37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   A început înregistrarea organizațiilor necomerciale ce vor putea beneficia de desemnarea procentuală

A început înregistrarea organizațiilor necomerciale ce vor putea beneficia de desemnarea procentuală

06.09.20181.198 views Ministerul Justiției
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În perioada 3 – 30 septembrie 2018, Ministerul Justiției invită organizațiile necomerciale eligibile din țară, să depună cereri pentru înregistrarea în lista beneficiarilor de desemnare procentuală (Legea 2%).

Mecanismul desemnării procentuale este o modalitate indirectă prin care contribuabilii pot susține financiar activitatea organizațiilor necomerciale și a entităților religioase. Statul renunţă la 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice, obținut în anul precedent şi permite acestora să decidă cine va beneficia de această sumă.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1286 din 30.11. 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, Ministerul Justiției recepționează cererile de participare la mecanismul de desemnare procentuală, verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale organizațiilor solicitante, întocmește și actualizează periodic Lista beneficiarilor Legii 2%. Până la sfârșitul anului 2018, Ministerul Justiției va transmite Lista beneficiarilor desemnării procentuale către Serviciul Fiscal de Stat și va publica Lista beneficiarilor 2% pentru anul 2019 pe pagina sa web oficială.

La mecanismul 2% pot aplica:

1. Asociațiile obștești, fundațiile şi instituţiile private care desfăşoară activităţi de utilitate publică, conform art. 30 al Legii 837 cu privire la asociațiile obștești;
2. Cultele religioase şi părţile componente ale acestora care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, conform art. 15 al Legii 125 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie.

Organizațiile care vor să fie înregistrate în Lista beneficiarilor 2% NU sunt obligate să dețină statutul de utilitate publică, acordat de Comisia de certificare de pe lângă Ministerul Justiţiei, însă trebuie să demonstreze că practică activităţi de utilitate publică.

Sunt eligibile să participe le mecanismul 2% organizațiile necomerciale care:

- activează timp de cel puțin un an până la depunerea cererii de înregistrare în Lista beneficiarilor 2%; 
- nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare (prezența sau lipsa datoriilor se verifică de către Ministerul Justiției, fără obligația prezentării vreunui certificat de către organizație).

Pentru a fi înregistrat în lista beneficiarilor, organizațiile urmează să depună o cerere care poate fi descărcată aici: Descarcă formularul cererii.

Cererea poate fi depusă atât prin poștă sau la sediul Ministerului Justiției la adresa: str. 31 August 1989, nr. 82, MD-2012, mun. Chișinău, cât și în format electronic la: secretariat@justice.gov.md.

Cererea urmează a fi semnată nemijlocit de conducătorul organizației sau de reprezentantul legal prin anexarea copiei actului de împuternicire (procură).

Organizațiile care au fost deja incluse în Lista beneficiarilor 2% pentru anul 2018 nu trebuie să depună repetat cereri de înregistrare.

Ministerul Justiției va verifica prezența datoriilor și va oferi 10 zile pentru achitarea datoriilor, sub sancțiunea excluderii din Lista beneficiarilor 2%. În baza Listei beneficiarilor 2%, în anul 2019, persoanele fizice vor alege organizațiile la care vor direcționa 2% din impozitul pe venit.

Informații adiționale cu privire la mecanismul 2% și procedura de înregistrare

Pentru mai multe informații, contactați Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției: tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...