37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   A fost completată Baza generalizată a practicii fiscale

A fost completată Baza generalizată a practicii fiscale

10.06.2024152 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • În baza căror documente se va permite deducerea cheltuielilor pentru consumul de carburanți, în contextul excluderii foii de parcurs din lista formularelor tipizate de documente primare cu regim special?

 Potrivit pct. 241 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.693/2018, deducerea cheltuielilor se permite cu condiţia confirmării documentare a acestora, cu excepţia cazurilor stabilite de Codul fiscal.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 229/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/1998 cu privire a executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, foaia de parcurs pentru autocamioane, autoturisme și autobuze a fost exclusă din lista formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

Totodată, conform art. 11 alin. (1)–(4) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare. Deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate sînt interzise. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective. Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) şi (8).

Astfel, urmare a modificărilor respective, cheltuielile suportate pentru consumul de carburanți se vor permite spre deducere în scopuri fiscale în baza documentelor primare aprobate și tipărite de sine stătător de către contribuabili, cu respectarea elementelor obligatorii prevăzute de Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017.

Ordinul SFS nr. 261 din 07-06-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • În baza căror documente se va permite deducerea cheltuielilor pentru consumul de carburanți, în contextul excluderii foii de parcurs din lista formularelor tipizate de documente primare cu regim special?

 Potrivit pct. 241 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.693/2018, deducerea cheltuielilor se permite cu condiţia confirmării documentare a acestora, cu excepţia cazurilor stabilite de Codul fiscal.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 229/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/1998 cu privire a executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, foaia de parcurs pentru autocamioane, autoturisme și autobuze a fost exclusă din lista formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

Totodată, conform art. 11 alin. (1)–(4) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare. Deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate sînt interzise. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective. Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) şi (8).

Astfel, urmare a modificărilor respective, cheltuielile suportate pentru consumul de carburanți se vor permite spre deducere în scopuri fiscale în baza documentelor primare aprobate și tipărite de sine stătător de către contribuabili, cu respectarea elementelor obligatorii prevăzute de Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017.

Ordinul SFS nr. 261 din 07-06-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...