37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   A fost completată baza generalizată a practicii fiscale

A fost completată baza generalizată a practicii fiscale

28.02.2024253 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise?   

Potrivit art. 350 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise sunt autovehiculele înmatriculate, precum şi cele neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise şi care folosesc drumurile Republicii Moldova.
Conform alin. (2) din articolul menționat, nu constituie obiect al impunerii:

 • autovehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării;
 • autovehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
 • autovehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale şi Ministerului Energiei;
 • autovehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;
 • autovehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale.

(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023) 

 • Care cotă urmează a fi aplicată pentru calcularea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul motocicletelor, mopedelor, scuterelor, motoretelor cu motor electric și autoturismelor complet electrice?

Motocicletele, mopedele, scuterele, motoretele, autoturismele, conform art. 338 alin. (1) din Codul fiscal, sunt obiecte ale impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare - taxa). Cotele taxei sunt stabilite conform anexei nr.1 la titlul IX din Codul fiscal.

Totodată, începînd cu 01 ianuarie 2026, subiecții impunerii cu taxa, care dețin motociclete, mopede, scutere și motorete, cu motor electric, precum și autoturisme complet electrice vor avea obligația de achitare a taxei, în cazul acestora, conform cotelor stabilite la poziţiile 11 şi 21 din Anexa nr.1 la titlul IX “Taxele rutiere” din Codul fiscal, după cum urmează:

Nr. crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de măsură

Taxa, lei

11

Moped, scuter, motoretă, cu motor electric

unitate

300
Motocicletă cu motor electric

unitate

600
21

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism, complet electric, cu masa totală:

 

unitate

 
a) de până la 1500 kg inclusiv unitate 0,60 lei/kg
b) de la 1501 la 2500 kg inclusiv unitate 0,90 lei/kg
c) de la 2501 la 3500 kg inclusiv unitate 1,20 lei/kg
d) de la 3501 la 4500 kg inclusiv unitate 1,50 lei/kg
e) de peste 4501 kg unitate 1,80 lei/kg

(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023)

 • Cînd se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă, gabarite depăşesc limitele admise?

Subiecţii impunerii achită taxa pentru eliberarea avizului preliminar al autorizaţiei speciale  la depunerea cererii. Taxa pentru autorizaţie, în mărime deplină, se achită până la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (art. 352 alin. (3) al Codului fiscal).

(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023)

Ordinul SFS nr. 66 din 21-02-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise?   

Potrivit art. 350 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise sunt autovehiculele înmatriculate, precum şi cele neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise şi care folosesc drumurile Republicii Moldova.
Conform alin. (2) din articolul menționat, nu constituie obiect al impunerii:

 • autovehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării;
 • autovehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
 • autovehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale şi Ministerului Energiei;
 • autovehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;
 • autovehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale.

(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023) 

 • Care cotă urmează a fi aplicată pentru calcularea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul motocicletelor, mopedelor, scuterelor, motoretelor cu motor electric și autoturismelor complet electrice?

Motocicletele, mopedele, scuterele, motoretele, autoturismele, conform art. 338 alin. (1) din Codul fiscal, sunt obiecte ale impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare - taxa). Cotele taxei sunt stabilite conform anexei nr.1 la titlul IX din Codul fiscal.

Totodată, începînd cu 01 ianuarie 2026, subiecții impunerii cu taxa, care dețin motociclete, mopede, scutere și motorete, cu motor electric, precum și autoturisme complet electrice vor avea obligația de achitare a taxei, în cazul acestora, conform cotelor stabilite la poziţiile 11 şi 21 din Anexa nr.1 la titlul IX “Taxele rutiere” din Codul fiscal, după cum urmează:

Nr. crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de măsură

Taxa, lei

11

Moped, scuter, motoretă, cu motor electric

unitate

300
Motocicletă cu motor electric

unitate

600
21

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism, complet electric, cu masa totală:

 

unitate

 
a) de până la 1500 kg inclusiv unitate 0,60 lei/kg
b) de la 1501 la 2500 kg inclusiv unitate 0,90 lei/kg
c) de la 2501 la 3500 kg inclusiv unitate 1,20 lei/kg
d) de la 3501 la 4500 kg inclusiv unitate 1,50 lei/kg
e) de peste 4501 kg unitate 1,80 lei/kg

(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023)

 • Cînd se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă, gabarite depăşesc limitele admise?

Subiecţii impunerii achită taxa pentru eliberarea avizului preliminar al autorizaţiei speciale  la depunerea cererii. Taxa pentru autorizaţie, în mărime deplină, se achită până la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (art. 352 alin. (3) al Codului fiscal).

(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023)

Ordinul SFS nr. 66 din 21-02-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...