37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   A fost aprobată o nouă dare de seamă – ISCITIL 19. Cine va prezenta?

A fost aprobată o nouă dare de seamă – ISCITIL 19. Cine va prezenta?

20.07.20184.408 views

1

(1 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicat Ordinul SFS nr. 376 din 10 iulie 2018, cu privire la aprobarea Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL - (Forma ISCITL 19).

Forma ISCITL 19, va fi utilizată pentru coordonarea, analiza și controlul activității SCITL, în ceea ce privește executarea sarcinilor prevăzute de Codul fiscal și prevederile, aprobate de către consiliile locale prin regulamentul-tip, elaborat în baza Hotărîrii Guvernului nr. 998 din 20 august 2003.

Anexa nr. 1 la Forma ISCITL 19, cuprinde Informația privind înlesnirile acordate persoanelor fizice conform art. 283, 284 și 296 din Codul fiscal.

Forma ISCITL 19, se prezintă de către Serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor (în continuare - SCITL) anual, în termen de pînă la data de 25 martie a anului, următor celui de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat utilizînd, în mod obligatoriu, metodele de raportare electronică.

Informația (Forma ISCITL 19), trebuie să conțină sumele calculate și achitate, aferente:
- impozitelor (impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar) pentru bunurile imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării;
- taxelor locale: taxa de la posesorii de cîini; taxa pentru parcare și taxa pentru salubrizare.

Forma ISCITL 19 constă din cinci capitole:

 • în capitolul I se reflectă soldul la începutul perioadei fiscale;
 • în capitolul II se reflectă sumele impozitelor, taxelor și penalității, calculate pentru perioada fiscală și numărul contribuabililor pentru care au fost calculate impozite și taxe;
 • în capitolul III se reflectă sumele impozitelor și taxelor, achitate de către contribuabili în perioada fiscală și numărul contribuabililor care au achitat impozite și taxe;
 • în capitolul IV se reflectă sumele impozitelor și taxelor achitate în perioada fiscală de către contribuabili prin intermediul perceptorilor fiscali;
 • în capitolul V se reflectă soldul la sfîrșitul perioadei fiscale.

În ceea ce privește modul de completare a Informației privind facilitățile acordate persoanelor fizice conform art. 283, 284 și 296 din Codul fiscal (anexa nr.1):

- în coloana 2 se va reflecta descrierea facilității;
- în coloana 3 – codurile facilității, stabilite prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 45 din 15 februarie 2018;
- în coloana 4 – prevederile legislației, în baza cărora se prezintă scutiri de plata impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar și taxelor locale;
- în coloana 5 - numărul contribuabililor (persoanelor fizice), care au beneficiat de scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar și taxele locale;
- în coloana 6 – suma scutirilor/înlesnirilor/reducerilor prezentate pentru perioada fiscală, separat pentru fiecare tip de scutire/înlesnire.

Informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19) și Anexa nr. 1 la Forma ISCITL 19, se vor prezenta începînd cu anul 2019, pentru perioada fiscală 2018, utilizînd obligatoriu metodele de raportare electronică, așa cum am specificat anterior.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin se va abroga Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 24 din 06.02.2006 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare.

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicat Ordinul SFS nr. 376 din 10 iulie 2018, cu privire la aprobarea Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL - (Forma ISCITL 19).

Forma ISCITL 19, va fi utilizată pentru coordonarea, analiza și controlul activității SCITL, în ceea ce privește executarea sarcinilor prevăzute de Codul fiscal și prevederile, aprobate de către consiliile locale prin regulamentul-tip, elaborat în baza Hotărîrii Guvernului nr. 998 din 20 august 2003.

Anexa nr. 1 la Forma ISCITL 19, cuprinde Informația privind înlesnirile acordate persoanelor fizice conform art. 283, 284 și 296 din Codul fiscal.

Forma ISCITL 19, se prezintă de către Serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor (în continuare - SCITL) anual, în termen de pînă la data de 25 martie a anului, următor celui de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat utilizînd, în mod obligatoriu, metodele de raportare electronică.

Informația (Forma ISCITL 19), trebuie să conțină sumele calculate și achitate, aferente:
- impozitelor (impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar) pentru bunurile imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării;
- taxelor locale: taxa de la posesorii de cîini; taxa pentru parcare și taxa pentru salubrizare.

Forma ISCITL 19 constă din cinci capitole:

 • în capitolul I se reflectă soldul la începutul perioadei fiscale;
 • în capitolul II se reflectă sumele impozitelor, taxelor și penalității, calculate pentru perioada fiscală și numărul contribuabililor pentru care au fost calculate impozite și taxe;
 • în capitolul III se reflectă sumele impozitelor și taxelor, achitate de către contribuabili în perioada fiscală și numărul contribuabililor care au achitat impozite și taxe;
 • în capitolul IV se reflectă sumele impozitelor și taxelor achitate în perioada fiscală de către contribuabili prin intermediul perceptorilor fiscali;
 • în capitolul V se reflectă soldul la sfîrșitul perioadei fiscale.

În ceea ce privește modul de completare a Informației privind facilitățile acordate persoanelor fizice conform art. 283, 284 și 296 din Codul fiscal (anexa nr.1):

- în coloana 2 se va reflecta descrierea facilității;
- în coloana 3 – codurile facilității, stabilite prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 45 din 15 februarie 2018;
- în coloana 4 – prevederile legislației, în baza cărora se prezintă scutiri de plata impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar și taxelor locale;
- în coloana 5 - numărul contribuabililor (persoanelor fizice), care au beneficiat de scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar și taxele locale;
- în coloana 6 – suma scutirilor/înlesnirilor/reducerilor prezentate pentru perioada fiscală, separat pentru fiecare tip de scutire/înlesnire.

Informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19) și Anexa nr. 1 la Forma ISCITL 19, se vor prezenta începînd cu anul 2019, pentru perioada fiscală 2018, utilizînd obligatoriu metodele de raportare electronică, așa cum am specificat anterior.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin se va abroga Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 24 din 06.02.2006 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare.

Comentarii

 1. Anonim spune:

  Pentru perioada fiscală 2018 Forma ISCITL 19 se va prezenta până la 25 martie 2019. 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...