37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   A fost aprobat Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

A fost aprobat Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

01.12.2020349 views MSMPS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La data de 30 noiembrie 2020, în cadrul ședinței Guvernului, a fost aprobat Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Astfel, bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 a fost estimat la venituri şi la cheltuieli în sumă de 25 mlrd. 095 mil. 092,3mii de lei şi este balanţat, ţinând cont de mijloacele bugetului de stat în sumă de 3 mlrd. 191 mil. 557,4 mii lei, destinate acoperirii deficitului de mijloace proprii.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021 se estimează cu o creştere în sumă de 1 mlrd. 604 mil. 076,2mii lei sau cu 6,8% în raport cu veniturile aprobate pe anul 2020.

În structura veniturilor totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021, resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor constitui 61,1%, iar transferurile de la bugetul de stat – 38,9%.

La Subprogramul 90.04. „Protecţie a persoanelor în etate”, se prognozează cheltuieli în volum de 15 mlrd 615 mil 526,5mii lei, cu ponderea cea mai mare de 62,2% din cheltuielile totale şi care sunt cu 6,7% mai mari faţă de suma precizată pentru anul 2020.

Creşterea cheltuielilor comparativ cu anul 2020 este influenţată de dinamica numărului de beneficiari, a mărimilor medii a pensiilor, reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite după 01.01.1999, persoanelor, care au activat şi au cumulat un stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie.

Pentru Subprogramul 90.05. „Protecţie în legătură cu pierderea întreţinătorului”, pentru anul 2021 se prognozează cheltuieli în volum de 331 mil. 603,0 mii lei sau cu 20,0% mai mari faţă de suma precizată pentru anul 2020, factorii determinanţi a creşterii fiind:

acordarea, începând cu 27.07.2020, a unei plăţi noi: indemnizaţie urmaşilor personalului medical decedat în lupta cu COVID-19;

reexaminarea pensiilor de urmaş pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne.

În cadrul Subprogramului 90.06. „Protecţie a familiei şi copilului” se prognozează cheltuieli în volum de 2 mlrd 873 mil 575,8mii lei, cu 15,4% mai mari faţă de suma precizată pentru anul 2020. Creşterea cheltuielilor este influenţată de:

-majorarea cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului de la 8299,00 lei până la 9459,00 lei;

-majorarea, începând cu 01 ianuarie 2021 cu 100 lei a cuantumului indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani, persoanelor neasigurate;

-majorarea, începând cu 01 ianuarie 2021, cu 50 lei a cuantumului indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină;

-majorarea, începînd cu 01 ianuarie 2021, cu 100 lei a cuantumului minim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani, persoane asigurate.

Totodată, faţă de cheltuielile precizate pe anul 2020, cheltuielile estimate sunt cu 36,7% mai mari, creşterea fiind condiţionată de includerea unor măsuri de politică nouă:

Majorarea, începând cu 01 octombrie 2021, a cuantumului alocaţiei lunare de stat, stabilite în temeiul Legii nr.121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie:

-participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și persoanelor participante la acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state, cu 200 lei sau de la 300 lei până la 500 lei;

-persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din categoriile specificate mai sus, persoanele cu dizabilități ca urmare a avariei de la CAE Cernobîl, cu 100 lei sau de la 700/550/475 lei, conform severității până la 800/650/575 lei;

-persoanele decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al Doilea Război Mondial, cu 100 lei sau de la 175 lei până la 275 lei;

-acordarea dreptului la alocație lunară de stat persoanelor antrenate de organele puterii locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial în cuantum de 700 lei.

Acordarea, începând cu 01 ianuarie 2021, a dreptului la alocații lunare de stat unor categorii noi de populaţie în cuantum de 300 lei, următoarelor categorii de beneficiari:

-participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E Cernobîl, care nu sunt încadrați în grade de dizabilitate;

-persoane care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinătate și au primit cetățenia RM.

-persoane care au participat la experiențele nucleare, avariile cu radiație ionizată și la lichidarea consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...