37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   7 231 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-mai 2021

7 231 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-mai 2021

14.06.2021420 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – mai 2021,la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 7 231 contracte de locațiune/chirie.

De asemenea,urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 2 645 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.
Totodată, la 311 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 244 mii leipenalități – 26,3 mii lei și amenzi – 56,6 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.
Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat.

Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...