37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   25 februarie 2019 – termenul limită de prezentare a formularului EMPOLDEP 19

25 februarie 2019 – termenul limită de prezentare a formularului EMPOLDEP 19

11.02.20194.164 views
(2 voturi, medie: 4,50 din 5)
Se încarcă...

Conform Ordinului MADRM nr. 15 din 22.01.2019, publicat în ediția MO nr. 38 - 47 din 8 februarie 2018, a fost aprobat formularul dării de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor (Forma EMPOLDEP19), conform anexei nr. 1.

Modul de completare a dării de seamă (Formularul EMPOLDEP 19) este prezentat în anexa nr. 2.

Instrucțiunea privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor, este prezentată în anexa nr. 3.

Darea de seamă (Forma EMPOLDEP19) este anuală, și se va prezenta pentru perioadele fiscale începând cu anul 2018.

Potrivit Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor (anexa nr. 3), plățile pentru poluarea mediului se consideră plățile menite să compenseze impactul negativ și restabilirea componentelor de mediu influențate de poluare cu asigurarea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea societății și menținerii funcționalității ecosistemelor.

Plățile pentru poluarea mediului reglementate de prezenta lnstrucțiune sunt:

1) plata pentru emisiile de poluanți în atmosferă de la sursele staționare;

2) plata pentru deversări de poluanți:
    a) cu ape uzate în resursele de apă și sistemele de canalizare,
    b) cu ape uzate în rezervoare-receptoare, cîmpuri de filtrație, colectoarele canalelor de scurgere pentru must de dejeclii animaliere,
    c) cu evacuările de ape uzate. din obiectivele acvatice piscicole și cu scurgerile din averse de pe teritoriul întreprinderilor (ape meteorice),

3) plata pentru depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deșeuri).

Plățile pentru poluarea mediului se calculează de sine stătător și se achită la bugetul de stat de către subiecții impunerii anual, până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune, cu prezentarea Dării de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor.

Darea de seamă (Forma EMPOLDEP 19) nu se prezintă dacă în anul expirat subiecții impunerii nu au avut operațiuni pasibile plății pentru poluare, pentru perioada fiscală respectivă.

Subiecții impunerii plăților pentru poluarea mediului menționate mai sus, sunt prersoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică provoacă emisii de poluanți în atmosferă, deversări de poluanți cu apele uzate, precum și operatorii depozitelor de deșeuri.

Plata pentru emisiile de poluanți în atmosferă de la sursele staționare se percepe de la subiecții care dețin Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe și admit:

1) emisii de poluanți în limitele normativelor stabilite;
2) emisii de poluanți cu depăgirea normativeror stabilite.

Subiecții care desfășoară una sau mai multe activități menționate în Anexa nr. 1 la Regulamentul privind Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți, aprobat prin HG nr. 373 din 24 aprilie 2018, de asemenea cad sub incidența plății pentru poluarea mediului.

Normativele (limitele) de emisie (ELA) a poluanților în atmosferă de la sursele staționare se stabilesc în Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe, eliberate de Agenția de Mediu.

Normativele de plată pentru emisiile poluanților în atmosferă de la sursele staționare se stabilesc în lei pentru o tonă convențională, în funcție de localități:

1) mun. Chișinău și mun. Bălți - 18 lei pentru o tonă conventională;
2) celelalte localități (inclusiv din UTA Găgăuzia) - l4,4 lei pentru o tonă convențională.

Pentru subiecții care efectuează deversări de poluanți cu apele uzate în resursele de apă (rîuri, lacuri, orizonturi acvifere subterane), plata se stabilește în conformitate cu normativele DLA și indicii de poluare, introduși în documentația de proiect a instalațiilor de epurare. Lista acestor indici și normativele DLA de poluanți se aprobă de către Agenția de Mediu la prezentarea de către serviciile de exploatare a instalațiilor de epurare (operatori).

Normativele de plată (N) pentru deversările de poluanți cu ape uzate se stabilesc în lei pentru o tonă convențională, în funcție de localități:

1) mun. Chișinău și mun. Bălți – 234 lei pentru o tonă convențională;

2) celelate localități (inclusiv din UTA Găgăuzia) - 198 lei pentru o tonă convențională.

Plata pentru poluare în cazul depozitării deșeurilor se percepe de la persoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, utilizatori de terenuri prentru depozitatea degeurilor valorificabile și operatori și depozitelor de deșeuri și se aplică în cazul depozitării deșeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deșeuri).

Prevederile Instrucțiunii prezentate în anexa nr. 3 se aplică oricărui depozit, definit conform art. 2 pct. 8) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și nu se aplică următoarelor activități:

1) împrăștierea pe sol, în scopul ameliorării calității sau fertilizării, a nămolurilor de la stațiile orășănești de epurare, a nămolurilor de dragare sau a altor tipuri de nămoluri similare;

2) folosirea unor deșeuri inerte la lucrări de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru construcții în depozite de deșeuri;

3) depunerea nămolurilor de dragare, nepericuloase, în lungul apelor din care au fost extrase sau în albia rîurilor;

4) depozitarea solului necontaminat sau a deșeurilor inerte rezultate în urma activităților de prospectare și extracție, tratării și stocării resurselor minerale, cît și cele din exploatare a carierelor.

Depozitarea deșeurilor se efectuează, conform prevederilor art. 16 al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, iar depozitele de deșeuri se clasifică, în funcție de natura deșeurilor, în următoarele categorii:

1) depozite de deșeuri periculoase – orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase specificate în anexa nr. 3 la Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;

2) depozite de deșeuri nepericuloase - orice deșeuri care nu prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase enumerate în anexa nr. 3 a Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;

3) depozite de deșeuri inerte – deșeurile care nu sunt supuse unor transformări fizice, chimice sau biologice semnificative.

Notă: Plățile se achită la contul special IBAN destinat pentru plățile pentru poluarea mediului. Pentru a identifica codul IBAN, subiectul impunerii accesează pagina web a Ministerului Finanțelor (http://mf.gov.md) accesează ,,Codul IBAN – încăsări”.

În fereastra deschisă se introduce anul în care se fac achitările, Codul clasificației economice stabilit pentru plățile pentru poluarea mediului (se selectează 114535 - plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite), se selectează raionul și localitatea unde subiectul are adresa juridică și apoi accesează ,,Afișează codul IBAN''. La codul IBAN generat subiectul impunerii asigură plata sumelor calculate prin orice metode de achitare accesibile.

Conform Ordinului MADRM nr. 15 din 22.01.2019, publicat în ediția MO nr. 38 - 47 din 8 februarie 2018, a fost aprobat formularul dării de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor (Forma EMPOLDEP19), conform anexei nr. 1.

Modul de completare a dării de seamă (Formularul EMPOLDEP 19) este prezentat în anexa nr. 2.

Instrucțiunea privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor, este prezentată în anexa nr. 3.

Darea de seamă (Forma EMPOLDEP19) este anuală, și se va prezenta pentru perioadele fiscale începând cu anul 2018.

Potrivit Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor (anexa nr. 3), plățile pentru poluarea mediului se consideră plățile menite să compenseze impactul negativ și restabilirea componentelor de mediu influențate de poluare cu asigurarea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea societății și menținerii funcționalității ecosistemelor.

Plățile pentru poluarea mediului reglementate de prezenta lnstrucțiune sunt:

1) plata pentru emisiile de poluanți în atmosferă de la sursele staționare;

2) plata pentru deversări de poluanți:
    a) cu ape uzate în resursele de apă și sistemele de canalizare,
    b) cu ape uzate în rezervoare-receptoare, cîmpuri de filtrație, colectoarele canalelor de scurgere pentru must de dejeclii animaliere,
    c) cu evacuările de ape uzate. din obiectivele acvatice piscicole și cu scurgerile din averse de pe teritoriul întreprinderilor (ape meteorice),

3) plata pentru depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deșeuri).

Plățile pentru poluarea mediului se calculează de sine stătător și se achită la bugetul de stat de către subiecții impunerii anual, până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune, cu prezentarea Dării de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor.

Darea de seamă (Forma EMPOLDEP 19) nu se prezintă dacă în anul expirat subiecții impunerii nu au avut operațiuni pasibile plății pentru poluare, pentru perioada fiscală respectivă.

Subiecții impunerii plăților pentru poluarea mediului menționate mai sus, sunt prersoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică provoacă emisii de poluanți în atmosferă, deversări de poluanți cu apele uzate, precum și operatorii depozitelor de deșeuri.

Plata pentru emisiile de poluanți în atmosferă de la sursele staționare se percepe de la subiecții care dețin Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe și admit:

1) emisii de poluanți în limitele normativelor stabilite;
2) emisii de poluanți cu depăgirea normativeror stabilite.

Subiecții care desfășoară una sau mai multe activități menționate în Anexa nr. 1 la Regulamentul privind Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți, aprobat prin HG nr. 373 din 24 aprilie 2018, de asemenea cad sub incidența plății pentru poluarea mediului.

Normativele (limitele) de emisie (ELA) a poluanților în atmosferă de la sursele staționare se stabilesc în Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe, eliberate de Agenția de Mediu.

Normativele de plată pentru emisiile poluanților în atmosferă de la sursele staționare se stabilesc în lei pentru o tonă convențională, în funcție de localități:

1) mun. Chișinău și mun. Bălți - 18 lei pentru o tonă conventională;
2) celelalte localități (inclusiv din UTA Găgăuzia) - l4,4 lei pentru o tonă convențională.

Pentru subiecții care efectuează deversări de poluanți cu apele uzate în resursele de apă (rîuri, lacuri, orizonturi acvifere subterane), plata se stabilește în conformitate cu normativele DLA și indicii de poluare, introduși în documentația de proiect a instalațiilor de epurare. Lista acestor indici și normativele DLA de poluanți se aprobă de către Agenția de Mediu la prezentarea de către serviciile de exploatare a instalațiilor de epurare (operatori).

Normativele de plată (N) pentru deversările de poluanți cu ape uzate se stabilesc în lei pentru o tonă convențională, în funcție de localități:

1) mun. Chișinău și mun. Bălți – 234 lei pentru o tonă convențională;

2) celelate localități (inclusiv din UTA Găgăuzia) - 198 lei pentru o tonă convențională.

Plata pentru poluare în cazul depozitării deșeurilor se percepe de la persoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, utilizatori de terenuri prentru depozitatea degeurilor valorificabile și operatori și depozitelor de deșeuri și se aplică în cazul depozitării deșeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deșeuri).

Prevederile Instrucțiunii prezentate în anexa nr. 3 se aplică oricărui depozit, definit conform art. 2 pct. 8) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și nu se aplică următoarelor activități:

1) împrăștierea pe sol, în scopul ameliorării calității sau fertilizării, a nămolurilor de la stațiile orășănești de epurare, a nămolurilor de dragare sau a altor tipuri de nămoluri similare;

2) folosirea unor deșeuri inerte la lucrări de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru construcții în depozite de deșeuri;

3) depunerea nămolurilor de dragare, nepericuloase, în lungul apelor din care au fost extrase sau în albia rîurilor;

4) depozitarea solului necontaminat sau a deșeurilor inerte rezultate în urma activităților de prospectare și extracție, tratării și stocării resurselor minerale, cît și cele din exploatare a carierelor.

Depozitarea deșeurilor se efectuează, conform prevederilor art. 16 al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, iar depozitele de deșeuri se clasifică, în funcție de natura deșeurilor, în următoarele categorii:

1) depozite de deșeuri periculoase – orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase specificate în anexa nr. 3 la Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;

2) depozite de deșeuri nepericuloase - orice deșeuri care nu prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase enumerate în anexa nr. 3 a Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;

3) depozite de deșeuri inerte – deșeurile care nu sunt supuse unor transformări fizice, chimice sau biologice semnificative.

Notă: Plățile se achită la contul special IBAN destinat pentru plățile pentru poluarea mediului. Pentru a identifica codul IBAN, subiectul impunerii accesează pagina web a Ministerului Finanțelor (http://mf.gov.md) accesează ,,Codul IBAN – încăsări”.

În fereastra deschisă se introduce anul în care se fac achitările, Codul clasificației economice stabilit pentru plățile pentru poluarea mediului (se selectează 114535 - plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite), se selectează raionul și localitatea unde subiectul are adresa juridică și apoi accesează ,,Afișează codul IBAN''. La codul IBAN generat subiectul impunerii asigură plata sumelor calculate prin orice metode de achitare accesibile.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...