37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Totalizarea rezultatelor obținute de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2023

Totalizarea rezultatelor obținute de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2023

16.02.2024119 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat ieri o ședință de totalizare a rezultatelor obținute de către instituție în anul 2023, precum și a prezentat prioritățile activității pentru anul 2024. La eveniment a participat directorii adjuncți ai SFS: dnii Petru Griciuc, Valeriu Vlas, Iuri Lichii, dna Victoria Belous, Ministrul Finanțelor dl Petru Rotaru, Secretara de stat, dna Olga Golban, precum și conducătorii subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.

În cadrul ședinței de raportare, ministrul a punctat: ”În anul 2023, SFS a reușit să obțină rezultate bune atât din punct de vedere al încasărilor la buget, care au crescut cu peste 16 %, cât și din perspectiva interacțiunii cu contribuabilii, sporind transparența și deschiderea instituției față de agenții economici. În 2024, urmează să ne conjugăm în continuare eforturile pe un șir de obiective comune, printre cele mai importante fiind creșterea gradului de conformare voluntară în scopul combaterii economiei tenebre.”

La rândul ei, Secretara de stat a felicitat întreaga echipă a Serviciului Fiscal de Stat pentru rezultatele obținute, menționând: „Prin implicare proactivă reușim să avem rezultate frumoase. Pe plaforma guvernamentală când vorbim despre aspecte legate de implicația în economie, Serviciul Fiscal de Stat este mereu privit și dat ca un exemplu, pentru că are o prezență pe tot teritoriul Republicii Moldova și este acea resursă și instrument care poate să asigure o interacțiune corectă cu contribuabilul. De asemenea, SFS este una din puținele instituții publice care are implementată comunicarea digitalizată cu contribuabilii, astfel încât, începând cu perioada fiscală 2023, fiecare agent economic prezintă declarațiile fiscale doar în mod electronic. Asta înseamnă că suntem mult mai accesibili și mai aproape de contribuabili. Trebuie să atingem nivelul de 100% de servicii publice digitale pentru cetățeni, astfel încât achitarea impozitelor să devină cât mai simplă pentru orice contribuabil”.

În continuare, directorul adjunct al SFS, dl Petru Griciuc a menționat că, anul 2023 a fost unul marcat de acțiuni și realizări menite să perfecționeze activitatea în domeniul administrării fiscale.

„Serviciul Fiscal de Stat a întreprins multiple acțiuni în vederea dezvoltării climatului favorabil conformării fiscale benevole a contribuabililor și realizării sarcinilor de administrare fiscală în mod corect, echidistant și transparent. Pe parcursul anului 2023, SFS și-a focusat eforturile pe dezvoltarea și prestarea serviciilor, asistență de calitate bazată pe tehnologiile informaționale inovative, pe respectul și încrederea contribuabililor, deservire automatizată performantă, reducerea costurilor de îndeplinire a obligațiilor fiscale, profesionalismul angajaților și standarde înalte de conduită. Mulțumesc întregului colectiv al SFS pentru devotamentul, abnegația și profesionalismul manifestat în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, a declarat dl Petru Griciuc.

Printre principalele realizări ale anului 2023 au fost punctate următoarele:

 • realizarea sarcinii de încasări pentru anul 2023;
 • asigurarea funcționalității conforme a serviciilor electronice prestate;
 • migrarea în MCloud a 4 sisteme informaționale ale SFS;
 • realizarea reformei patentei de întreprinzător;
 • conectarea echipamentelor de casă și de control ale persoanelor fizice ce desfășoară activități independente la SIA „MEV”;
 • simplificarea procedurii de stingere a obligației fiscale prin compensare și restituire a mijloacelor bănești;
 • reglementarea posibilității de restituire a mijloacelor bănești fără cererea contribuabilului;
 • consolidarea dialogului cu reprezentanții mediului de afaceri și alte alte părți interesate;
 • eficientizarea acțiunilor de control fiscal;
 • orientarea spre conformare benevolă prin extinderea vizitelor fiscale.

Unul din principalele angajamente pe care și l-a asumat SFS pentru anul 2023, a fost evoluția încasărilor la Bugetul public național. Urmare a tuturor măsurile de administrare fiscală întreprinse, pe parcursul anului 2023, la Bugetul public național au fost acumulate venituri administrate de către SFS în sumă de 64 mld lei, ceea ce constituie o depășire a veniturilor acumulate în anul precedent cu 9 mld. lei sau cu 16,4%.

De asemenea, un alt obiectiv al organului de administrare fiscală reprezintă deservirea automatizată performantă a contribuabililor și oferirea serviciilor calitative și eficiente acestora. Astfel, la situația din 31 decembrie 2023, 58,82% din serviciile ale cărui proprietar este SFS, erau prestate în format digital.

În context, au fost realizate și măsuri de îmbunătățire a infrastructurii pentru sistemele „e-Factura”, „Contul curent al contribuabilului”, „Colectarea informațiilor din surse indirecte” și „Declarația electronică”, inclusiv prin migrarea acestora în MCloud.

La fel, pe parcursul anului a fost pus accent pe conectarea echipamentelor de casă și de control la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.
Referitor la prioritățile trasate pentru anul curent, Serviciul Fiscal de Stat va depune eforturi consolidate pentru:

 • promovarea conformării benevole și continuarea dialogului permanent cu reprezentanții mediului de afaceri și alte părți interesate;
 • îmbunătățirea și actualizarea informației aferente contribuabililor din Registrul fiscal de stat;
 • optimizarea procesului de raportare și de simplificare a dărilor de seamă;
 • extinderea categoriilor de contribuabili obligați să se conecteze la SIA „MEV”;
 • digitalizarea serviciilor fiscale;
 • reducerea numărului de certificate/formulare și digitalizarea acestora;
 • combaterea evaziunii și fraudei fiscale;
 • participarea, de comun cu alte autorități naționale, la reducerea muncii informale;
 • automatizarea proceselor de administrare fiscală;
 • inițierea dezvoltării programului automatizat de asigurare a disciplinei fiscale;
 • dezvoltarea funcționalităților paginii web.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...