37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Stabilim politici contabile pentru anul 2023

Stabilim politici contabile pentru anul 2023

26.01.2023912 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Politicile contabile, alături de Legea contabilității și raportării financiareSNCPlanul de conturi contabile și alte documente normative în domeniul contabilității reprezintă baza pentru ținerea contabilității. În lipsa acesteia, este dificil de a aprecia faptul dacă persoanele responsabile de ținerea contabilității au ținut contabilitatea și au întocmit corect situațiile financiare.

Politicile contabile reprezintă totalitatea principiilor, conceptelor de bază, regulilor, metodelor şi procedeelor aplicate de o entitate la ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare și aprobate de conducerea entităţii.

Aprobarea Politicilor contabile pentru fiecare perioadă de gestiune este responsabilitatea directă a conducătorului entității. Acestea se aprobă la sfârșitul perioadei de gestiune pentru anul următor printr-un ordin şi se aplică tuturor subdiviziunilor entităţii începînd cu prima zi a perioadei de gestiune următoarei celei în care politicile contabile au fost aprobate.

Trebuie să menționăm despre faptul că politicile contabile au un rol important și în aspectul fiscal – dat fiind faptul că datele contabilității servesc drept bază pentru calcularea obligațiilor fiscale. Organele de control solicită în cadrul controalelor de a fi prezentate politicile contabile, pentru a aprecia corectitudinea contabilizării anumitor operațiuni economice.

Modul de elaborare a Politicilor contabile este descris în SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”.

Vă propunem spre atenția Dvs. următorul material unde am descris detaliat despre Politici contabile: recomandări la elaborare și aprobare.

De asemenea, menționăm că în Monitorului Oficial din 25 decembrie 2020, prin Ordinul nr. 154 din 09.12.2020 a fost aprobat Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare, în care este prezentat un model de întocmire a Politicilor contabile.

Politicile contabile, alături de Legea contabilității și raportării financiareSNCPlanul de conturi contabile și alte documente normative în domeniul contabilității reprezintă baza pentru ținerea contabilității. În lipsa acesteia, este dificil de a aprecia faptul dacă persoanele responsabile de ținerea contabilității au ținut contabilitatea și au întocmit corect situațiile financiare.

Politicile contabile reprezintă totalitatea principiilor, conceptelor de bază, regulilor, metodelor şi procedeelor aplicate de o entitate la ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare și aprobate de conducerea entităţii.

Aprobarea Politicilor contabile pentru fiecare perioadă de gestiune este responsabilitatea directă a conducătorului entității. Acestea se aprobă la sfârșitul perioadei de gestiune pentru anul următor printr-un ordin şi se aplică tuturor subdiviziunilor entităţii începînd cu prima zi a perioadei de gestiune următoarei celei în care politicile contabile au fost aprobate.

Trebuie să menționăm despre faptul că politicile contabile au un rol important și în aspectul fiscal – dat fiind faptul că datele contabilității servesc drept bază pentru calcularea obligațiilor fiscale. Organele de control solicită în cadrul controalelor de a fi prezentate politicile contabile, pentru a aprecia corectitudinea contabilizării anumitor operațiuni economice.

Modul de elaborare a Politicilor contabile este descris în SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”.

Vă propunem spre atenția Dvs. următorul material unde am descris detaliat despre Politici contabile: recomandări la elaborare și aprobare.

De asemenea, menționăm că în Monitorului Oficial din 25 decembrie 2020, prin Ordinul nr. 154 din 09.12.2020 a fost aprobat Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare, în care este prezentat un model de întocmire a Politicilor contabile.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...