37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   SI ESBS: Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții

SI ESBS: Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții

06.06.2019695 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Înregistrarea dosarelor de subvenționare, actualizarea datelor, asigurarea generării datelor statistice și alte operațiuni ce țin de evidența beneficiarilor de subvenții se vor realiza prin intermediul sistemului informațional „Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții” (SI ESBS).

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional „Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții” și Regulamentul privind organizarea și funcționarea SI ESBS. 

Acesta va fi un sistem informațional automatizat constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, aflate în interconexiune și destinat înregistrării, păstrării, prelucrării, utilizării informațiilor cu privire la solicitanţii de subvenţii din momentul înregistrării acestora și până în momentul arhivării datelor. 

Sistemul va include 3 blocuri funcționale
1) Date despre solicitant
2) Date despre proiect
3) Rapoarte.

Posesorul SI ESBS este Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, cu drept de gestionare și de utilizare a datelor și a resurselor conținute de acesta.

Datele pentru SI ESBS vor fi furnizate de Registrul de stat al populaţiei şi Registrul de stat al unităţilor de drept, care conţin date despre persoanele fizice şi juridice, Registrul fiscal de stat, ce va oferi informaţii despre sumele accizelor şi impozitelor calculate şi achitate de agenţii economici, Registrul de stat al animalelor, Registrul utilajului agricol, Registrul bunurilor imobile (e-Cadastru) și Registrul vitivinicol. 

Totodată, SI va gestiona un șir de documente obligatorii, cum ar fi cererea de acordare a sprijinului financiar, copia de pe certificatul de înregistrare pentru gospodăriile țărănești, declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor, copia de pe situațiile financiare pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN12), planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani etc. 

De asemenea, mai sunt și o serie de documente suplimentare aferente SI: copia declarației vamale, în cazul importului, copia facturilor fiscale, procesul-verbal de executare a lucrărilor, extras din registrul primăriei de evidenţă a contractelor de arendă, certificatul eliberat de către instituţiile financiare privind direcţiile de utilizare a creditului şi suma dobânzii achitată etc.

În nota proiectului se menționează că realizarea unui sistem informaţional reprezintă o condiție necesară pentru asigurarea implementării cadrului normativ în domeniul subvenţionării producătorilor agricoli şi dezvoltării mediului rural, gestionarea corectă şi transparentă a mijloacelor financiare alocate prin Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural şi alte surse ale partenerilor de dezvoltare.

Conform calculelor preliminare, costul anual de întreținere al sistemului constituie circa 500 mii lei.

Comentarii