37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar Taxa pe valoarea adăugată : aspecte contabile şi fiscale

Seminar Taxa pe valoarea adăugată : aspecte contabile şi fiscale

Politica fiscală a statului este elaborată în urma unui proces deosebit de complex, care urmărește protejarea intereselor economice și implicit politico-sociale ale societății. În cadrul acestui proces, o importanță deosebită o reprezintă "eficiența fiscalității", de care este absolut necesar să se tină seama. Astfel, acest seminar își propune să abordeze aspecte privind cadrul legislativ, modalitățile de calculare și de contabilizare privind TVA a bunurilor și serviciilor.

La eveniment sînt invitați să participe studenți,economiști,contabili și antreprenori. Tematica: 1. Taxa pe valoarea adăugată: cadrul legislativ. 2. Locul livrării şi determinarea obligaţiei fiscale privind TVA. 3. Modalitatea de determinare a valorii impozabile a livrării impozabile. 4. Aspecte contabile privind TVA la procurarea-vânzarea de bunuri şi servicii:     a) Contabilitatea TVA la procurări de bunuri şi servicii pe teritoriul RM, cât şi din import; b) Contabilitatea TVA aferentă activelor depuse ca aport la capitalul social; c) Contabilitatea TVA aferentă bunurilor primite în alte scopuri decât cele de întreprinzător; d) Contabilitatea TVA aferentă operaţiunilor de returnare şi reducere de preţ; e) Contabilitatea TVA la livrări de bunuri şi servicii cu achitarea la termen şi în avans; f) Contabilitatea TVA aferente vânzărilor de imobilizări corporale şi necorporale; g) Contabilitatea TVA aferentă exportului de bunuri şi servicii, restituirea TVA. 5. Aspecte contabile privind TVA la procurări şi livrări specifice:     a) Contabilitatea TVA aferentă diferenţelor de sumă; b) Contabilitatea TVA aferentă bunurilor vândute la un preţ mai mic decât valoarea contabilă a acestora; c)  Modalitatea determinării proratei privind TVA. 6. Raportarea fiscală privind TVA     a) Modul de întocmire a registrului de evidenţă a procurărilor şi livrărilor; b) Modul de întocmire a declaraţiei privind TVA prin prisma modificărilor pe a. 2018; Tarif participare seminar: Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 900 lei, preţ ce include materialul informativ și pauza de masă. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 03.05.2018. Mai multă informație pe email, sau telefon. Coordonatele seminarului: Data: 05 mai 2018, (09:15 - 15:15) Locaţie: Chişinău, str. A. Pann 4 Limba: română Tipul instruirii: Informativ practic Trainer: Specialist fiscal - contabil, practician. Contacte: Marca ,,Klubafaceri' SRL Telefon: 068 774 518 https://klubafaceri.wordpress.com/ Email: klubafaceri@gmail.com Facebook : Marca Klubafaceri

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...