37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar practic. Legislația muncii: angajarea și concedierea salariaților

Seminar practic. Legislația muncii: angajarea și concedierea salariaților

24.06.2022

Proactive

Din momentul angajării unui salariat, părțile contractului de muncă – angajatul și angajatorul, au drepturi și obligații reciproce. Documentarea corectă, din punct de vedere legal, a tuturor relațiilor cu angajatul - de la angajare până la eliberare, vă va ajuta la evitarea multor consecințe juridice nedorite în viitor.

Iată de ce, Vă invităm la un seminar interactiv de prezentare, interpretare și aplicare a reglementarilor în domeniul legislației muncii.

Scopul seminarului: Obținerea de cunoștințe privind procedura de angajare și eliberare a angajaților; o analiză detaliată a greșelilor tipice ale angajatorului în diverse situații de muncă; obținerea de recomandări practice privind concedierea în siguranță a anagajaților pentru anumite tipuri de încălcări.

Formatoarea seminarului va pune la dispozitie solutii, explicatii, comentarii, recomandari si atenționări pentru orice situație unde apar neclarități, cu accent pe erorile grave pe care le puteti face!

Cui se adresează acest eveniment?

Seminarul este recomandat pentru antreprenori, contabili, economiști, specialiști resurse umane, juriști specializați în legislația muncii.

În cadrul evenimentului vei afla:

 • Cum să interpretezi corect legislația muncii;
 • Care este procedura de angajare a unui salariat;
 • Cum să întocmești corect un Contract individual de muncă;
 • Cum să întocmești corect dosarul personal al angajatului;
 • Care angajați nu pot fi concediați;
 • Cum să concediați angajații în mod legal,
 • Ce greșeli în timpul concedierii angajaților duc la restabilirea acestora la locurile de muncă;
 • Ce trebuie scris în contractul de muncă pentru ca angajatul să nu-l poată contesta în instanța de judecată, în cazul concedierii;
 • Cum pot fi concediați angajații la distanță și altele.

PROGRAM

 1. Acte normative la nivel de entitate. Regulamentul intern al întreprinderii. Contractul colectiv de muncă. Fişele de post ale personalului
 2. Reglementări privind contractele individuale de muncă. Conţinutul şi clauzele specifice ale contractului individual de muncă. Aspecte problematice aferente încheierii și modificării contractului individual de muncă.
 3. Procedura încetării raporturilor de muncă (demisie, concediere, încetarea raporturilor de muncă din circumstanțe ce nu depind de voința părților, încetarea raporturilor de muncă prin acordul părților).
 4. Statele de personal. Satele de personal: întocmirea, aprobarea și modificarea. Aplicarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova (CROM 006-21). Modele de documente
 5. Reglementări privind timpul de lucru şi timpul de odihnă. Durata săptămânală şi zilnică a timpului de lucru. Programul flexibil de muncă. Munca suplimentară şi munca în zilele de repaus/de sărbătoare nelucrătoare. Evidenţa timpului de muncă. Modele de documente
 6. Întrebări-răspunsuri

De ce să plătești sume compensatorii foștilor angajați doar pentru ca nu ai întocmit un Contract individual de muncă conform prevederilor legale în vigoare?

De ce să achiți amenzi în urma controalelor ITM  pentru că nu ai respectat  prevederile legislații municii în vigoare?

Aplică la acest seminar care vine în întâmpinarea problemelor legate de încheierea şi încetarea contractelor de muncă şi diminuarea consecinţelor negative ce survin din interpretarea eronată a legislaţiei.

Trainer: Liuba Mursa - Specialist-auditor Sеrvicii Resurse Umane, Securitatea și Sănătatea Muncii. Consultanţă și asistență de specialitate în problemele Securităţii și Sănătăţii în Muncă; Resurse Umane. Experiență în domeniu de peste 20 ani. Autor de articole în revista electronică «Contabilșef.md» și revista «Contabilitate și Audit”

Data: 19 Iulie
Ora: 09:00 - 13:00
Durata: 5 ore academice

Înregistrează-te aici: https://pro-active.md/legislatia-muncii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...