37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar practic Închiderea anului 2021: Amortizarea în scopuri fiscale & Ven 12 și Situațiile Financiare

Seminar practic Închiderea anului 2021: Amortizarea în scopuri fiscale & Ven 12 și Situațiile Financiare

18.02.2022

Proactive

În cadrul acestui seminar, ne propunem să răspundem provocărilor des întâlnite în cadrul companiilor în legătură cu întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și în ceea ce privește calculul impozitului pe venit.

Subiectele propuse în cadrul seminarului vor fi abordate din prisma a trei arii de interes:

• Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale;
• Modul de ajustare al veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale; completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12);
• Algoritmul de întocmire al Situațiilor financiare.

𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦

1. Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale
• Acte normative care reglementează calculul amortizării fiscale a mijloacelor fixe;
• Reguli de trecere de la metoda veche la cea nouă de calcul a amortizării (model);
• Deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor privind reparaţia mijloacelor fixe proprii;
• Deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractelor de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, etc;
• Determinarea rezultatului fiscal ca urmare a ieșirii mijloacelor fixe;
• Completarea Registrului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale.
2. Modul de ajustare al veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale, completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12);
• Aspecte practice privind ajustarea fiscală a veniturilor (impozabile și neimpozabile);
• Specificul ajustării fiscale a cheltuielilor (deductibile și nedeductibile);
• Facilități fiscale aferente impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător;
• Modul de completare al Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN12): interpretări eronate și recomandări.
3. Algoritmul de întocmire al Situațiilor financiare
• Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare. Erorile tipice și modul de corectare ale acestora;
• Modul de completarea al Situațiilor financiare: erori frecvente și recomandări (studiu de caz;
• Reformarea Bilanțului.

Pe parcursul seminarului vor fi prezentate numeroase exemple practice, iar aspectele problematice vor fi explicate în baza studiilor de caz.

Traineri:
Galina Șpac - Contabil-economist cu peste 30 ani de experiență practică în domeniu, consultant în domeniul fiscal-contabil, formator PROACTIVE.
Cușmăunsă Rodica - Doctor în științe economice; conferențiar universitar ASEM, contabil-practician cu o experiență de peste 20 ani; trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate.Peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

Data: 1, 2 și 3 Martie
Durata: 15 ore academice
Locație: online
Înregistrează-te aici: https://pro-active.md/ven12/

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...