37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar practic: Calculația costului producției

Seminar practic: Calculația costului producției

14.09.2021

Proactive

Calculația costul bunurilor fabricate/serviciilor prestate  este o sarcină foarte dificilă din activitatea unui contabil care necesită anumite cunoștințe și abilități. Determinarea corectă a mării acestuia este necesar nu doar pentru evaluarea stocurilor fabricate, dar și pentru luarea deciziilor manageriale.

Scopul seminarului: Ce este legal de inclus în componența costului, care sunt pașii de urmat pentru calcularea acestui indicator, cum se folosește în procesul luării manageriale, vom explica în cadrul seminarului practic ” Calculația costului producției”.

Obiectivele seminarului:

 • Legislație – studierea legislației în vigoare în domeniul contabilității și calculației costurilor atât în scopuri contabile, cât și în scopuri fiscale;
 • Costuri de producție- înțelegerea modului de clasificare a costurilor în scopul calculației corecte a costului produselor, precum și perfectarea documentară și contabilizarea corectă a acestora;
 • Calculație – înțelegerea principiilor de calculație a costului unei unități de produs și evaluarea riscurilor calculării incorecte a acestuia

Public-țintă: contabili, manageri și specialiști ai departamentelor financiare, auditori.

Program

 1. Reglementarea normativă a calculației costului produselor fabricate
 2. Termenii ”consum”, ”cost de producție”, ”costul producției” ”cheltuială”, ”preț” – cum corect îi folosim
 3. Componența și clasificarea costurilor de producție în scopul calculației costului producției
 4. Perfectarea documentară și contabilitatea costurilor directe de materiale
 5. Perfectarea documentară și contabilitatea costurilor directe cu personalul
 6. Contabilitatea și repartizarea costurilor indirecte de producție
 7. Particularitățile contabilității costurilor activităților auxiliare
 8. Deșeurile și rebuturile: documentare, contabilitate, implicații fiscale
 9. Element de calculație, articol de calculație și unitatea de calculație – cum corect le identificăm
 10. Algoritmul calculării corecte a costului produselor fabricate/serviciilor prestate
 11. Calculația – în calitate de document contabil
 12. Metode de calculație a costului – cum să o alegi pe a ta?
 13. Includerea în politicile contabile a regulilor/metodelor aferente costurilor

La sfârșitul  acestui seminar participanții vor putea să: 1. documenteze și contabilizeze corect costurile de producere;

 1. aleagă baza de repartizare a costurilor indirecte justificată din punct de vedere economic;
 2. repartizeze rațional costurile indirecte de producție pe tipuri de produse/servicii;
 3. aleagă metoda de calculație potrivită entității;
 4. calculeze costul unitar (pe bucata) al produsului / serviciului); 6. afle care sunt produsele care aduc profit și care pierdere;

Toate informațiile vor fi însoțite de aplicații matematice, create pe baza experienței practice dobândită de formator. Formatorul nu doar va răspunde la întrebările participanților, dar va oferi și multe recomandări practice.

OBȚINE MAXIMUM DE CUNOȘTINȚE UTILE ȘI INFORMAȚII RELEVNATE ÎN DOMENIUL CONTABILITĂȚII COSTURILOR ÎN DOAR 2 ZILE DE SEMINAR

Trainer: Rodica Cușmăunsă - Doctor în științe economice; conferențiar universitar ASEM, contabil-practician cu o experiență de peste 20 ani; trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate.Peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

🗓️Data evenimentului: 25 Septembrie 2021

Locație: online

Vezi prețul și înregistrează-te aici: https://pro-active.md/cost-productie/

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...