37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE „Relațiile entității cu persoanele fizice: reflectarea în contabilitate”

Seminar ONLINE „Relațiile entității cu persoanele fizice: reflectarea în contabilitate”

20.02.2023

Klubafaceri

Seminarul este adresat tuturor celor care doresc să obţină informație și experienţă unică privind reflectarea în contabilitate al relațiilor entității cu personalele fizice prin prisma cadrului normativ și legislativ. La seminar sunt invitați să participe contabili, antreprenori, manageri, studenți la specialitățile economie, relații economice internaționale, contabilitate, precum și toți cei interesați de această temă.

Tematica:
1. Acte normative privind reglementarea relațiilor personei juridice cu persoanele fizice
2. Aspecte cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plata din alte plăți decît salariul:
2.1 Reținerea impozitului din dobînzi (art.89 din Codul Fiscal);
2.2 Rețineri din alte plăți (art. 90 din Codul Fiscal);
2.3 Reținerea finală a impozitului din unele tipuri de venit (art. 901din Codul fiscal). Veniturile pasibile reținerii finale a impozitului pe venit la sursa de plată
2.4 Reținerile din veniturile nerezidentului (art. 91 din Codul Fiscal);
2.5 Modul de declarare a diferitor tipuri de venituri din care este prevăzută reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată.
3. Procurarea terenurilor de la persoane fizice de către persoanele juridice: modul de contabilizare și reflectare în dările de seamă.
4. Arenda terenurilor agricole de la cetățeni: aspecte juridice, contabile și fiscale.
5. Contractul de prestări servicii încheiat între peroană juridică și una fizică: aspecte fiscale.
6. Obligația agentului economic de întocmire a unui act de achiziție a mărfurilor și actului de achiziție a serviciilor de locațiune: reținere a impozitului la sursa de plata. Modul de documentare a achiziției mărfurilor de către persoana fizică ce desfășoară activitate independentă
7. Dividente: regimul fiscal:
7.1 Dividende achitate persoanelor fizice rezidente ale RM
7.2 Impozitarea dividendelor primite din regiunea transnistreană
7.3 Dividendele şi desemnarea procentuală
7.4 Consecințele fiscale generate de achitarea în avans a dividendelor
7.5 Ordinea de achitare a dividendelor. Repartizarea profitului în cazul existenței pierderilor neacoperite ale anilor precedenți
7.6 Dividende cu termen de prescripție expirat
7.7 Dividende achitate nerezidenților
8. Impozitarea plăților, achitate persoanei fizice, ce reprezintă venit sub forma de royalty.
9. Prestarea serviciilor de către nerezidenți
10. Impozitarea bloggerilor, vloggerilor și influencerilor

Tariful participării la seminarul online:
750 lei până la data de 22.02.2023
850 lei de la data de 23.02.2023.

Preţul include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă la data de 03.03.2022. Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului online:
Data: 06.03.2023, (09:00 – 12:30)

Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore o sa primiti adresa ZOOM online, materiale de lucru)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : MarcaKlubafaceri

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...