37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar online „ Modificări fiscale și vamale pentru anul 2023”

Seminar online „ Modificări fiscale și vamale pentru anul 2023”

13.01.2023

Klubafaceri

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea ultimelor modificări la Codul Fiscal pentru anul 2023.

Tematica:

1. Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderiprevederi de societăți emitente de monedă electronica, furnizori de servicii poștale.
2. Legea nr.509/1995 completarea Anexei nr.3 “Regulamentul privind condițiile de amplasre (desființare) a obiectivelor în zona drumului public național sau local de interes rational și /sau în zonele de protecție ale acestuia”.
3. Codul fiscal nr.1163/1997, inlusiv:
3.1 Reintroducerea mecanismului de impozitare progresivă a veniturilor persoanelor fizice-cetățeni;
3.2 Reformularea alin. (13) și (192), art.24 “Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător”;
3.3 Modificări la art. 261 “Deducerea amortizării mijloacelor fixe”;
3.4Cuantumul scutirilor personale și a persoanelor întreținute – completări și modificări;
3.5Excluderea necesității determinării creșterii sau pierderii de capital în cazul înstrăinării autoturismelor;
3.6Aducerea clarității în raport cu contribuabilul nerezident a căror sursă este Republica Moldova;
3.7 Vacanța fiscală de la plata impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător;
3.8 Revizuirea regimului de impozitare a veniturilor din dobânzi achitate în folosul persoanelor fizice rezidente;
3.9 Modificări și completări cu privire la TVA:
▪ modificări la art.96, art.101, art.104, art.108, art.112 și art.115;
▪ implementarea regimului de taxare inversă a TVA aferent importului de servicii;
▪ completarea art.102 și anularea unor scutiri de TVA la art.103;
▪ excluderea obligativității emiterii facturii fiscale în cazul refacturării cheltuielilor compensate în favoarea persoanelor fizice.
3.10 Măsuri de optimizare cu privire la accize și impactul asupra cetățenilor:
▪ Revizuirea condițiilor de acordare a facilităților la importul mijlocului de transport;
▪ Anularea scutirii de accize;
▪ Majorări a cotelor de accize.
3.11 Impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar:
▪ excluderea cotei maxime și cotei concrete pentru determinarea;
▪ aplicarea acestora la situația de 31 august inclusive, a perioadei fiscale respective, în vederea eficientizării mecanismului de administrare fiscal.
3.12 Modificarea modului de repartizare a taxei pentru extragerea mineralelor utile;
3.13 Revizuirea modului de calculare a taxei pentru folosirea drumurilor;
3.14 Completări la Capitolul 7 din titlul IX al Codului Fiscal
4. Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997 – Anularea scutirii de taxă vamală la unele poziții tarifare.
5. Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998 – Extinderea termenului de desfășurare a activității de comerț. 
6. Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 – Modificări în vederea aplicării procedurii Codului Contravențional.
7.  Contribuțiile în BASS pentru anul 2023: mărimea contribuțiilor de asigurări sociale.
8. FAOAM: primele de asigurare medicală în anul 2023:
▪ menținerea primei de asigurare medicală obligatorie în formă procentuală din salariu şi din alte recompense;
▪ prima în sumă fixă – aplicarea facilităților;
▪ prețul poliței de asigurare medicală în creștere.
9.  Diverse.

Tariful participării la seminar:
750 lei până la data de 17.01.2023
900 lei din data de 18.01.2023
Preţul include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 18.01.2023. Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului online:

Data: 19.01.2023 (ora: 14:00-17:00)
Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veti primi adresa Zoom link și materialele de lucru)
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker: Specialist fiscal – contabil, practician.

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri