37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE „Inventarierea patrimoniului entității: aspecte juridice, contabile şi fiscale”

Seminar ONLINE „Inventarierea patrimoniului entității: aspecte juridice, contabile şi fiscale”

04.10.2021

Klubafaceri

Inventarierea reprezintă un procedeu al metodei contabilităţii de verificare faptică a existenţei şi stării mijloacelor economice, a creanţelor şi datoriilor unei întreprinderi. Prin inventariere se realizează un control asupra integrităţii elementelor patrimoniale. Astfel, inventarierea reprezintă un ansamblu de operaţiuni prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ şi de pasiv, cantitativ-valoric, după caz, în patrimoniul sau gestiunea întreprinderii la data la care aceasta se efectuează.

În cadrul acestui seminar, care se va desfășura într-un mod interactiv, se va discuta despre problemele cu care se confruntă în practică multe dintre societățile comerciale.

Tematica:

1. Acte normative privind reglementarea realizării inventarierii în cadrul entităţii, constatarea şi înregistrarea rezultatelor acesteia

2. Formele, temeiurile şi etapele efectuării inventarierii. Organizarea lucrărilor de inventariere.

3. Procedura de documentare a efectuării inventarierii. Termenii de păstrare a documentelor de inventariere.

4. Diferenţele depistate în rezultatul inventarierii – aspect contabile și fiscale.

5. Recunoaşterea resortului şi perisabilităţii naturale. Regulile de calculare ale acestora.

6. Constatarea şi perfectarea rezultatelor inventarierii imobilizărilor necorporale şi corporale, stocurilor, numerarului, documentelor de numerar, creanţelor şi datoriilor în evidenţa contabilă şi proceduri de ajustare a acestora.

7. Răspunderea materială a persoanelor vinovate – reglementarea și organizarea acesteia.

8. Calculul, contabilitatea şi impozitarea despăgubirilor privind daunele materiale aduse entităţii de către alte persoane.

Tariful participării la seminar: Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 850 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până la data de 13.10.2021. Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului online:
Data: 16.10.2021 (ora 09:00-12:30)
Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veți primi adresa ZOOM online, materiale de lucru)
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker: Specialist fiscal – contabil, practician.

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’SRL
Telefon: 068 774 518 
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...