37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE „Foi de parcurs – particularități de perfectare, provocări și soluții”

Seminar ONLINE „Foi de parcurs – particularități de perfectare, provocări și soluții”

25.01.2023

Klubafaceri

Foaia de parcurs este un document justificativ pentru înregistrarea operațiunii economico-financiare. Aceasta a devenit un instrument obligatoriu pentru a justifica deducerea integrală a cheltuielilor cu combustibilul. Totodată, acesta reprezintă un act prin care se fac mențiuni privind starea tehnică a vehiculului la plecarea și la sosirea din cursă.

Din acest considerent, acest document devine unul obligatoriu pentru deținătorii mijloacelor de transport care practică activitatea în scop de serviciu. Astfel, acest seminar online își propune să examineze elementele obligatorii în completarea foilor de parcurs, să analizeze legislația specifică a foii de parcurs și să prezinte unele spețe de completare a acesteia.

Tematica:
1. Legislatia Republicii Moldova:
1.1. Acte normative privind reglementarea perfecării și eliberării foilor de parcurs
1.2. Periodicitatea de întocmire și termenul de valabilitate a foilor de parcurs
1.3. Acte normative privind reglementarea normelor de consum al combustibilului și lubrifianților
2. Contabilitatea şi impozitarea operaţiunilor de procurare a combustibilului în baza cardurilor corporative valorice
3. Contabilitatea și perfectarea documentară a operaţiunilor de decontare a combustibilului și lubrifianților.
4. Particularități privind perfectarea și prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme proprii, primate în locațiune și leasing financiar.
5.Modul de confirmare a cheltuielilor aferente utilizării în scopuri personale a autoturismuluiînregistrat în bilantul întreprinderii
6. Foia de parcurs pentru autocamioane și bonul de detaşare al beneficiarului– aspecte practice de completare
7. Completarea și prelucrarea foii de parcurs de către entitățile care efectuează transporturi de călători cu autobuze.
8. Foaia de parcurs al tractoristului – provocări și soluții.
9. Diverse.

Tariful participării la seminarul online: 
800 lei până la data de 02.02.2023
900 lei din data de 03.02.2023
Preţul include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până la data de 06.02.2023. Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului online:
Data: 08.02.2023 (ora 09:00-13:00)

Durata desfășurării: 4 ore astronomice.
Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veti primi adresa ZOOM online, materiale de lucru)
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker: Specialist fiscal – contabil, practician.

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...