37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE „EMPOLDEP19. Taxa pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor”

Seminar ONLINE „EMPOLDEP19. Taxa pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor”

08.11.2023

Klubafaceri

În cadrul acestui seminar practice va avea loc discutarea particularităților de stabilre și calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor. Totodată, la secțiunea Diverse participanții vor avea posibilitatea să adreseze întrebări pentru orice subiect la tema supusă discuției.

Tematica

 1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de stabilire și calcul ale plății pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșerilor.
 2. Instrumente economice de mediu utilizate în Republica Moldova.
 3. Sistemul de plăți pentru poluarea mediului.
 4. Subiecţii impunerii şi obiectele impozabile ale plăților pentru poluarea mediului.
 5. Modul de stabilire și de calcul ale plății pentru poluarea mediului:
  5.1. Calculul plății pentru emisiile de poluanți în atmosferă de la sursele staționare;
  5.2. Calculul plății pentru poluare în rezultatul deversărilor de poluanți cu apele uzate;
  5.3. Calculul plății pentru poluare de la depozitarea deșeurilor;
  5.4. Modul de percepere și achitare a plății pentru poluarea mediului.
 6. Modul de completare a dării de seamă privind plata pentru poluare pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor (Formularul EMPOLDEP19).
 7. Mecanismul responsabilității extinse a producătorului.
 8. Diverse

Tariful participării la seminar:
800 lei până la data de 14.11.2023
900 lei din data de 15.11.2023
Preţul include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până la data de 17.11.2023 (inclusiv). Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 21 noiembrie 2023, (09:00 – 11:30)
Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veti primi adresa zoom online și materialele de lucru)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Specialist fiscal-contabil, practician

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’SRL
Telefon: 068 774 518 
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...