37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE „Contabilitatea decontărilor faţă de personalul entității, cu organele asigurărilor sociale şi medicale şi aferent impozitului pe venit din salariul”

Seminar ONLINE „Contabilitatea decontărilor faţă de personalul entității, cu organele asigurărilor sociale şi medicale şi aferent impozitului pe venit din salariul”

03.02.2021

Klubafaceri

Datoriile faţă de personal reprezintă angajamentele întreprinderii faţă de salariat pentru munca prestată, precum şi recompensele garantate de stat şi alte plăţi suplimentare, conform contractelor între plăţi (cum sunt facilităţile acordate de patron). 

Prin urmare, acest seminar își propune să identifice aspectele privind actele normative și legislative de reglementare a modului de calcul al drepturilor salariale, să determine formele de retribuie a muncii în RM și structura salariului, să examineze salarizarea pentru condiţii speciale de muncă , precum și un șir de alte aspecte privind contabilitatea decontărilor faţă de personalul în cadrul instituțiilor în care activați.

Tematica:

1. Actele normative și legislative de reglementare a modului de calcul al drepturilor salariale

2. Forme de retribuie a muncii în RM și structura salariului

3. Salarizarea pentru condiţii speciale de muncă

4. Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei pentru concediul anual de odihnă

5. Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă     

6. Ajutorul material – aspecte juridice, sociale, medicale și fiscal

7. Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora.

8. Modul de completare a formularulu tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit,a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

8. BASS și FAOAM pe anul 2021 - noi reglementări ce vizează reforma sistemului de asigurare socială și de asigurare medical

9. Diverse

Tariful 1000 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până la data de 11.02.2021. Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului online:

Data: 13 februarie 2021 (ora: 09:00-14:00)

Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veti primi adresa web online)

Limba: română

Tipul instruirii: informativ practic

Speaker: Specialist fiscal – contabil, practician.

Contacte:

Marca ,,Klubafaceri’’SRL

Telefon: 068 774 518 
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...