37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE „Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru anul 2022”

Seminar ONLINE „Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru anul 2022”

23.01.2023

Klubafaceri

În activitatea economică, entităţile, în calitatea sa de plătitori de impozite şi care asigură locuri de muncă pentru societate se confruntă cu provocări continuie. În aceste condiţii grele de activitate, ele urmează să aibă destulă libertate în alegerea formelor şi metodelor de organizare a afacerii sale, inclusiv în ce priveşte articolele de cheltuieli, care sînt relevante pentru activitatea lor.

Tematica:
1. Reglementarea normativă a operațiunilor cu imobilizările corporale (mijloacele fixe)
2. Aspecte problematice privind contabilitatea intrării mijloacelor fixe
3. Calculul amortizării mijloacelor fixe și contabilizarea acesteia. Aspecte fiscal
4. Determinarea și deducerea cheltuielilor pentru reparații în scopuri fiscale
4.1. Deducerea cheltuielilor pentru reparația proprietății
4.2. Tratamentul conceptual de cheltuieli/costuri aferente întreținerii și asistenței tehnice, costuri curente, costuri capitalizate cu reparația
4.3. Durata de amortizare a mijloacelor fixe primite în leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă comodat, sublocațiune când locatarul este persoană fizică, persoană juridică sau instituție publică
4.4. Calculează și deducerea amortizării mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de:
Contract de leasing operațional
Contract de leasing financiar
Contract de comodat
Contract de locațiune
Contract de arendă
Contract de sublocațiune 
4.5. Formule contabile aferente cheltuielilor/costurilor privind întreținerea și asistența tehnică, reparația curentă și reparația capitală
4.6. Completarea anexei nr.2 la Regulamentul privind evidența evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru perioada fiscală 2022
5. Derecunoașterea mijloacelor fixe și determinarea rezultatului fiscal - aspecte contabile și fiscale:
5.1. Mijloace fixe comercializate
5.2. Autoturisme comercializate a căror valoare depășește 200 000 lei (până în anul 2006 inclusiv 100 000)
5.3. Mijloace fixe donate
5.4. Mijloace fixe transmise în schimb
5.5. Autoturisme transmise în schimb a căror valoare depășește 200 000 lei (până în anul 2006 inclusiv - 100 000 lei)
5.6. Mijloace fixe transmise în capitalul social
5.7. Mijloace fixe ieșite forțat
5.8. Mijloace fixe casate înainte de expirarea DFU
5.9. Alte ieșiri
6. Completarea Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru perioada fiscală 2022
7. Amortizarea mijloacelor fixe. Noile prevederi ale Codului Fiscal din 01.01.2023.

Tariful participării la seminar:
800 lei până la data de 27.01.2023
900 lei din data de 28.01.2023
Preţul include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până la data de 02.02.2023. Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului online:
Data: 04.02.2023 (ora 09:00-12:00)
Durata desfășurării: 3 ore astronomice.
Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veți primi adresa ZOOM online, materiale de lucru)
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker: Specialist fiscal – contabil, practician.

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’SRL
Telefon: 068 774 518 
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...