37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar Déjà Vu ONLINE 2 zile „Contabilitatea decontărilor faţă de personalul entității”

Seminar Déjà Vu ONLINE 2 zile „Contabilitatea decontărilor faţă de personalul entității”

29.03.2021

Klubafaceri

Datoriile faţă de personal reprezintă angajamentele întreprinderii faţă de salariat pentru munca prestată, precum şi recompensele garantate de stat şi alte plăţi suplimentare, conform contractelor între plăţi (cum sunt facilităţile acordate de patron). 

Prin urmare, acest seminar își propune să identifice aspectele privind actele normative și legislative de reglementare a modului de calcul al drepturilor salariale, să determine formele de retribuie a muncii în RM și structura salariului, să examineze salarizarea pentru condiţii speciale de muncă, precum și un șir de alte aspecte privind contabilitatea decontărilor faţă de personalul în cadrul instituțiilor în care activați.

Tematica:

1. Actele normative și legislative de reglementare a modului de calcul al drepturilor salariale

2. Forme de retribuie a muncii în RM și structura salariului

3. Salarizarea pentru condiţii speciale de muncă

4. Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei pentru concediul anual de odihnă

5. Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă     

6. Ajutorul material – aspecte juridice, sociale, medicale și fiscale

7. Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora

8. Modul de completare a formularului tipizat (Forma IPC21). Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Tariful participării la seminar: 1000 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până la data de 08.04.2021. Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului online:

Data: 09 aprilie 2021 (18:00 - 20:00)

10 aprilie 2021 (09:00 - 13:00)

Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veți primi adresa ZOOM online, materiale de lucru)

Limba: română

Tipul instruirii: informativ practic

Speaker: Specialist fiscal – contabil, practician.

Contacte:

Marca ,,Klubafaceri’’SRL

Telefon: 068 774 518 
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...