37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE 2 zile „Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit VEN12” + Cadou*

Seminar ONLINE 2 zile „Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit VEN12” + Cadou*

29.11.2023

Klubafaceri

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea aspectelor practice, aplicabile ale Declarației VEN12 din domeniul Fiscalității și Contabilității.

Obiectivele seminarului se focusează pe:
- Înțelegerea în detaliu a informațiilor solicitate și a modului de completare;
- Structura noilor date și impactul în sistemele informatice utilizate și modul de verificare și completare;
- Interacțiune cu specialişti din domeniul fiscal – contabil, beneficiind de experiența acestora în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri.

Tematica:
I  Deducerea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale; Determinarea rezultatului fiscal  în declarația VEN 12 prin exemple.

 • Determinarea duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe exploatate anterior.
 • Tratamentul fiscal al cheltuielilor de reparație a mijlocului fix efectuate până la darea în exploatare a acestuia
 • Explicații privind deducerea cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe proprii și în folosință, care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune.
 • Rezultatul fiscal al pierderilor în cazul vânzării mijloacelor fixe la valoarea mai mică decât cea reflectată în evidența contabilă. Consecințe fiscale. Exemple în cazul donației, schimb, ieșiri forțate.
 • Completarea registrului de evidență a MF pe categorii de proprietate în scopuri fiscale;

II  Completarea Declarației VEN 12  pentru perioada fiscală 2023; Modificări actualizate.

 • Actualizări fiscale privind prezentarea și completarea declarației VEN 12 – A 2023
 • Explicații privind ajustarea în scop fiscal a veniturilor și cheltuielilor, anexa 1D și 2D.
 • Determinarea facilităților fiscale, anexa 4D si 6D. Raportarea cheltuielilor suportate pentru hrana angajaților.
 • Donații filantropice, Contabilizarea subvențiilor primite sub orice formă.
 • Cheltuieli de reprezentanță. Completare în Declarația VEN 12
 • Reportarea pierderilor anilor precedenți.

III Etapele de întocmire a Situațiilor financiare. Cazuri de corecție anilor precedenți.

 • Modul de inventariere a elementelor contabile, exemple operațiuni și note contabile.
 • Analiza înregistrărilor contabile corecte în balanța de verificare.
 • Provizion – necesitate sau obligație?
 • Conținutul și modul de întocmire a anexelor Situațiilor Financiare - forma complexă
 • Aprobarea, semnarea și prezentarea situaţiilor financiare.  Reformarea bilanțului contabil.

În cadrul seminarului vor fi prezentate exemple practice, relatate prin explicație în baza studiilor de caz.

*ATENȚIE!

Toți participanții înscriși la seminarul ONLINE de 2 zile. „Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit VEN12” vor beneficia de participare GRATUITĂ la seminarul „Foi de parcurs – particularități de perfectare, provocări și soluții”, organizat pe data de 22.12.2023 (ora 09.00-13.00). Detalii vor fi trimise fiecărui participant ulterior.

Tariful participării la seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 
1500 lei până la data de 12.12.2023
1600 lei din data de 13.12.2023
Preţul include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data de 15.12.2023 (inclusiv). Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului pentru 2 zile:
Data: 19.12.2023 (09:00 – 12:00)
           20.12.2023 (09:00 – 14:00)
Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veți primi adresa ZOOM online, materiale de lucru)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Specialişti fiscal -contabil, practician

Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
Telefon: 068 774 518
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...