37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE 2 zile. „Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit VEN12

Seminar ONLINE 2 zile. „Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit VEN12

12.01.2023

Klubafaceri

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea aspectelor practice, aplicabile ale Declarației VEN12 din domeniul Fiscalității și Contabilității.

Obiectivele seminarului se focusează pe:
- Înțelegerea în detaliu a informațiilor solicitate și a modului de completare;
- Structura noilor date și impactul în sistemele informatice utilizate și modul de verificare și completare;
- Interacțiune cu specialişti din domeniul fiscal – contabil, beneficiind de experiența acestora în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri.

Tematica:
I  Aspecte practice privind amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale 
-Explicații privind deducerea cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe proprii și în folosință, care fac obiectul unui contract de leasing operaţionallocaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune.
-Reevaluarea unei imobilizări complet amortizată. Aspecte contabile și fiscale.
-Regimul fiscal al pierderilor în cazul vânzării mijloacelor fixe la valoarea mai mică decât cea reflectată în evidența contabilă. Consecințe fiscale.

II  Repere pentru Completarea Declarației VEN 12  pentru perioada fiscală 2022;
- Prezentarea generală și obligațiile fiscale privind prezentarea și completarea declarației VEN 12
- Explicații desfășurate privind ajustarea veniturilor  anexa 1D (impozabile și neimpozabile);
- Completarea anexei 2 D ajustări fiscale a cheltuielilor (deductibile și nedeductibile.
- Determinarea facilităților fiscale,raportarea cheltuielilor suportate pentru hrana angajaților.
- Donații filantropice, Contabilizarea subvențiilor primite sub orice formă.Teme de discuții
- Cheltuieli de reprezentanță. Reflectarea în Declarația VEN12

III Etapele de întocmire a Situațiilor financiare
- Modul de inventariere a elementelor contabile, exemple operațiuni și note contabile.
- Analiza înregistrărilor contabile corecte în balanța de verificare.
- Provizion – necesitate sau obligație?
- Conținutul și modul de întocmire a anexelor Situațiilor Financiare - forma complexă
- Aprobarea, semnarea și prezentarea situaţiilor financiare. Reformarea bilanțului contabil.

În cadrul seminarului vor fi prezentate exemple practice, relatate prin explicație în baza studiilor de caz.

Tariful participării la seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 
1300 lei până la data de 19.01.2023
1550 lei din data de 20.01.2023
Preţul include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data de 26.01.2023 (inclusiv). Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului pentru 2 zile:
Data: 27.01.2023 (18:00 – 20:00)
           28.01.2023 (09:00 – 14:00)
Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veți primi adresa ZOOM online, materiale de lucru)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Specialişti fiscal -contabil, practician

Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...