37.9k
Home  »  Instruire   »   Școala Contabilului Profesionist. Curs contabilitate+1C

Școala Contabilului Profesionist. Curs contabilitate+1C

18.02.2020

Proactive

Aici vei învăța cum să duci evidența contabilă și să optimizezi activitatea întreprinderii, fiind capabil să execuți întregul ciclu contabil.

Înregistrează-te ACUM: https://pro-active.md/scoala_contabila/

Grup țintă
Programul este destinat tuturor persoanelor interesate de studierea şi perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii şi utlizarea programei “1C contabilitate”.

PROGRAM (80% practică și numai 20% teorie)

Bazele contabilității (24)
-Obligațiile și drepturile entității privind ținerea contabilității și raportarea financiară
-Caracteristica și clasificarea elementelor contabile
-Contul contabil și dubla înregistrare
-Organizarea contabilității în cadrul entității
-Raportarea financiară a entității – situațiile financiare individuale
-Noțiuni generale privind sistemul fiscal din R.Moldova

Contabilitatea entității+1C v. 8.3. (106)
Modulul: Contabilitatea și raportarea financiară a imobilizărilor
-Contabilitatea imobilizărilor necorporale
-Contabilitatea mijloacelor fixe: intrarea, amortizarea, deservirea și relarația, ieșirea, inclusiv transmiterea în locațiune operațională.

Modulul: Contabilitatea și raportarea financiară a stocurilor
-Contabilitatea materii prime și materiale de bază
-Contabilitatea combustibilului
-Contabilitatea anvelopelor și acumulatoarelor
-Contabilitatea obiectelor de mică valoare și scurtă durată
-Contabilitatea producției în curs de execuție și produselor
-Contabilitatea mărfurilor
-Legătura între facturile fiscale de intrare și Registrul de procurări

Modulul: Contabilitatea și raportarea financiară a numerarului
-Contabilitatea numerarului în casierie
-Modul de întocmire a Registrului de casă
-Obligativitatea aplicării echipamentelor de casă și control
-Contabilitatea numerarului în conturile curente în monedă națională și valută străină
-Contabilitatea altor conturi bancare

Modulul: Contabilitatea și raportarea financiară a creanțelor
-Contabilitatea creanțelor comerciale și avansurilor acordate
-Contabilitatea creanțelor bugetului
-Legătura între facturile fiscale de ieșire și Registrul de livrări
-Contabilitatea creanțelor ale personalului
-Contabilitatea altor creanțe
-Semnificația creanțelor compromise

Modulul: Contabilitatea și raportarea financiară a datoriilor
-Contabilitatea datoriilor financiare
-Obligativitatea prezentării informației privind împrumuturile contractate
-Contabilitatea datoriilor comerciale
-Semnificația datoriilor compromise
-Contabilitatea datoriilor față de personal
-Contabilitatea datoriilor privind asigurările
-Contabilitatea datoriilor față de buget
-Obligativitatea prezentării informațiilor privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii calculate – forma IPC 18
-Semnificația Declarației privind TVA

Modulul: Raportarea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor financiare
-Inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor
-Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor anticipate curente
-Determinarea și reflectarea diferențelor de curs valutar
-Închiderea conturilor de cheltuieli și venituri

AVANTAJE:
? tehnici interactive de predare (simulări, completări etc);
? primiți o mapă cu toate materialele și documentele necesare pentru curs.
?documentați cazuri și situații concrete comune pentru diferite companii;
?alegere individuală a graficului de ore;
? diplomă de participare;
? recomandăm un loc de muncă;
? networking calitativ;
? atmosferă plăcută și productivă.

Data începerii cursului: 23 Martie 2020 (3 luni)
Ora 09:00 - 12:00

Investiția:
Până pe data de 13.03.2020 - 4490 lei
După data de 13.03.2020 - 4990 lei

REZERVĂ-ȚI UN LOC AICI: https://pro-active.md/scoala_contabila/

Formator:
Bădicu Galina - Conferențiar univ. ASEM; anterior contabil șef NAUMA SRL, Ambianța SRL, Anturaj Nou SRL, Trainer PROACTIVE Consulting.

Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 405, etaj 4 (clădirea Moldagroconstrucția).
Tel. 079882882
Email: consultant@pro-active.md
Web: www.pro-active.md
Coordonator eveniment: Serjantu Mirabela  

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...