37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Taxele rutiere

Taxele rutiere

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM

Obiectul impunerii

Taxa, lei

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Motocicletă cu capacitatea cilindrică a motorului:

a) de pînă la 500 cm3 inclusiv

100 lei/unit.

200 lei/unit.

200 lei/unit.

300 lei/unit.

300 lei/unit.

300 lei/unit.

b) de peste 500 cm3

200 lei/unit.

400 lei/unit.

400 lei/unit.

600 lei/unit.

600 lei/unit.

600 lei/unit.

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:

a) de pînă la 2000 cm3 inclusiv

0,20 lei/ cm3

0,40 lei/ cm3

0,40 lei/ cm3

0,60 lei/ cm3

0,60 lei/ cm3

0,60 lei/ cm3

b) de la 2001 la 3000 cm3 inclusiv

0,20 lei/ cm3

0,60 lei/ cm3

0,60 lei/ cm3

0,90 lei/ cm3

0,90 lei/ cm3

0,90 lei/ cm3

c) de la 3001 la 4000 cm3 inclusiv

0,30 lei/ cm3

0,80 lei/ cm3

0,80 lei/ cm3

1,2 lei/ cm3

1,2 lei/ cm3

1,2 lei/ cm3

d) de la 4001 la 5000 cm3 inclusiv

0,30 lei/ cm3

1,00 lei/ cm3

1,00 lei/ cm3

1,5 lei/ cm3

1,5 lei/ cm3

1,5 lei/ cm3

e) peste 5001 cm3

0,40 lei/ cm3

1,20 lei/ cm3

1,20 lei/ cm3

1,8 lei/ cm3

1,8 lei/ cm3

1,8 lei/ cm3

Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare

120 lei/tonă

180 lei/tonă

180 lei/tonă

270 lei/tonă

270 lei/tonă

270 lei/tonă

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

a) de pînă la 20 t inclusiv

100 lei/tonă

150 lei/tonă

150 lei/tonă

225 lei/tonă

225 lei/tonă

225 lei/tonă

b) de peste 20 t

100 lei/tonă

3000 lei/unit

3000 lei/unit

4500 lei/unit

4500 lei/unit

4500 lei/unit

Autoremorchere, tractoare

1000 lei/unit

1500 lei/unit

1500 lei/unit

2250 lei/unit

2250 lei/unit

2250 lei/unit

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală:

a) de pînă la 1,6 t inclusiv

120 lei/tonă

800 lei/unit

800 lei/unit

1200 lei/unit

1200 lei/unit

1200 lei/unit

b) de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv

120 lei/tonă

1500 lei/unit

1500 lei/unit

2250 lei/unit

2250 lei/unit

2250 lei/unit

c) de la 5,0 t pînă la 10,0 t inclusiv

120 lei/tonă

2000 lei/unit

2000 lei/unit

3000 lei/unit

3000 lei/unit

3000 lei/unit

d) de peste 10,0 t

120 lei/tonă

3000 lei/unit

3000 lei/unit

4500 lei/unit

4500 lei/unit

4500 lei/unit

Autobuze cu capacitatea:*

a) de pînă la 11 locuri

1300 lei/unit.

1950 lei/unit.

1950 lei/unit.

2925 lei/unit.

2925 lei/unit.

2925 lei/unit.

b) de la 12 la 17 locuri inclusiv

1600 lei/unit.

2400 lei/unit.

2400 lei/unit.

3600 lei/unit.

3600 lei/unit.

3600 lei/unit.

c) de la 18 la 24 locuri inclusiv

1900 lei/unit.

2850 lei/unit.

2850 lei/unit.

4275 lei/unit.

4275 lei/unit.

4275 lei/unit.

d) de la 25 la 40 locuri inclusiv

2100 lei/unit.

3150 lei/unit.

3150 lei/unit.

4725 lei/unit.

4725 lei/unit.

4725 lei/unit.

e) de peste 40 locuri

2400 lei/unit.

3600 lei/unit.

3600 lei/unit.

5400 lei/unit.

5400 lei/unit.

5400 lei/unit.

* Pentru autobuze, numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

Nr. crt.

Obiectul impunerii

Taxa, euro

2009-2017

pentru intrarea în ţară

pentru tranzitarea ţării

1.

Microbuze şi autobuze cu capacitatea:*

   

a) de 9 locuri

25

40

b) de la 10 la 16 locuri inclusiv

40

50

c) de la 17 la 24 locuri inclusiv

45

60

d) de la 25 la 40 locuri inclusiv

70

80

e) de peste 40 locuri

85

100

2.

Remorci la microbuze

20

30

3.

Remorci la autobuze

40

50

4.

Camioane cu sau fără remorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depăşeşte limitele admise), cu masă totală:

   

a) de pînă la 3,6 t inclusiv

25

40

b) de la 3,6 la 10 t inclusiv

40

50

c) de la 10 la 40 t inclusiv

75

85

* Pentru microbuze şi autobuze, numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)

Obiectul impunerii

Perioada, zile

Taxa, euro

2013-2016

2017

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716

7

4

4

15

8

8

30

14

16

90

30

45

180

50

85

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova

peste 180 în decursul a 12 luni consecutive

-

180
se achită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, inclusiv perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

Nr. crt.

Obiectul impunerii

Taxa, lei

2014-2017

1.

Eliberarea autorizaţiei speciale la cerere

43,2

2.

Depăşirea sarcinii masice pe axă admise:

 

a) pînă la 2 t inclusiv

1,1 pentru fiecare tonă depăşire × km

b) peste 2 t

2,2 pentru fiecare tonă depăşire × km

3.

Depăşirea masei totale admise a autovehiculelor cu încărcătură (fără depăşirea sarcinii masice pe axă)

3,2 pentru fiecare tonă depăşire × km

4.

Depăşirea dimensiunilor admise, cu respectarea condiţiilor pentru sarcina masică:

 

a) lăţimea sau înălţimea pînă la 50 cm ori lungimea pînă la 100 cm

4,3 pentru fiecare kilometru

b) lăţimea sau înălţimea cu 50-100 cm ori lungimea cu 100-200 cm

8,6 pentru fiecare kilometru

c) lăţimea sau înălţimea cu 101-150 cm ori lungimea cu 201-350 cm

13,0 pentru fiecare kilometru

d) lăţimea sau înălţimea cu 151-200 cm ori lungimea cu 351-600 cm

17,3 pentru fiecare kilometru

e) lăţimea sau înălţimea cu 201-250 cm ori lungimea cu 601-900 cm

21,6 pentru fiecare kilometru

f) lăţimea sau înălţimea cu 251-300 cm ori lungimea cu 901-1200 cm

25,9 pentru fiecare kilometru

g) lăţimea sau înălţimea cu peste 301 cm ori lungimea cu peste 1201 cm

32,4 pentru fiecare kilometru

5.

Recîntărirea autovehiculului sau măsurarea repetată a dimensiunilor după transpunerea încărcăturii

21,6 pentru o operaţiune

Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

Nr. crt.

Obiectul impunerii

2009-2017

Unitatea de măsură

Taxa, lei

1.

Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice

1 proiect

90

2.

Invitarea specialistului la obiect

1 proiect

108

3.

Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor subterane de montare a comunicaţiilor inginereşti:

   

a) prin metodă deschisă (de tranşee) peste drum

1 m2

126

b) prin metodă închisă (perforare, străpungere) pe sub drum

1 m

36

c) de-a lungul drumurilor

1 m

18

d) sub trotuare

1 m

27

4.

Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti:

   

a) pe piloni de-a lungul drumurilor

1 m

18

b) de-a lungul podurilor

1 m

72

c) suspendate deasupra drumurilor

1 m

54

5.

Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia căilor de acces la drumuri, parcărilor şi benzilor suplimentare

1 m2

9

6.

Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia de clădiri şi amenajări (cu excepţia obiectivelor pentru prestarea de servicii rutiere)

1 m2

54

7.

Efectuarea de lucrări fără autorizaţia organelor de administrare rutieră (fără a se lua în considerare plata pentru eliberarea autorizaţiei)

1 obiectiv

1800

Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare şi taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere

Nr. crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de măsură

Taxa, lei

2010-2015

2016-2017

1

Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice

1 proiect

90

90

2

Invitarea specialistului la obiect

1 proiect

108

108

3

Obiective de publicitate exterioară amplasate în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor

1 m2 de suprafaţă publicitară

500

500

4

Obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor:

     

a) staţii de alimentare cu combustibil

1 contor de evidenţă a combustibilului livrat

900

900

1 m2 suprafață teren*

-

16

b) staţii de deservire tehnică

1 post de prestare a serviciilor**

900

900

1 m2 suprafață teren*

-

16

c) puncte de vulcanizare

1 punct

360

360

1 m2 suprafață teren*

-

16

d) unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei

pînă la 100 m2

1800

1800

1 m2 suprafață teren*

-

16

100 mşi mai mult

3600

3600

1 m2 suprafață teren*

-

16

e) tarabe (puncte comerciale) amplasate în afara localităţilor

1 tarabă (punct)

180

180

1 m2 suprafață teren*

-

16

* Pentru obiectivele prevăzute la pct.4, suprafaţa terenului supusă taxării va fi suprafaţa terenului proprietate publică a statului din zona drumului (delimitată şi stabilită în modul prevăzut de legislaţie), teren folosit pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivului cu toate construcţiile auxiliare, inclusiv pentru realizarea căilor de acces la drumuri, parcărilor şi pentru amenajarea spaţiilor verzi.
** Numărul de posturi se determină pornind de la numărul de autovehicule care pot fi deservite.

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...