37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar „Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto”

Seminar „Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto”

  

În economia de piaţă este important ca antreprenorii, managerii, contabilii şi liberii profesionişti să cunoască contabilitatea nu numai în aspectul general, dar şi particularităţi sectoriale. În acest context se propune de a cunoaşte particularităţile contabilităţii în transportul auto. Seminarul dat cuprinde contabilitatea mijloacelor de transport, combustibilului, anvelopelor, acumulatoarelor, consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor, documentarea lor.

Tematica:

1. Contabilitаtea combustibilului şi anvelopelor auto

a) Normele de consum al combustibilului
b) Stabilirea normelor de parcurs a anvelopelor
c) Contabilitatea acumulatoarelor

2. Contabilitаtea costurilor ulterioare ( întreţinere, reparaţie) a mijloacelor de transport auto

a) Contabilitatea reparaţiei mijloacelor de transport auto în cazul procurării acestora
b) Contabilitatea reparaţiei mijloacelor de transport auto în cazul executării lucrărilor de reparaţie uniform
c) Contabilitatea reparaţiei mijloacelor de transport auto în cazul executării lucrărilor de reparaţie neuniform
d) Aspecte privind mijloacele de transport auto primite în leasing (arendă, locaţiune)
e) Reparaţia mijloacelor de transport auto închiriate de către locatar pe cont propriu

3. Aspecte contabile şi fiscale privind veniturile şi cheltuielile în transportul auto

a) Componenţa şi recunoaşterea veniturilor
b) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor în transportul auto
c) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor provenite din transportul de pasageri
d) Contabilitatea exportului serviciilor de transport auto

4. Contаbilitatea pierderilor condiţionate de accidentul mijloacelor de transport auto

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 750 lei, preţ ce include materialul informativ şi pauza de cafea. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până la data de 14.03.2019. Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 16 martie 2019, (09:00 – 14:00)
Locaţie: Chișinău, str. A. Pann 4
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Specialist fiscal – contabil, practician.

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...