37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Plata pentru poluarea mediului. Cum se declară și care este termenul de achitare

Plata pentru poluarea mediului. Cum se declară și care este termenul de achitare

30.08.20171.742 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Începând cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art.14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului, darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17) urmează a fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat de către subiecții ce admit:

 • emisii de poluanți în limitele normativelor stabilite (art.6 alin.(1));
 • emisii de poluanți cu depășirea normativelor stabilite (art.6 alin.(1));
 • deversări de poluanți în limitele normativelor stabilite (art.9 alin.(1));
 • deversări de poluanți cu depășirea normativelor stabilite (art.9 alin.(1));
 • depozitează deșeuri pe teritoriul întreprinderii (art.10 alin.(1));
 • depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în limitele normativelor stabilite (art.10 alin.(1));
 • depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în cantități ce depășesc normativele stabilite (art.10 alin.(1)).

Subiecţii vizați calculează de sine stătător şi achită la bugetul de stat plățile corespunzătoare pentru poluarea mediului, lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. Forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de Ministerul Finanţelor. Darea de seamă privind plăţile pentru poluarea mediului se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal:

 • începând cu 1 ianuarie 2013 - de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.;
 • începând cu 1 iulie 2016 - de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;
 • începând cu 1 ianuarie 2017 - de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi;
 • începând cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017 - de către subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei;
 • începând cu 1 ianuarie 2017 - de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Funcţia de control asupra corectitudinii calculului şi plenitudinii virării la buget a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului este exercitată de către Serviciul Fiscal de Stat.

Conform art.11 alin. (3), cota taxei:

 • pentru mărfurile indicate în anexa nr. 8:
  - 2% din valoarea vamală a mărfurilor importate şi a celor procurate de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;
  - 2% din valoarea livrării, fără T.V.A., a mărfurilor livrate de către producătorii autohtoni;
 • pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă:
  a) pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice a cărui capacitate este:
  - sub 1 litru - 0,80 lei;
  - de la 1 litru la 3 litri - 1,00 lei;
  - peste 3 litri - 1,50 lei;
  b) pentru produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat, cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, a cărui capacitate este:
  - sub 1 litru - 1,00 lei;
  - de 1 litru - 1,50 lei;
  - de la 1 litru la 2 litri - 2,50 lei;
  - peste 2 litri - 3,00 lei.

Se scutesc de taxă:

 • mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;
 • mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern;
 • mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de Guvern;
 • mărfurile pentru export;
 • mărfurile autohtone la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă, mărfuri indicate în anexa nr. 8, cu condiţia achitării de către producătorul autohton, la importul acestora, a taxei stabilite;
 • produsele autohtone neindicate în anexa nr. 8 ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, cu condiţia că producătorul autohton a achitat taxa stabilită de prezentul articol la importul ambalajului menţionat sau al mărfurilor utilizate în calitate de materiale pentru producerea ambalajului utilizat la ambalarea produselor de fabricaţie proprie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...