Dicţionar contabil

A

Alte activităţi

ansamblul faptelor economice care nu se atribuie la activitatea operaţională a entităţii (SNC “Cheltuieli”)

Amortizarea imobilizărilor

repartizarea sistematică a valorii amortizabile a unei imobilizări pe perioade de gestiune ale duratei de utilizare (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Aplicare prospectivă

aplicarea unei noi politici contabile faptelor economice care au apărut după data aprobării acesteia şi recunoaşterea efectului modificării estimării contabile în perioadele curente şi viitoare afectate de modificare. (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Aplicare retroactivă

corectarea recunoaşterii, evaluării şi prezentării valorilor elementelor (obiectelor) contabile pentru perioadele de gestiune precedente ("SNC Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare")

1 3 4 5

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...