Dicţionar contabil

Autoritate executivă a administraţiei publice locale

autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local (primarul) (Codul fiscal)

Autovehicul a cărui masă totală, sarcină masică pe axă sau ale cărui dimensiuni depăşesc limitele admise

autovehicul a cărui masă totală, sarcină masică pe axă sau ale cărui dimensiuni depăşesc limitele admise pentru efectuarea pe drumuri a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni stabilite de normativele în vigoare (Codul fiscal)

Autovehicul înmatriculat în Republica Moldova

autovehicul care este supus în Republica Moldova înmatriculării de stat, pe baza şi din momentul căreia autorităţile abilitate ale Republicii Moldova autorizează participarea autovehiculului în traficul rutier sau în procesul tehnologic (Codul fiscal)

Autovehicul mixt

autovehicul destinat, prin construcţie, transportului de pasageri şi de mărfuri în compartimente separate (Codul fiscal)

Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion

autovehicul, altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, care, prin construcţie şi echipare, este prevăzut pe şasiu de autocamion (automacara, autovehicul de asistenţă tehnică şi de intervenţie, de pompare, de curăţare a drumurilor, de curăţare a zăpezii, de depanare, de stingere a incendiilor, de curăţare a străzilor, de împrăştiere a materialelor, autobetonieră, autoatelier, unitate autoradiologică etc.) (Codul fiscal)

Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz

autovehicul, altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, care, prin construcţie şi echipare, este prevăzut pe şasiu de autoturism sau de microbuz (autovehicul de asistenţă medicală, autovehicul de asistenţă tehnică, autovehicul-generator, autovehicul-laborator, staţie radiologică, radiofurgon etc.) (Codul fiscal)

Autovehicul

sistem mecanic cu autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, care serveşte în mod normal la transportul de pasageri, bagaje, mărfuri pe drumuri sau care execută orice alte lucrări şi servicii aferente transporturilor; această noţiune nu include tractoarele agricole (Codul fiscal)

Aviz de plată a obligaţiei fiscale

o înştiinţare scrisă prin care organul fiscal sau o altă autoritate cu atribuţii de administrare fiscală cere contribuabilului să stingă obligaţiile fiscale indicate în el (Codul fiscal)

Balanţă comercială

Contul unde se înregistrează operaţiile de comerţ exterior ale unei ţări. Exporturile sunt trecute în activul, iar importurile în pasivul acestei forme de bilanţ.

Balanţa de plăţi

Sistem de conturi în care se înscriu după principiul contabilităţii în partidă dublă(activ = încasări; pasiv = plăţi) ansamblul încasărilor şi plăţilor efectuate de o ţară în relaţiile sale materiale şi financiare cu alte ţări, pe o perioadă determinată de timp, de regulă un an.

Balanţă de verificare

este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare. Balanţa de verificare a conturilor sintetice, precum şi balanţele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare, şi ori de cîte ori se consideră necesar. Cuprinde pentru toate conturile unităţii următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor, în ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile iniţiale sau totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente, după caz, rulajele curente debitoare şi creditoare, totalul sumelor debitoare şi creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.

Balanta şah

o balanţă de verificare care oferă posibilităţi suplimentare de descoperire a erorilor de înregistrare.

Banca Corespondentă

Relaţia permanentă a unei bănci pe alta piaţă financiară, unde ea nu dispune de o reprezentanţă proprie.

Banca de emisiune

Instituţie financiară cu rolul de a emite moneda şi de a asigura controlul asupra masei monetare, de a acorda credite altor bănci prin operaţii de reescont şi de a coordona întreaga politică monetară a statului.

Banca offshore

Banca stabilită pe un teritoriu în general insulară sau portuar, unde găseşte privilegii deosebite pentru exercitarea activităţilor sale internaţionale.

Barter

schimbul de mărfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care să reprezinte valoarea lor, fără să se transfere mijloace baneşti efective.

Bază valorică a activelor de capital

a) valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil; b) baza valorică ajustată a activelor de capital: - pentru persoana care transmite activele de capital contribuabilului; sau - pentru activele de capital înlocuite cu active noi (Codul fiscal)

Bază valorică ajustată a activelor de capital

baza valorică a activelor de capital: a) redusă cu mărimea uzurii, epuizării sau altor modificări ale valorii activelor de capital, care se anulează de pe contul mijloacelor fixe; b) majorată cu valoarea recondiţionărilor şi altor modificări ale valorii activelor de capital, care se acumulează pe contul mijloacelor fixe (Codul fiscal)

Beneficiar al subsolului

persoană juridică sau fizică care, în conformitate cu prevederile legislației, are dreptul să desfășoare activități legate de folosirea subsolului (Codul fiscal)

Beneficiile angajaţilor

Toate formele de plăţi (monetare sau nemonetare) efectuate de o întreprindere în schimbul serviciului prestat de angajaţi.

1 2 3 4 5 6 36

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...