Dicţionar contabil

T

Terenuri

imobilizări corporale sub formă de teritorii funciare (de pămînt) deţinute de entitate cu drept de proprietate sau primite în arendă financiară (leasing financiar) pentru a fi folosite în activitatea entităţii (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Transformare biologică

proces de creştere, producere, degenerare şi reproducere care provoacă modificări calitative şi/sau cantitative a unui activ biologic (de exemplu, creşterea unor culturi în scopul obţinerii produselor agricole, creşterea animalelor pentru a fi vîndute sau sacrificate, creşterea copacilor pentru obţinerea lemnului) (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...