Dicţionar contabil

I

Imobilizări corporale

imobilizări sub formă de mijloace fixe, terenuri, imobilizări corporaleîn curs de execuţie, investiții imobiliare şi resurse minerale (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Imobilizări corporale în curs de execuţie

imobilizări corporale (cu excepţia terenurilor, investiţiilor imobiliare şi resurselor minerale) procurate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru a fi utilizate în calitate de mijloace fixe (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Imobilizări neamortizabile

imobilizări care au o durată de utilizare incertă (nelimitată) sau care se află în curs de execuţie (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Imobilizări necorporale

imobilizări nemonetare care nu îmbracă o formă materială, identificabile şi controlabile de entitate (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Investiţie imobiliară

un teren sau o clădire ori o parte a unei clădiri sau ambele deţinute de proprietar sau locatar în baza unui contract de leasing financiar, mai degrabă în scopul închirierii şi/sau pentru creşterea valorii acestora, decît pentru a fi: 1) utilizată în producţie, pentru furnizarea de bunuri, prestarea serviciilor sau în scopuri administrative; 2) vîndută în procesul desfăşurării normale a activităţii (SNC “Investiţii imobiliare”)

Investiţii financiare

active sub formă de valori mobiliare, cote de participaţie în capitalul social al altor entităţi şi alte investiţii deţinute de entitate în scopul exercitării controlului, obţinerii veniturilor sau altor beneficii economice (SNC “Creanţe şi investiţii financiare”)

Părţi sociale (instrumente de capital propriu)

cote ale capitalului social (acţiuni, cote de participaţie etc. în funcţie de forma juridică de organizare a entităţii) care acordă proprietarilor entităţii drepturi stabilite de statutul acesteia şi de legislaţia în vigoare (SNC “Capital propriu şi datorii”)

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...