Dicţionar contabil

E

Evaluare

Procedeu de determinare a mărimii valorice a elementelor contabile la data recunoaşterii iniţiale a acestora şi întocmirii rapoartelor financiare (Legea contabilității)

Evaluarea modificării

măsurarea cantitativă şi calitativă a modificării unui activ biologic (grup de active biologice). Evaluarea modificării cantitative exprimă măsurarea volumului de produse agricole obţinute şi/sau a numărului (cantităţii) de active biologice adiţionale în indicatori cantitativi (de exemplu, producţia cerealieră, pomicolă, viticolă, sporul greutăţii vii a animalelor – în kilograme; creşterea cantităţii masei lemnoase în silvicultură – în metri cubi, numărul de pui, boboci) (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Eveniment asigurat

Eveniment pentru care se încheie contractul de asigurare cînd acesta s-a produs. asigurătorul va plăti suma asigurată beneficiarului poliţei.

Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situaţiilor financiare

evenimente ce confirmă condiţiile care au existat la data raportării şi data semnării situaţiilor financiare care au influenţat sau pot influenţa poziţia financiară, performanţa financiară sau fluxul de numerar al entităţii (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Excedent

Sold contabil sau diferenţă care exprimă un surplus al resurselor faţă de nevoi; situaţie contrară deficitului sau penuriei.

Executare silită a obligaţiei fiscale

acţiuni întreprinse de organul fiscal pentru perceperea forţată a restanţei (Codul fiscal)

Expediere (transportare)

deplasarea, transmiterea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz (Codul fiscal)

Export de mărfuri

scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală (Codul fiscal)

Export de servicii

prestare de către persoane juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova de servicii al căror loc de livrare nu este Republica Moldova (Codul fiscal)

Elemente monetare

active şi datorii exprimate în valută străină care urmează a fi încasate/achitate (SNC “Diferenţe de curs valutar şi de sumă”)

Erori contabile

omisiunile sau prezentările incorecte a informaţiilor în contabilitate şi/sau în situaţiile financiare ale entităţii (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Estimări contabile

preconizările şi presupunerile admise de entitate pentru evaluarea elementelor (obiectelor) contabile în condiţii de incertitudine (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Evenimente ulterioare

evenimente favorabile sau nefavorabile care au loc între data raportării şi data semnării situaţiilor financiare (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...