37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Indicatorii prestaţiilor sociale

Indicatorii prestaţiilor sociale

Nr.

Tipul prestaţiei de asigurare socială

Cuantumul indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă

Sursa de finanțare

Cuantumul indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă

Sursa de finanțare

Cuantumul indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă

Sursa de finanțare

Achitarea efectivă se realizează prin

2015

2016

2017

1

indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă

60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă
începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă - începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele  angajatorului, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat

60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă
începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă - începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat

60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă
începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul  mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă - începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele  angajatorului, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat

Angajator

70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

2

indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip

100% din baza de calcul

bugetul asigurărilor sociale de stat

100% din baza de calcul

bugetul asigurărilor sociale de stat

bugetul asigurărilor sociale de stat

100% din baza de calcul

Angajator

3

indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare

60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat

60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat

60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat

Angajator

70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

4

indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină)

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat

60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat

Angajator

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

5

indemnizaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă (protezare)

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat

60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat

Angajator

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

6

indemnizaţie de maternitate

100% din baza de calcul

bugetul asigurărilor sociale de stat

100% din baza de calcul

bugetul asigurărilor sociale de stat

100% din baza de calcul

bugetul asigurărilor sociale de stat

prestatorii de sеrvicii de plаtă desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari

7

indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani

30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 400 lei

bugetul asigurărilor sociale de stat

30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 540 lei

bugetul asigurărilor sociale de stat

30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 540 lei

bugetul asigurărilor sociale de stat

prestatorii de sеrvicii de plаtă desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari

8

indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat bugetul asigurărilor sociale de stat

a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat

60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani

bugetul asigurărilor sociale de stat

Angajator

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani

9

indemnizaţia unică la naşterea copilului

3100 la naşterea primului copil

bugetul asigurărilor sociale de stat

3100 la naşterea primului copil

bugetul asigurărilor sociale de stat

3100 la naşterea primului copil

bugetul asigurărilor sociale de stat

prestatorii de sеrvicii de plаtă desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari

3400 la naşterea fiecărui copil următor

3400 la naşterea fiecărui copil următor

3400 la naşterea fiecărui copil următor

10

indemnizația paternală

-

-

100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului

bugetul asigurărilor sociale de stat

100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului

bugetul asigurărilor sociale de stat

prestatorii de servicii de plаtă desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari

Informaţia a fost pregătită în baza următoarelor acte normative:
Hotărîrea Guvernului nr. 1245 din 15.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale
Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară
Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale
Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...