37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important ! Proiectul modificărilor la Legea privind piaţa produselor petroliere și Codul Fiscal al RM

Important ! Proiectul modificărilor la Legea privind piaţa produselor petroliere și Codul Fiscal al RM

13.11.20131.750 views Contabilsef.md

3

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Important ! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal al RM și Legea privind piaţa produselor petroliere

     Stimați cititori, vă informăm că în Parlamentul RM este în examinare proiectul legii care introduce modificări la Legea privind piaţa produselor petroliere nr.461 - XV din 30.07.2001 și Codul Fiscal al RM.

     Potrivit proiectului întreprinderilor autohtone vor obține dreptul de a importa produse petroliere pentru consum propriu ca carburanţi pentru vehicule, fară drept de înstrăinare ulterioară.

      Pentru a a benificia de acest drept întreprinderea trebuie să obțină autorizaţie de utilizator final.     

      Acest document se eliberează de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE) la cererea scrisă a agentului economic, în termen de 15 de zile de la înregistrarea cererii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

1) La cerere au fost anexate următoarele acte:

- copia de pe certificatul de înregistrare de stat a agentului economic;

- certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor la bugetul public naţional;

- copii ale documentelor care atestă forma de deţinere a vehiculelor (proprietate. închiriere sau contract de leasing);

                    - documente ce confirmă cantitatea de produse petroliere utilizate pentru consum propriu ca carburanţi pentru vehicule în anul anterior solicitării autorizaţiei de utilizator final;

2) solicitantul deţine vehicule în proprietate, locaţiune sau leasing;

3) solicitantul a utilizat produsele petroliere importate anterior în scopul pentru care a obţinut autorizaţie de utilizator final;

4) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul public naţional.

     Autorizaţia de utilizator final are o valabilitate de un an de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire.

     ANRE anulează autorizaţia de utilizator final în următoarele situaţii:

a) agentul economic a comis fapte repetate ce constituie contravenţii la regimul produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;

b) agentul economic nu a justificat destinaţia cantităţii de produse petroliere importate;

c) agentul economic a utilizat produsule petroliere importate altfel decât în scopul pentru care a obţinut autorizaţie de utilizator final;

d) a fost adusă orice modificare asupra datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă autorizaţia de utilizator;

e) agentul economic înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul public naţional, mai vechi de 60 de zile faţă de termenul legal de plată.

     O nouă autorizaţie de utilizator final va putea fi obţinută după 24 luni de la data revocării autorizaţiei.

     Este important de menționat că proiectul prevede că NU se vor supune licenţierii importurile de produse petroliere efectuate de către agenţii economici în baza autorizaţiei de utilizator final.

     Astfel, conform Notei informative la proiectul legii, agenții economici vor importa carburanţi pentru uz propriu, în acest fel evitînd plata surplusurilor comerciale exagerate stabilite de intermediari (companiile de comercializare a carburanţilor). In aşa fel, statul va crea un climat de preţuri favorabil pentru impulsionarea dezvoltării întreprinderilor autohtone, toate acestea permiţînd agenţilor economici să reinvestească banii economisiţi în rulajul companiilor sale.

     Totodată, proiectul prevede completarea alin (13) al art 24 din CF. Astfel, mărimea deducerii reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale la produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate se va determina de organele de specialitate ale administraţiei centrale, împreună cu instituţiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finanţelor.

     De asemenea se propune ca art. 21 al CF să fie completat cu cu un nou alineat cu următorul cuprins:

„(6) Valoarea impozabilă a comercializării cu amănuntul a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate se calculează reieşind din mărimea preţului afişat pe panoul informativ de la staţia alimentară certificată. "

Important ! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal al RM și Legea privind piaţa produselor petroliere

     Stimați cititori, vă informăm că în Parlamentul RM este în examinare proiectul legii care introduce modificări la Legea privind piaţa produselor petroliere nr.461 - XV din 30.07.2001 și Codul Fiscal al RM.

     Potrivit proiectului întreprinderilor autohtone vor obține dreptul de a importa produse petroliere pentru consum propriu ca carburanţi pentru vehicule, fară drept de înstrăinare ulterioară.

      Pentru a a benificia de acest drept întreprinderea trebuie să obțină autorizaţie de utilizator final.     

      Acest document se eliberează de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE) la cererea scrisă a agentului economic, în termen de 15 de zile de la înregistrarea cererii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

1) La cerere au fost anexate următoarele acte:

- copia de pe certificatul de înregistrare de stat a agentului economic;

- certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor la bugetul public naţional;

- copii ale documentelor care atestă forma de deţinere a vehiculelor (proprietate. închiriere sau contract de leasing);

                    - documente ce confirmă cantitatea de produse petroliere utilizate pentru consum propriu ca carburanţi pentru vehicule în anul anterior solicitării autorizaţiei de utilizator final;

2) solicitantul deţine vehicule în proprietate, locaţiune sau leasing;

3) solicitantul a utilizat produsele petroliere importate anterior în scopul pentru care a obţinut autorizaţie de utilizator final;

4) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul public naţional.

     Autorizaţia de utilizator final are o valabilitate de un an de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire.

     ANRE anulează autorizaţia de utilizator final în următoarele situaţii:

a) agentul economic a comis fapte repetate ce constituie contravenţii la regimul produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;

b) agentul economic nu a justificat destinaţia cantităţii de produse petroliere importate;

c) agentul economic a utilizat produsule petroliere importate altfel decât în scopul pentru care a obţinut autorizaţie de utilizator final;

d) a fost adusă orice modificare asupra datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă autorizaţia de utilizator;

e) agentul economic înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul public naţional, mai vechi de 60 de zile faţă de termenul legal de plată.

     O nouă autorizaţie de utilizator final va putea fi obţinută după 24 luni de la data revocării autorizaţiei.

     Este important de menționat că proiectul prevede că NU se vor supune licenţierii importurile de produse petroliere efectuate de către agenţii economici în baza autorizaţiei de utilizator final.

     Astfel, conform Notei informative la proiectul legii, agenții economici vor importa carburanţi pentru uz propriu, în acest fel evitînd plata surplusurilor comerciale exagerate stabilite de intermediari (companiile de comercializare a carburanţilor). In aşa fel, statul va crea un climat de preţuri favorabil pentru impulsionarea dezvoltării întreprinderilor autohtone, toate acestea permiţînd agenţilor economici să reinvestească banii economisiţi în rulajul companiilor sale.

     Totodată, proiectul prevede completarea alin (13) al art 24 din CF. Astfel, mărimea deducerii reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale la produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate se va determina de organele de specialitate ale administraţiei centrale, împreună cu instituţiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finanţelor.

     De asemenea se propune ca art. 21 al CF să fie completat cu cu un nou alineat cu următorul cuprins:

„(6) Valoarea impozabilă a comercializării cu amănuntul a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate se calculează reieşind din mărimea preţului afişat pe panoul informativ de la staţia alimentară certificată. "

Comentarii

  1. Alina spune:

    Tare mi-i interesant cum vor verifica daca a fost combustibilul folosit pentru consum intern sau vindut….

  2. Adrian spune:

    Nu am inteles modificarea din codul fiscal art. 21? ce inseamna acest punct?

  3. Vasile spune:

    Ei, o branza vor verifica. Toata lumea va face ce vrea. Au facut modifcarea ca ii trebuia cuiva si gata… Folositi-v cat puteti…

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...