37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Cotele accizelor

Cotele accizelor

Cotele accizelor

Poziţia tarifară

Denumirea mărfii

Unitatea de măsură

Cota accizului

2014

2015

2016

2017

2018

2019

160431000

Caviar

valoarea în lei

25%

25%

25%

25%

25%

25%

160432000

Înlocuitori de caviar

220300

Bere fabricată din malț

litru

2,02 lei

2,15 lei

2,38 lei

2,50 lei

2,50 lei

2,50 lei

2205

Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante

litru

10,50 lei

11,17 lei

12,34 lei

12,96 lei

13,61 lei

14,29 lei

220600

Alte băuturi fermentate (hidromel); amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte, cu excepția cidrului de mere, cidrului de pere

litru

10,50 lei

11,17 lei

12,34 lei

12,96 lei

13,61 lei

14,29 lei

220600310

Cidru de mere și de pere, spumoase

litru

-

-

2,38 lei

2,50 lei

2,63 lei

2,76 lei

220600510

Cidru de mere și de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conținut de maximum 2 l

litru

-

-

2,38 lei

2,50 lei

2,63 lei

2,76 lei

220600810

Cidru de mere și de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conținut de peste 2 l

litru

-

-

2,38 lei

2,50 lei

2,63 lei

2,76 lei

2207

Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică de minimum 80% vol.; alcool etilic și alte distilate denaturate, cu orice tărie alcoolică

litru alcool absolut

73 lei

77,67 lei

85,83 lei

90,12 lei

94,63 lei

99,36 lei

2208

Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

litru alcool absolut

73 lei

77,67 lei

85,83 lei

90,12 lei

94,63 lei

99,36 lei

240210000

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) și trabucuri, care conțin tutun

valoarea în lei

-

40%

40%

41%

41%

41%

240220

Țigarete care conțin tutun - cu filtru

1000 bucăţi/valoarea în lei

75 lei + 24 %

200 lei + 18%

300 lei + 12%, dar nu mai puțin de 400 lei

360 lei + 12%, dar nu mai puțin de 480 lei

410 lei + 12%, dar nu mai puțin de 540 lei

460 lei + 12%, dar nu mai puțin de 610 lei

Țigarete care conțin tutun - fără filtru

1000 bucăţi

50 lei

50 lei

60 lei

120 lei

160 lei

200 lei

240290000

Alte țigări de foi, trabucuri și țigarete, conținînd înlocuitori de tutun

valoarea în lei

40%

40%

40%

41%

41%

41%

2403

Alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri „omogenizate" sau „reconstituite"; extracte și esențe de tutun

kilogram

104,30 lei

110,98 lei

122,63 lei

130 lei

136,41 lei

143,17 lei

270710100

Benzoli destinați utilizării drept carburanți sau combustibili

tonă

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

270720100

Toluoli destinați utilizării drept carburanți sau combustibili

tonă

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

270730100

Xiloli destinați utilizării drept carburanți sau combustibili

tonă

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

270750

Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilează în proporție de minimum 65% (inclusiv pierderile) la 250 C după metoda ASTM D 86

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

270900100

Condensate de gaz natural

tonă

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

271012110-271019290

Uleiuri (distilate) ușoare și medii

tonă

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

271019310-271019480

Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel și combustibil pentru cuptoare

tonă

1455 lei

1544 lei

1720 lei

1926 lei

2092 lei

2280 lei

271019510

Păcură destinată a fi supusă unui tratament specific

tonă

1455 lei

348 lei

348 lei

409 lei

409 lei

409 lei

271019620-271019680

Păcură cu un conținut de sulf

tonă

1455 lei

348 lei

348 lei

409 lei

409 lei

409 lei

271020110-271020190

Motorină

tonă

-

1544 lei

1720 lei

1926 lei

2092 lei

2280 lei

271020310-271020390

Păcură

tonă

-

348 lei

348 lei

409 lei

409 lei

409 lei

271112

Propan

tonă

2180 lei

2313 lei

2577 lei

2875 lei

3124 lei

3406 lei

271113

Butan

tonă

2180 lei

2313 lei

2577 lei

2875 lei

3124 lei

3406 lei

271114000

Etilenă, propilenă, butilenă şi butadienă

tonă

2180 lei

2313 lei

2577 lei

2875 lei

3124 lei

3406 lei

271119000

Alte lichefiate

tonă

2180 lei

2313 lei

2577 lei

2875 lei

3124 lei

3406 lei

280430000

Azot

tonă

109,5 euro

116,51 euro

128,74 euro

3006 lei

3156 lei

3314 lei

280440000

Oxigen

tonă

121 euro

128,74 euro

142,26 euro

3322 lei

3488 lei

3662 lei

290110000

Hidrocarburi aciclice saturate

tonă

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

ex.290124000

Buta-1,3-dienă

tonă

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

290129000

Alte hidrocarburi aciclice nesaturate

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

290211000

Ciclohexan

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

290219000

Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

ex.290220000

Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

290230000

Toluen

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

290244000

Amestec de izomeri ai xilenului

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

290290000

Alte hidrocarburi ciclice

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

290511000-290513000

Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol, butan-1-ol)

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

290514

Alţi butanoli

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

290516

Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

ex.290519000

Pentanol (alcool amelic)

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

2909

Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

330300

Parfumuri şi ape de toaletă

valoarea în lei

30%

30%

30%

30%

30%

30%

381400900

Alți solvenți și diluanți organici compuși nedenumiți și necuprinși în altă parte; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

381700500

Achilbenzeni lineari

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

381700800

Altele

tona

3500 lei

3714 lei

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

ex.430310

Îmbrăcăminte din blană (de nurcă, vulpe polară, vulpe, samur)

valoarea în lei

25%

25%

25%

25%

25%

25%

711311000

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie și părți ale acestora din argint, chiar acoperite, placate sau dublate cu alte metale prețioase

gram

2,20 lei

2,34 lei

2,59 lei

2,59 lei

2,59 lei

2,59 lei

711319000

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie și părți ale acestora din alte metale prețioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale prețioase

gram

33,40 lei

35,54 lei

39,27 lei

39,27 lei

39,27 lei

39,27 lei

711320000

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie și părți ale acestora din metale comune placate sau dublate cu metale prețioase

gram

33,40 lei

35,54 lei

39,27 lei

39,27 lei

39,27 lei

39,27 lei

8519

Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare și reproducere a sunetului

valoarea în lei

15%

15%

15%

exclus

exclus

exclus

852110

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică

valoarea în lei

5%

5%

5%

exclus

exclus

exclus

852190000

Alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice

valoarea în lei

5%

5%

5%

exclus

exclus

exclus

8527

Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

valoarea în lei

5%

5%

5%

exclus

exclus

exclus

Cota accizului pentru mijloacele de transport anul 2017

Poziţia tarifară

Denumirea mărfii

Unitatea de măsură

Cota accizului în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport, lei

de la 0 la 2 ani inclusiv

de la 3 la 4 ani inclusiv

de la 5 la 6 ani inclusiv

de 7 ani

de 8 ani

de 9 ani

de 10 ani

8703

Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tip „break" şi maşinile de curse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scînteie:

 

 

 

 

 

 

 

 

870321

- - Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3

cm3

9,56

10,00

10,23

10,45

11,50

12,19

12,89

870322

- - Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3

cm3

12,23

12,67

12,90

13,12

14,49

15,17

16,33

870323

- - Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3

cm3

18,90

19,34

19,57

19,79

21,62

23,23

24,39

870323

- -Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3

cm3

31,14

31,58

31,81

32,03

35,20

37,03

38,88

870324

- - Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3

cm3

55,60

56,04

56,27

56,49

58,66

58,89

59,13

 

- - Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

 

 

 

 

 

 

 

 

870331

- - Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3

cm3

12,23

12,67

12,90

13,12

14,49

15,17

16,33

870332

- - Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3

cm3

31,14

31,58

31,81

32,03

35,20

37,03

38,88

870333

- - Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3

cm3

55,60

56,04

56,27

56,49

58,66

58,89

59,13

8703

Autovehicul de epocă

222 400,00

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...