37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Contabilizarea constituirii capitalului social

Contabilizarea constituirii capitalului social

09.03.2016154 views

Exemplul 1. Fondatorul unei societăţi cu răspundere limitată a adoptat la 09.04.201X statutul entităţii conform căruia capitalul social în mărime de 180 000 lei se formează prin următoarele aporturi ale fondatorului: numerar în sumă de 72 000 lei, teren în valoare de 27 000 lei, clădire în valoare de 81 000 lei.
La 15.04.201X fondatorul a vărsat în contul societăţii suma totală a aportului bănesc. La 19.04.201X a fost efectuată înregistrarea de stat a entităţii. La 30.04.201X a fost semnat procesul verbal de primire-predare a aporturilor în natură, care au fost înregistrate la organele cadastrale la 05.05.201X.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în aprilie 201X:
- constituirea capitalului social în mărime de 180 000 lei - ca majorare concomitentă a capitalului nevărsat şi a capitalului social;
- primirea aportului bănesc al fondatorului la capitalul social în sumă de 72 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat;
în mai 201X:
- primirea aporturilor în natură ale fondatorului la capitalul social în sumă de 108 000 lei (27 000 lei + 81 000 lei) - ca majorare a imobilizărilor corporale şi diminuare a capitalului nevărsat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...