37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 220 din 19.07.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 220 din 19.07.2017

20.07.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.3.6.3)
Arhiva
    Poate agentul economic să utilizeze pierderile reportate din perioada aplicării cotei "zero" la impozitul pe venit? 

În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat, în părţi egale, pe următorii trei ani.

Respectiv, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede careva restricții suplimentare ce țin de perioada de aplicare a cotei "zero" la impozitul pe venit, pierderile reportate din perioadele indicate vor putea fi utilizate în perioada curentă.

2. (29.1.3.6.2)
    Cum urmează a fi reportate pierderile aferente perioadelor pentru care s-a aplicat regimul de impozitare general stabilit, dacă în perioada curentă agentul economic aplică regimul de impozitare cu IVAO?

În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal (în redacția anului 2017), dacă, pe parcursul perioadei fiscale, cheltuielile aferente activității de întreprinzător depășesc venitul brut al contribuabilului în perioada fiscală curentă, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eșalonat pe următoarele cinci perioade fiscale (începând cu 1 ianuarie 2017).

Respectiv, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede careva restricții suplimentare legate de schimbarea regimului de impozitare privind impozitul pe venit, agentul economic ce prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) va ține cont de pierderile reportate pentru perioada de raportare curentă, dacă acestea s-au format în perioadele, în care acesta a prezentat Declaraţia menționată.

Totodată, pentru perioada în care agentul economic este subiect al impunerii cu IVAO, acesta nu va putea beneficia de prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dat fiind faptul că algoritmul de calculare a obiectului impunerii nu conține careva norme ce vizează posibilitatea reportării sau trecerii valorificării sumei reportate.

Arhiva
    Este în drept agentul economic ce a înregistrat pierderi reportate pentru perioadele ulterioare să le utilizeze dacă, din momentul înregistrării acestora, acesta și-a schimbat regimul de activitate din regimul general în regimul IVAO ulterior revenind iarăși la regimul general stabilit?

În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat, în părţi egale, pe următorii trei ani.

Respectiv, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede careva restricții suplimentare legate de schimbarea regimului de impozitare privind impozitul pe venit, agentul economic ce prezintă forma VEN12 va ține cont de pierderile reportate pentru perioada de raportare curentă, dacă acestea s-au format în perioadele, în care acesta a prezentat Forma VEN12.

Totodată, pentru perioada în care agentul economic a fost subiect al impunerii cu IVAO, acesta nu va putea beneficia de prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dat fiind faptul că algoritmul de calculare a obiectului impunerii nu conține careva norme ce vizează posibilitatea reportării sau trecerii valorificării sumei reportate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...