37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 976 din 06.11.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 976 din 06.11.2015

06.11.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.30)
   Cum se vor executa obligațiile patronului de reținere și achitare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în cazul încasării de către executorul judecătoresc, conform deciziei instanței de judecată a sumelor ce urmează a fi achitate persoanei fizice, fără efectuarea reținerilor conform legislației?
    În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.
   De asemenea, prevederi privind calcularea și reținerea de către angajator, a contribuțiilor de asigurări sociale si prime de asigurări obligatorii de asistenta medicală sunt stabilite în art. 20 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr.489-XIV din 08.07.1999, precum și în art. 25 din Legea cu privire la mărimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala nr. 1593 din 26.12.2002.
   În cazul în care de către executorul judecătoresc s-au încasat forțat sume ce urmează a fi achitate persoanelor fizice, fără a fi calculat si reținut impozitul pe venit la sursa de plată, contribuții de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, angajatorul este obligat în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, să prezente organului fiscal teritorial o dare de seama fiscala anuală (IALS14) privind salariu și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, în care va indica numele si prenumele (denumirea), adresa si codul fiscal al persoanelor fizice, suma venitului transferat, fără a indica impozitul pe venit, contribuții individuale de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente sumei transferate.
   Cît privește calcularea si reținerea contribuțiilor de asigurări sociale și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală, angajatorul, conform legislației în vigoare, urmează să calculeze și achite din cont propriu, inclusiv și pentru angajați:
- contribuțiile de asigurări sociale, conform tarifului stabilit pentru perioada în care urmau de a fi calculate aceste plăți;
- primele de asistență medicală, conform tarifelor stabilite pentru perioada fiscala în care s-au transferat aceste sume.

2. (29.2.1.3)
    Care este regimul fiscal la achitarea indemnizațiilor în cazul eliberării din serviciul public?
    În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice sub forma de indemnizație în baza art. 42 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcția publica și statutul funcționarului public", reprezintă surse de venit impozabile.
    De asemenea, conform prevederilor alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, fiecare patron care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat sa calculeze, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit prin Hotarîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.
    Astfel, la achitarea sumelor respective patronul urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal.
    Totodată, tipuri de drepturi și venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii sunt reglementate în art. 23 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489 din 08.07.1999, precum și în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv. Astfel, în cazul în care îndemnizația ce urmează a fi achitată nu se regăsește în actele legislative enumerate mai sus ca sursă din care nu se calculează contribuția de asigurări sociale, atunci urmează de a fi calculat și reținut această plată obligatorie.
    De asemenea, potrivit pct. 9 din anexa nr. 3 a Legii cu privire la mărimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala nr. 1593 din 16.12.2002, indemnizația respectivă este o plata din care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Arhiva
    Care este regimul fiscal la achitarea indemnizatiilor în cazul eliberarii fortate din serviciul public?
    În conformitate cu prevederile lit. g) din Codul fiscal, sumele primite de catre persoane fizice sub forma de indemnizatie unica în marime 6 salarii medii lunare în baza art. 42 alin. (6) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la functia publica si statutul functionarului public", reprezinta surse de venit neimpozabile. Totodata, potrivit pct. 8) din anexa nr. 5 a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129 din 23 decembrie 2010 si respectiv pct. 9) din anexa nr. 3 a Legii cu privire la marimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala nr. 1593 din 16.12.2002, indemnizatia respectivaeste o plata din care nu se calculeaza contributii de asigurare sociale si, respectiv, prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala. Referitor la indemnizatia unica în marime de 50% din salariul de functie pentru fiecare an complet de activitate în serviciul public, mentionam ca, în conformitate cu art. 18 lit. o) din Codul fiscal, aceasta reprezinta o sursa de venit impozabila si baza de calcul pentru contributii de asigurari sociale si, respectiv, prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala. De asemenea, conform prevederilor alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, fiecare patron care plateste lucratorului salariu este obligat sa calculeze, tinînd cont de scutirile solicitate de angajat si sa retina din aceste plati un impozit, determinat conform modului stabilit prin Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010. Prevederi analogice de calculare si retinere, de catre angajator, a contributiilor de asigurari sociale si prime de asigurari obligatorii de asistenta medicala stabilesc si art.20 din Legea privind sistemul public de asigurari sociale, nr.489-XIV din 08.07.1999, precum si art.25 din Legea cu privire la marimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala nr. 1593 din 26.12.2002. Totodata, tinem sa mentionam ca, atît în cazul în care întreprinderea a transferat sumele mentionate fara a retine impozitului pe venit, precum si în cazul în care acestea au fost încasate fortat, de catre executorul judecatoresc, fara a fi calculat si retinut impozitul pe venit la sursa de plata, angajatorul este obligat ca în termen de o luna de la încheierea anului fiscal, sa prezente organului fiscal teritorial o dare de seama fiscala (Forma IAL09), în care va indica numele si prenumele (denumirea), adresa si codul fiscal al persoanelor fizice în folosul carora au fost transferat sau au fost încasat integral de la întreprindere, salariul pentru lipsa fortata de la serviciu, fara indicarea impozitului pe venit aferente acestui salariu care nu a fost retinut. Cît priveste calcularea si retinerea contributiilor de asigurari sociale si a primelor de asigurari obligatorii de asistenta medicala relatam ca, în cazul în care suma salariului platit pentru lipsa fortata de la serviciu a fost achitata sau încasata de catre executorul judecatoresc, fara a fi calculate si retinute aceste plati, angajatorul conform legislatiei în vigoare urmeaza sa reflecte aceste sume în evidenta contabila, efectuând calculul platilor date si anume a contributiilor de asigurari sociale conform tarifelor stabilite pentru perioadele în care angajatul a fost lipsit fortat de la serviciu, iar a primele mentionate conform tarifului stabilit pentru perioada fiscala în care s-au transferat aceste prime.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...