37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Balanţa timpului de lucru pentru anii 2010-2021

Balanţa timpului de lucru pentru anii 2010-2021

Balanţa timpului de lucru pe anul 2021

 

Săptămîna de lucru de 6 zile

Săptămîna de lucru de 5 zile

 

           7 ore

         6 ore

         5 ore

         Total

         8 ore

          7 ore

         Total

 

   zile

   ore

  zile

   ore

   zile

   ore

  zile

   ore

  zile

  ore

  zile

   ore

  zile

  ore

Ianuarie

17 119 1 6 5 25 23 150 17 136 1 7 18 143

Februarie

20 140 - - 4 20 24 160 20 160 - - 20 160

Martie

22 154 - - 4 20 26 174 22 176 - - 22 176

Trimestrul I

59 413 1 6 13 70 74 484 59 472 1 7 60 479

Aprilie

21 147 1 6 4 20 26 173 21 168 1 7 22 175

Mai

19 133 - - 4 20 23 153 19 152 - - 19 152

Iunie

22 154 - - 4 20 26 174 22 176 - - 22 176

Trimestrul II

62 434 1 6 12 60 75 500 62 496 1 7 63 503

Iulie

22 154 - - 5 25 27 179 22 176 - - 22 176

August

18 126 2 12 4 20 24 158 18 144 2 14 20 158

Septembrie

22 154 - - 4 20 26 174 22 176 - - 22 176

Trimestrul III

62 434 2 12 13 65 77 511 62 496 2 14 64 510

Octombrie

21 147 - - 5 25 26 172 21 168 - - 21 168

Noiembrie

22 154 - - 4 20 26 174 22 176 - - 22 176

Decembrie

21 147 2 12 3 15 26 174 21 168 2 14 23 182

Trimestrul  IV

64 448 2 12 12 60 78 520 64 512 2 14 66 526

ANUL 2021

247 1729 6 36 50 250 303 2015 247 1976 6 42 253 2018

- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 2, 3 mai - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei / Ziua Europei;
- 10 mai – Paștele Blajinilor;
- 27 august – Ziua Independenţei;
- 31 august – sărbătoarea „Limba Noastră”;
- 25 decembrie – Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
- ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.

Notă:
Ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru;

Atenție! Pentru anul 2021 nu a fost aprobat nici un act normativ care ar putea reglementa Balanța timpului de muncă, fapt ce se făcea în anii precedenți. Tabelul prezentat mai sus, este elaborat de pagina Contabilsef.md. În legătură cu aceasta, menționăm că fiecare entitate este în drept să-și aprobe balanța timpului de muncă în dependență de specificul și necesitățile acestora.

Balanţa timpului de lucru pe anul 2020

 

Săptămîna de lucru de 6 zile

Săptămîna de lucru de 5 zile

 

           7 ore

         6 ore

         5 ore

         Total

         8 ore

          7 ore

         Total

 

   zile

   ore

  zile

   ore

   zile

   ore

  zile

   ore

  zile

  ore

  zile

   ore

  zile

  ore

Ianuarie

19

133

1

6

3

15

23

154

19

152

1

7

20

159

Februarie

20

140

-

-

5

25

25

165

20

160

-

-

20

160

Martie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestrul I

61

427

1

6

12

60

74

493

61

488

1

7

62

495

Aprilie

20

140

1

6

4

20

25

166

20

160

1

7

21

167

Mai

19

133

1

6

4

20

24

159

19

152

1

7

20

159

Iunie

21

147

-

-

4

20

25

167

21

168

-

-

21

168

Trimestrul II

60

420

2

12

16

60

74

492

60

480

2

14

62

494

Iulie

23

161

-

-

4

20

27

181

23

184

-

-

23

184

August

18

126

1

6

5

25

24

157

18

144

1

7

19

151

Septembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestrul III

63

441

1

6

13

65

77

512

63

504

1

7

64

511

Octombrie

22

154

-

-

5

25

27

179

22

176

-

-

22

176

Noiembrie

21

147

-

-

4

20

25

167

21

168

-

-

21

168

Decembrie

21

147

1

6

4

20

26

173

21

168

1

7

22

175

Trimestrul  IV

64

448

1

6

13

65

78

519

64

512

1

7

65

519

ANUL 2020

248

1736

5

30

54

250

303

2016

248

1984

5

35

253

2019

Sărbători:
- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
- 19, 20 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei / Ziua Europei;
- 8 iunie – Paștele Blajinilor (anterior stabilit la data de 27 aprilie, dar în legătură cu starea de urgență, a fost stabilită data de 8 iunie);
- 27 august – Ziua Independenţei;
- 31 august – sărbătoarea „Limba Noastră”;
- 25 decembrie – Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou); - ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.

Notă:
1) ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru;
2) Potrivit Hotătârii Guvernului nr.656 din 17.12.2019, zilele de 6 ianuarie și 28 august 2020 se consideră zile de odihnă, iar zilele de 11 ianuarie și 22 august 2020 – zile lucrătoare.

Balanţa timpului de lucru pe anul 2019

Săptămîna de lucru de 6 zile

Săptămîna de lucru de 5 zile

           7 ore

         6 ore

         5 ore

         Total

         8 ore

          7 ore

         Total

   zile

   ore

  zile

   ore

   zile

   ore

  zile

   ore

  zile

  ore

  zile

   ore

  zile

  ore

Ianuarie

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Februarie

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Martie

19

133

1

6

5

25

25

164

19

152

1

7

20

159

Trimestrul I

59

413

1

6

13

65

73

484

59

472

1

7

60

479

Aprilie

20

140

1

6

4

20

25

166

20

160

1

7

21

167

Mai

19

133

1

6

4

20

24

159

19

152

1

7

20

159

Iunie

20

140

-

-

5

25

25

165

20

160

-

-

20

160

Trimestrul II

59

413

2

12

13

65

74

490

59

472

2

14

61

486

Iulie

23

161

-

-

4

20

27

181

23

184

-

-

23

184

August

19

133

2

12

4

20

25

165

19

152

2

14

21

166

Septembrie

21

147

-

-

4

20

25

167

21

168

-

-

21

168

Trimestrul III

63

441

2

12

12

60

77

513

63

504

2

14

65

518

Octombrie

23

161

-

-

4

20

27

181

23

184

-

-

23

184

Noiembrie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

Decembrie

20

140

1

6

4

20

25

166

20

160

1

7

21

167

Trimestrul  IV

64

448

1

6

13

65

78

519

64

512

1

7

65

519

ANUL 2019

245

1715

6

36

51

255

302

2006

245

1960

6

42

251

2002

Sărbători:  
- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
- 28,29 aprilie  - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 6 mai – ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paştele Blajinilor);
- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
- 27 august – Ziua Independenţei;
- 31 august – sărbătoarea ,,Limba Noastră”;
- 25 decembrie – Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
- ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local  al municipiului, oraşului, comunei, satului.

Notă: ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi  respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă  trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.

Balanţa timpului de lucru pe anul 2018

 

Săptămâna de lucru de 6 zile

Săptămâna de lucru de 5 zile

7 ore

6 ore

5 ore

Total

8 ore

7 ore

Total

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

Ianuarie

21

147

-

-

4

20

25

167

21

168

-

-

21

168

Februarie

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Martie

20

140

1

6

5

25

26

171

20

160

1

7

21

167

Trimestrul I

61

427

1

6

13

65

75

498

61

488

1

7

62

495

Aprilie

18

126

1

6

4

20

23

152

18

144

1

7

19

151

Mai

20

140

1

6

4

20

25

166

20

160

1

7

21

167

Iunie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

Trimestrul II

59

413

2

12

13

65

74

490

59

472

2

14

61

486

Iulie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

August

20

140

1

6

4

20

25

166

20

160

1

7

21

167

Septembrie

20

140

-

-

5

25

25

165

20

160

-

-

20

160

Trimestrul III

62

434

1

6

13

65

76

505

62

496

1

7

63

503

Octombrie

23

161

-

-

4

20

27

181

23

184

-

-

23

184

Noiembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Decembrie

18

126

2

12

5

25

25

163

18

144

2

14

20

158

Trimestrul IV

63

441

2

12

13

65

78

518

63

504

2

14

65

518

ANUL 2018

245

1715

6

36

52

260

303

2011

245

1960

6

42

251

2002

Sărbători:
- 1 ianuarie - Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie - Ziua internaţională a femeii;
- 8,9 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 16 aprilie - ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paştele Blajinilor);
- 1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
- 27 august - Ziua Independenţei;
- 31 august - sărbătoarea „Limba Noastră";
- 25 decembrie - Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
- Ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.

Notă: Ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.

Balanţa timpului de lucru pe anul 2017

Săptămâna de lucru de 6 zile

Săptămâna de lucru de 5 zile

7 ore

6 ore

5 ore

Total

8 ore

7 ore

Total

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

Ianuarie

21

147

1

6

3

15

25

168

21

168

1

7

22

175

Februarie

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Martie

21

147

1

6

4

20

26

173

21

168

1

7

22

175

Trimestru I

62

434

2

12

11

55

75

501

62

496

2

14

64

510

Aprilie

18

126

-

-

5

25

23

151

18

144

-

-

18

144

Mai

20

140

1

6

4

20

25

166

20

160

1

7

21

167

Iunie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestru II

60

420

1

6

13

65

74

491

60

480

1

7

61

487

Iulie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

August

21

147

1

6

4

20

26

173

21

168

1

7

22

175

Septembrie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

Trimestru III

63

441

1

6

14

70

78

517

63

504

1

7

64

511

Octombrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Noiembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Decembrie

20

140

-

-

5

25

25

165

20

160

-

-

20

160

Trimestru IV

64

448

-

-

13

65

77

513

64

512

-

-

64

512

ANUL 2017

249

1743

4

24

51

255

304

2022

249

1992

4

28

253

2020

Sărbători:
- 1 ianuarie - Anul Nou;
- 7, 8 ianuarie - Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul);
- 8 martie - Ziua internaţională a femeii;
- 16, 17 aprilie - prima și a doua zi de Paște conform calendarului bisericesc;
- 24 aprilie - ziua de luni la o săptămână după Paște (Paștele Blajinilor);
- 1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 9 mai - Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuţi pentru independența Patriei;
- 27 august - Ziua Independenței;
- 31 august - sărbătoarea „Limba Noastră”;
- 25 decembrie - Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
- ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.

Balanţa timpului de lucru pe anul 2016

 

Săptămâna de lucru de 6 zile

Săptămâna de lucru de 5 zile

7 ore

6 ore

5 ore

Total

8 ore

7 ore

Total

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

Ianuarie

17

119

1

6

5

25

23

150

17

136

1

7

18

143

Februarie

21

147

-

-

4

20

25

167

21

168

-

-

21

168

Martie

21

147

1

6

4

20

26

173

21

168

1

7

22

175

Trimestrul I

59

413

2

12

13

65

74

490

59

472

2

14

61

486

Aprilie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

Mai

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Iunie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestrul II

63

441

-

-

13

65

76

506

63

504

-

-

63

504

Iulie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

August

20

140

2

12

3

15

25

167

20

160

2

14

22

174

Septembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestrul III

63

441

2

12

12

60

77

513

63

504

2

14

65

518

Octombrie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

Noiembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Decembrie

22

154

-

-

5

25

27

179

22

176

-

-

22

176

Trimestrul IV

65

455

-

-

14

70

79

525

65

520

-

-

65

520

ANUL 2015

250

1750

4

24

52

260

306

2034

250

2000

4

28

254

2028

Sărbători:
1 ianuarie - Anul Nou;
7, 8 ianuarie - Nașterea lui Iisus Hristos (Crăciunul);
8 martie - Ziua internaţională a femeii;
1, 2 mai - prima și a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
9 mai - ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paștele Blajinilor);
1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
27 august - Ziua Independenței;
31 august - sărbătoarea "Limba Noastră";
25 decembrie - Nașterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
Ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.

Balanţa timpului de lucru pe anul 2015

 

Săptămâna de lucru de 6 zile

Săptămâna de lucru de 5 zile

7 ore

6 ore

5 ore

Total

8 ore

7 ore

Total

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

Ianuarie

18

126

1

6

5

25

24

157

18

144

1

7

19

151

Februarie

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Martie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestru I

60

420

1

6

13

65

74

491

60

480

1

7

61

487

Aprilie

19

133

1

6

4

20

24

159

19

152

1

7

20

159

Mai

19

133

1

6

4

20

24

159

19

152

1

7

20

159

Iunie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestru II

60

420

2

12

12

60

74

492

60

480

2

14

62

494

Iulie

23

161

-

-

4

20

27

181

23

184

-

-

23

184

August

18

126

1

6

5

25

24

157

18

144

1

7

19

151

Septembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestru III

63

441

1

6

13

65

77

512

63

504

1

7

64

511

Octombrie

22

154

-

-

5

25

27

179

22

176

-

-

22

176

Noiembrie

21

147

-

-

4

20

25

167

21

168

-

-

21

168

Decembrie

20

140

2

12

4

20

26

172

20

160

2

14

22

174

Trimestru IV

63

441

2

12

13

65

78

518

63

504

2

14

65

518

ANUL 2015

246

1722

6

36

51

255

303

2013

246

1968

6

42

252

2010

Sărbători:
1 ianuarie - Anul Nou; joi
7,8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul); miercuri, joi
8 martie - Ziua internaţională a femeii; duminică
12; 13 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc; duminică, luni
20 aprilie - ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paştele Blajinilor); luni
1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii; vineri
9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei; sîmbătă
27 august - Ziua Independenţei; joi
31 august - sărbătoarea "Limba Noastră"; luni
25 decembrie - Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou); vineri
ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: ziua Hramului satului în balanţă nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei pe comuna concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.

Balanţa timpului de lucru pe anul 2014

 

Săptămâna de lucru de 6 zile

Săptămâna de lucru de 5 zile

7 ore

6 ore

5 ore

Total

8 ore

7 ore

Total

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

Ianuarie

19

133

1

6

4

20

24

159

19

152

1

7

20

159

Februarie

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Martie

20

140

1

6

4

20

25

166

20

160

1

7

21

167

Trimestru I

59

413

2

12

12

60

73

485

59

472

2

14

61

486

Aprilie

19

133

1

6

4

20

24

159

19

152

1

7

20

159

Mai

19

133

1

6

5

25

25

164

19

152

1

7

20

159

Iunie

21

147

-

-

4

20

25

167

21

168

-

-

21

168

Trimestru II

59

413

2

12

13

65

74

490

59

472

2

14

61

486

Iulie

23

161

-

-

4

20

27

181

23

184

-

-

23

184

August

19

133

1

6

5

25

25

164

19

152

1

7

20

159

Septembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestru III

64

448

1

6

13

65

78

519

64

512

1

7

65

519

Octombrie

23

161

-

-

4

20

27

181

23

184

-

-

23

184

Noiembrie

20

140

-

-

5

25

25

165

20

160

-

-

20

160

Decembrie

20

140

2

12

4

20

26

172

20

160

2

14

22

174

Trimestru IV

63

441

2

12

13

65

78

518

63

504

2

14

65

518

ANUL 2014

245

1715

7

42

51

255

303

2012

245

1960

7

49

252

2009

Sărbători:
1 ianuarie - Anul Nou; miercuri
7,8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul); marți, miercuri
8 martie - Ziua internaţională a femeii; sâmbătă
20,21 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc; duminică, luni
28 aprilie - ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paştele Blajinilor); luni
1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii; joi
9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei; vineri
27 august - Ziua Independenţei; miercuri
31 august - sărbătoarea "Limba Noastră"; duminică
ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului;
25 decembrie - Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou); joi.
Notă: ziua Hramului satului în balanţă nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei pe comuna concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.

Balanţa timpului de lucru pe anul 2013

 

Săptămâna de lucru de 6 zile

Săptămâna de lucru de 5 zile

7 ore

6 ore

5 ore

Total

8 ore

7 ore

Total

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

Ianuarie

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Februarie

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Martie

19

133

1

6

5

25

25

164

19

152

1

7

20

159

Trimestrul I

59

413

1

6

13

65

73

484

59

472

1

7

60

479

Aprilie

21

147

1

6

4

20

26

173

21

168

1

7

22

175

Mai

18

126

1

6

4

20

23

152

18

144

1

7

19

151

Iunie

20

140

-

-

5

25

25

165

20

160

-

-

20

160

Trimestrul II

59

413

2

12

13

65

74

490

59

472

2

14

61

486

Iulie

23

161

-

-

4

20

27

181

23

184

-

-

23

184

August

19

133

2

12

4

20

25

165

19

152

2

14

21

166

Septembrie

21

147

-

-

4

20

25

167

21

168

-

-

21

168

Trimestrul III

63

441

2

12

12

60

77

513

63

504

2

14

65

518

Octombrie

23

161

-

-

4

20

27

181

23

184

-

-

23

184

Noiembrie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

Decembrie

21

147

1

6

4

20

26

173

21

168

1

7

22

175

Trimestrul IV

65

455

1

6

13

65

79

526

65

520

1

7

66

527

ANUL 2013

246

1722

6

36

51

255

303

2013

246

1968

6

42

252

2010

Sărbători: 
1 ianuarie - Anul Nou;
7, 8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);
8 martie - Ziua Internaţională a femeii;
15, 16 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
23 aprilie - ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paştele Blajinilor);
1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
27 august - Ziua Independenţei;
31 august - "Limba noastră";
ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.  
Notă: ziua Hramului satului în balanţă nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei pe comuna concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru. 

Balanţa timpului de lucru pe anul 2012

 

Săptămâna de lucru de 6 zile

Săptămâna de lucru de 5 zile

7 ore

6 ore

5 ore

Total

8 ore

7 ore

Total

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

Ianuarie

21

147

1

6

3

15

25

168

21

168

1

7

22

175

Februarie

21

147

-

-

4

20

25

167

21

168

-

-

21

168

Martie

20

140

1

6

5

25

26

171

20

160

1

7

21

167

Trimestrul I

62

434

2

12

12

60

76

506

62

496

2

14

64

510

Aprilie

18

126

1

6

4

20

23

152

18

144

1

7

19

151

Mai

20

140

1

6

4

20

25

166

20

160

1

7

21

167

Iunie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

Trimestrul II

59

413

2

12

13

65

74

490

59

472

2

14

61

486

Iulie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

August

20

140

1

6

4

20

25

166

20

160

1

7

21

167

Septembrie

20

140

-

-

5

25

25

165

20

160

-

-

20

160

Trimestrul III

62

434

1

6

13

65

76

505

62

496

1

7

63

503

Octombrie

23

161

-

-

4

20

27

181

23

184

-

-

23

184

Noiembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Decembrie

20

140

1

6

5

25

26

171

20

160

1

7

21

167

Trimestrul IV

65

455

1

6

13

65

79

526

65

520

1

7

66

527

ANUL 2012

248

1736

6

36

51

255

305

2027

248

1984

6

42

254

2026

Sărbători:
1 ianuarie - Anul Nou;
7, 8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);
8 martie - Ziua Internaţională a femeii;
15, 16 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
23 aprilie - ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paştele Blajinilor);
1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
27 august - Ziua Independenţei;
31 august - "Limba noastră";
ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: ziua Hramului satului în balanţă nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei pe comuna concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru. 

Balanţa timpului de lucru pe anul 2011

 

Săptămâna de lucru de 6 zile

Săptămâna de lucru de 5 zile

7 ore

6 ore

5 ore

Total

8 ore

7 ore

Total

zile

ore

zile

1 ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

Ianuarie

19

133

1

6

3

15

23

154

19

152

1

7

20

159

Februarie

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Martie

21

147

1

6

4

20

26

173

21

168

1

7

22

175

Trimestru I

60

420

2

12

11

55

73

487

60

480

2

14

62

494

Aprilie

20

140

-

-

5

25

25

165

20

160

-

-

20

160

Mai

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Iunie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestru II

62

434

-

-

13

65

75

499

62

496

-

-

62

496

Iulie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

August

20

140

2

12

3

15

25

167

20

160

2

14

22

174

Septembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestru III

63

441

2

12

12

60

77

513

63

504

2

14

65

518

Octombrie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

Noiembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Decembrie

21

147

1

6

4

20

26

173

21

168

1

7

22

175

Trimestru IV

64

448

1

6

13

65

78

519

64

512

1

7

65

519

ANUL 2010

249

1743

5

30

49

245

303

2018

249

1992

5

35

254

2027

Sărbători:
1 ianuarie - Anul Nou;
7, 8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);
8 martie - Ziua Internaţională a femeii;
24, 25 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
2 mai - ziua de luni la o săptămână după Paşte (Pastele Blajinilor):
1 mai Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
27 august - Ziua Republicii;
31 august - "Limba noastră";
ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, salului.
Notă: ziua Hramului satului în balanţă nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei pe comuna concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

Balanţa timpului de lucru pe anul 2010

 

Săptămâna de lucru de 6 zile

Săptămâna de lucru de 5 zile

7 ore

6 ore

5 ore

Total

8 ore

7 ore

Total

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

zile

ore

Ianuarie

17

119

1

6

5

25

23

150

17

136

1

7

18

143

Februarie

20

140

-

-

4

20

24

160

20

160

-

-

20

160

Martie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestru I

59

413

1

6

13

65

73

484

59

472

1

7

60

479

Aprilie

19

133

1

6

4

20

24

159

19

152

1

7

20

159

Mai

21

147

-

-

4

20

25

167

21

168

-

-

21

168

Iunie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestru II

62

434

1

6

12

60

75

500

62

496

1

7

63

503

Iulie

22

154

-

-

5

25

27

179

22

176

-

-

22

176

August

18

126

2

12

4

20

24

158

18

144

2

14

20

158

Septembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Trimestru III

62

434

2

12

13

65

77

511

62

496

2

14

64

510

Octombrie

21

147

-

-

5

25

26

172

21

168

-

-

21

168

Noiembrie

22

154

-

-

4

20

26

174

22

176

-

-

22

176

Decembrie

22

154

1

6

4

20

27

180

22

176

1

7

23

183

Trimestru IV

65

455

1

6

13

65

79

526

65

520

1

7

66

527

ANUL 2010

248

1736

5

30

51

255

304

2021

248

1984

5

35

253

2019

Sărbători:
1 ianuarie - Anul Nou;
7, 8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);
8 martie - Ziua Internaţională a femeii;
4, 5 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
12 aprilie - ziua de luni la o săptămână după Paşte (Pastele Blajinilor);
1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
27 august - Ziua Republicii;
31 august - "Limba noastră";
ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: ziua Hramului satului în balanţă nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei pe comuna concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...