37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie, Proiectul Planului general de conturi contabile

Atenţie, Proiectul Planului general de conturi contabile

31.07.20136.122 views Contabilsef.md

38

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenţie, Proiectul Planului general de conturi contabile

Stimaţi cititori, vă informăm că Ministerul Finanţelor a prezentat  pentru consultare publică Proiectul Planului general de conturi contabile.

Conform proiectului  Planului general de  conturi contabile, evidenţa sintetică se va realiza la următoarele conturi:

CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE
11     IMOBILIZĂRI NECORPORALE
111Imobilizări necorporale în curs de execuţie
112Imobilizări necorporale
113Amortizarea imobilizărilor necorporale
114Deprecierea imobilizărilor necorporale
12  IMOBILIZĂRI CORPORALE
121Imobilizări corporale în curs de execuţie
122Terenuri
123Deprecierea terenurilor
124Mijloace fixe
125Amortizarea mijloacelor fixe
126Deprecierea mijloacelor fixe
127 Resurse minerale
128 Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale
129 Alte imobilizări corporale
13  ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE
131 Active biologice imobilizate în curs de pregătire spre utilizare
132 Active biologice imobilizate
133 Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate
14  INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
141Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate
142Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate
15  INVESTIŢII IMOBILIARE
151 Investiţii imobiliare
152 Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare
16CREANŢE ŞI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
161Creanţe pe termen lung
162 Avansuri acordate pe termen lung
17    ALTE ACTIVE IMOBILIZATE
171  Cheltuieli anticipate pe termen lung
172  Alte active imobilizate
CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE
21   STOCURI
211 Materiale
212 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
213 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
214 Producţia în curs de execuţie
215 Produse
216 Mărfuri
217Active biologice circulante
22 CREANŢE COMERCIALE ŞI CALCULATE
221 Creanţe comerciale
222 Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise
223 Creanţe ale părţilor afiliate
224 Avansuri acordate curente
225 Creanţe ale bugetului
226 Creanţe ale personalului
23      ALTE CREANŢE CURENTE
231  Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii
232  Creanţe preliminate
233  Creanţe curente privind asigurările
234  Alte creanţe curente
24    INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE
241  Investiţii financiare curente în părţi neafiliate
242 Investiţii financiare curente în părţi afiliate
25 NUMERAR
251Numerar în casierie
252  Numerar la conturi curente în valută naţională
253 Numerar la conturi curente în valută străină
254 Numerar la alte conturi bancare
255Transferuri de numerar în expediţie
256Documente băneşti
26 ALTE ACTIVE CIRCULANTE
261Cheltuieli anticipate curente
262Alte active circulante
CLASA 3. CAPITAL PROPRIU
31  CAPITAL SOCIAL ŞI SUPLIMENTAR
311Capital social
312Capital suplimentar
313Capital nevărsat
314Capital neînregistrat
315Capital retras
32 REZERVE
321Capital de rezervă
322 Rezerve statutare
323  Alte rezerve
33       PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)
331Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
332Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi
333 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
334 Profit utilizat al perioadei de gestiune
335 Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile
34         ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU
341  Fonduri
342  Subvenţii ale entităţilor de stat
343  Alte elemente de capital propriu
35   REZULTAT FINANCIAR TOTAL
351   Rezultat financiar total
CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG
41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
411  Credite bancare pe termen lung
412  Împrumuturi pe termen lung
413  Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42    ALTE DATORII PE TERMEN LUNG
421 Datorii comerciale pe termen lung
422 Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung
423Avansuri primite pe termen lung
424 Venituri anticipate pe termen lung
425Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung
426Provizioane pe termen lung
427Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică
428Alte datorii pe termen lung
CLASA 5. DATORII CURENTE
51    DATORII FINANCIARE CURENTE
511Credite bancare pe termen scurt
512 Împrumuturi pe termen scurt
52 DATORII COMERCIALE CURENTE
521  Datorii comerciale
522  Datorii faţă de părţile afiliate
523   Avansuri primite curente
53    DATORII CALCULATE CURENTE
531  Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii
532  Datorii faţă de personal privind alte operaţii
533  Datorii privind asigurările sociale şi medicale
534  Datorii faţă de buget
535  Venituri anticipate curente 
536 Datorii faţă de proprietari
537  Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente
538  Provizioane curente
54         ALTE DATORII CURENTE
541   Datorii preliminate
542   Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor
543   Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică
544    Alte datorii curente
CLASA 6. VENITURI
61  VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ
611 Venituri din vînzări
612  Alte venituri din activitatea operaţională
62  VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI
621 Venituri din operaţiuni cu active imobilizate
622  Venituri financiare
623   Venituri extraordinare
CLASA 7. CHELTUIELI
71      CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE
711 Costul vînzărilor
712Cheltuieli de distribuire
713 Cheltuieli administrative
714 Alte cheltuieli ale activităţii operaţionale
72   CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITĂŢI
721Cheltuieli cu active imobilizate
722 Cheltuieli financiare
723 Cheltuieli extraordinare
73 CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
731  Cheltuieli privind impozitul pe venit
CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE
81  CONTURI DE CALCULAŢIE
811  Activităţi de bază
812   Activităţi auxiliare
82  CONTURI DE REPARTIZARE
821  Costuri indirecte de producţie
822  Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie
823Costuri de regie aferente contractelor de construcţie
824    Alte costuri repartizabile
83ALTE CONTURI DE GESTIUNE
831     Adaos comercial
832      Încasări din vînzarea bunurilor în numerar
833     Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute
834   Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor
835    Producţii şi unităţi de deservire
836Costuri refacturate
CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE
911Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional
912 Bunuri primite pentru montare
913  Imobilizări corporale transmise în leasing financiar
914   Bunuri primite în păstrare sau custodie
915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare
916 Bunuri primite în baza contractelor de comision
917  Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor
918  Formulare cu regim special
919 Creanţe compromise decontate
920 Active contingente
921   Datorii contingente
922  Angajamente acordate
923 Angajamente primite
924    Pierderi fiscale

Cu proiectului  Planului general de  conturi contabile complet puteţi lua cunoştinţă accesînd Proiectul Planului general de conturi contabile 

Vă îndemnăm să  vă expuneţi referitor la  proiectul Planului general de  conturi contabile.

 Propunerile şi comentariile DVS  vor fi  expediate în adresa Ministerului Finanţelor.

Atenţie, Proiectul Planului general de conturi contabile

Stimaţi cititori, vă informăm că Ministerul Finanţelor a prezentat  pentru consultare publică Proiectul Planului general de conturi contabile.

Conform proiectului  Planului general de  conturi contabile, evidenţa sintetică se va realiza la următoarele conturi:

CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE
11     IMOBILIZĂRI NECORPORALE
111Imobilizări necorporale în curs de execuţie
112Imobilizări necorporale
113Amortizarea imobilizărilor necorporale
114Deprecierea imobilizărilor necorporale
12  IMOBILIZĂRI CORPORALE
121Imobilizări corporale în curs de execuţie
122Terenuri
123Deprecierea terenurilor
124Mijloace fixe
125Amortizarea mijloacelor fixe
126Deprecierea mijloacelor fixe
127 Resurse minerale
128 Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale
129 Alte imobilizări corporale
13  ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE
131 Active biologice imobilizate în curs de pregătire spre utilizare
132 Active biologice imobilizate
133 Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate
14  INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
141Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate
142Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate
15  INVESTIŢII IMOBILIARE
151 Investiţii imobiliare
152 Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare
16CREANŢE ŞI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
161Creanţe pe termen lung
162 Avansuri acordate pe termen lung
17    ALTE ACTIVE IMOBILIZATE
171  Cheltuieli anticipate pe termen lung
172  Alte active imobilizate
CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE
21   STOCURI
211 Materiale
212 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
213 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
214 Producţia în curs de execuţie
215 Produse
216 Mărfuri
217Active biologice circulante
22 CREANŢE COMERCIALE ŞI CALCULATE
221 Creanţe comerciale
222 Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise
223 Creanţe ale părţilor afiliate
224 Avansuri acordate curente
225 Creanţe ale bugetului
226 Creanţe ale personalului
23      ALTE CREANŢE CURENTE
231  Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii
232  Creanţe preliminate
233  Creanţe curente privind asigurările
234  Alte creanţe curente
24    INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE
241  Investiţii financiare curente în părţi neafiliate
242 Investiţii financiare curente în părţi afiliate
25 NUMERAR
251Numerar în casierie
252  Numerar la conturi curente în valută naţională
253 Numerar la conturi curente în valută străină
254 Numerar la alte conturi bancare
255Transferuri de numerar în expediţie
256Documente băneşti
26 ALTE ACTIVE CIRCULANTE
261Cheltuieli anticipate curente
262Alte active circulante
CLASA 3. CAPITAL PROPRIU
31  CAPITAL SOCIAL ŞI SUPLIMENTAR
311Capital social
312Capital suplimentar
313Capital nevărsat
314Capital neînregistrat
315Capital retras
32 REZERVE
321Capital de rezervă
322 Rezerve statutare
323  Alte rezerve
33       PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)
331Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
332Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi
333 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
334 Profit utilizat al perioadei de gestiune
335 Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile
34         ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU
341  Fonduri
342  Subvenţii ale entităţilor de stat
343  Alte elemente de capital propriu
35   REZULTAT FINANCIAR TOTAL
351   Rezultat financiar total
CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG
41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
411  Credite bancare pe termen lung
412  Împrumuturi pe termen lung
413  Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42    ALTE DATORII PE TERMEN LUNG
421 Datorii comerciale pe termen lung
422 Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung
423Avansuri primite pe termen lung
424 Venituri anticipate pe termen lung
425Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung
426Provizioane pe termen lung
427Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică
428Alte datorii pe termen lung
CLASA 5. DATORII CURENTE
51    DATORII FINANCIARE CURENTE
511Credite bancare pe termen scurt
512 Împrumuturi pe termen scurt
52 DATORII COMERCIALE CURENTE
521  Datorii comerciale
522  Datorii faţă de părţile afiliate
523   Avansuri primite curente
53    DATORII CALCULATE CURENTE
531  Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii
532  Datorii faţă de personal privind alte operaţii
533  Datorii privind asigurările sociale şi medicale
534  Datorii faţă de buget
535  Venituri anticipate curente 
536 Datorii faţă de proprietari
537  Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente
538  Provizioane curente
54         ALTE DATORII CURENTE
541   Datorii preliminate
542   Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor
543   Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică
544    Alte datorii curente
CLASA 6. VENITURI
61  VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ
611 Venituri din vînzări
612  Alte venituri din activitatea operaţională
62  VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI
621 Venituri din operaţiuni cu active imobilizate
622  Venituri financiare
623   Venituri extraordinare
CLASA 7. CHELTUIELI
71      CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE
711 Costul vînzărilor
712Cheltuieli de distribuire
713 Cheltuieli administrative
714 Alte cheltuieli ale activităţii operaţionale
72   CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITĂŢI
721Cheltuieli cu active imobilizate
722 Cheltuieli financiare
723 Cheltuieli extraordinare
73 CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
731  Cheltuieli privind impozitul pe venit
CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE
81  CONTURI DE CALCULAŢIE
811  Activităţi de bază
812   Activităţi auxiliare
82  CONTURI DE REPARTIZARE
821  Costuri indirecte de producţie
822  Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie
823Costuri de regie aferente contractelor de construcţie
824    Alte costuri repartizabile
83ALTE CONTURI DE GESTIUNE
831     Adaos comercial
832      Încasări din vînzarea bunurilor în numerar
833     Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute
834   Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor
835    Producţii şi unităţi de deservire
836Costuri refacturate
CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE
911Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional
912 Bunuri primite pentru montare
913  Imobilizări corporale transmise în leasing financiar
914   Bunuri primite în păstrare sau custodie
915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare
916 Bunuri primite în baza contractelor de comision
917  Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor
918  Formulare cu regim special
919 Creanţe compromise decontate
920 Active contingente
921   Datorii contingente
922  Angajamente acordate
923 Angajamente primite
924    Pierderi fiscale

Cu proiectului  Planului general de  conturi contabile complet puteţi lua cunoştinţă accesînd Proiectul Planului general de conturi contabile 

Vă îndemnăm să  vă expuneţi referitor la  proiectul Planului general de  conturi contabile.

 Propunerile şi comentariile DVS  vor fi  expediate în adresa Ministerului Finanţelor.

Comentarii

 1. Aurel, patanovici spune:

  Tuftaaaaaaaaaaa, nu au de lucru blin

 2. Petru spune:

  nu prea vad diferente mari, au mai schimbat denumirea conturilor. Dar in principiu platul de conturi actual este destul de bun, dupa parerea mea si nu este necesar sa inventam ceva nou, mai ales ca noi ne-am deprins deja cu el

 3. Tanea spune:

  nu este necesar de schimbat denumirile ca la romani, noi neam deprins cu acesta, nu inteleg sensul…

 4. ghenadie negara spune:

  planul de conturi nou a fost elaborat tinind cont de
  cerintele SNC noi. la elaborare s-a tinut cont de notiunile actualizate si evenimentele noi care ar trebui sa fie contabilizate, precum si adaugate conturi noi specifice unor entitati: intreprinderi de stat, ONG. grupul de lucru a depus efort pentru a nu modifica esential planul actual. surpriza va fi la instructiuni de aplicare (va fi redat intro alta maniera decit cea actuala- nu vor fi tabele cu continutul operatei). cel mai dificil in aceasta „tranzitie” va fi actualizarea softurilor. succes la toti.

 5. ghenadie negara spune:

  nustiu de ce au scapat contul 251 Numerar în casierie

 6. Admin spune:

  În cel mai scurt timp vom efectua corectările.
  Vă mulţumim pentru sesizare.

 7. Aurel, patanovici spune:

  mdaaaaa, ce sa zic ne fac de lucru, si asa putin aveam

 8. ghenadie negara spune:

  să înțeleg, din oftatu dmnului Aurel, că contabilii sunt cei mai osindiți ?!. ori dl Aurel considera ca pâinea de la „sapă” este mai „ușoară” decăt pâinea unui contabil ?

 9. Andrei spune:

  Credca printre autorii noului plan de conturi sunt proprietari ai unei companii de programe contabile,si siau facut de lucru sa mearga afacerea

 10. Mariana spune:

  Planul de conturi nou, este elaborat in conformitate cu SNC noi. Deasemenea au fost excluse conturile care nu mai sunt actuale.
  Totusi administratorilor de sait contabilsef???? de ce nu ati inclus contul 251????? aceata a condus la discutii nerelevate pe anumite forumuri de specialitate!!!

 11. Admin spune:

  Stimaţi cititori, vă informăm că la plasarea acestei noutăţi, a fost comisă o eroare, anume a fost omis contul 251 Numerar în casirie. Ne cerem scuze pentru această omitere.
  La moment au fost efectuate corectările necesare.

 12. Ana spune:

  Da de ce nu l-au unit si cu cel bugetar, nu-i mare treaba… Nu se poate pur si simplu de adaugat subconturi noi?? Bataie de jok

 13. Alex spune:

  Лучше б занялись насущными проблеммами общества, а не создавали проблем для работы предприятий. Это ж сейчас, все программы по бух учету надо, на новый план счет переводить и очередные выброшенные на ветер деньги. Нормально работает система, кому надо вводит необходимые им счета бух учета, нет надо все переворошить…. Называется абы чем заняться , лишь бы в носу не ковырять пальцем и создать видимость усиленной работы… Кучка придуров , а не МинФИн, уже достали своими нововведениями…

 14. Elena spune:

  bani aruncati in vint pentru programe noi,dar nu este ceva nou pentru noi moldoveni ca sa facem bisnes asa din niste aiureli.daca administratorii si contabilii ar fi uniti si sa faca o greva generala, ca nu ne dau pace sa lucram cu inventiile lor neghioabe ca pe urma sa porneasca cu controale si cu amenzi .este nevoie de desteptare profesionala…………

 15. Ina spune:

  Pentru ce ati facut???

 16. Oxana spune:

  doamne feresteeee, cit de bun era planul si acuma un dezastru total :((((

 17. Eugen spune:

  Sunt de acord cu argumentele expuse pana acum.
  Doar aspecte negative, nici un avantaj nu va aduce aceasta schimbare doarece prezentarea bilantului in aceasta forma nu va permite o intelegere mai corecta a structurii intreprinderii decat era pana acum.

 18. Andriana spune:

  De cind intra in vigoare?

 19. Tati spune:

  daca sint conturi care nu se folosesc trebuie de omis, da nu de skimbat cu locul pe cele existente…. o sa dee de lucru nu numai la programisti, dar si carti noi trebuie sa editeze (corespondenta conturilor contabile) si contabilii trebuie sa faca studii speciale…
  Cred ca au terminat de lucru cei de la minfin si trebuie sa mai noscociasca cite ceva, ca sa nu le plateasca degeaba…

 20. olga spune:

  Da, evident ca mai simplu ar fi fost ca planul de conturi sa se complecteze cu conturi noi , da nu sa se faca schimbari in interior,(de ex.cl-24 cu 25 si 26) prin inlocuire .. daca am avea si expunere la scopurile care vor fi atinse prin aceasta schimbare poate va fi mai pe inteles contribuabililor , dar pina acum vad numai cheltuieli adaugatoare si probleme la trecerea evidentei contabile la noul plan de conturi …

 21. Cont spune:

  Oare ce va face un contabi care se afla in concediul de maternitate 3 ani!? atitea schimbari intr-un an, dar in 3 ani.
  Eu de 1 an sint iesita din concediu de maternitate, si deacu atitea au aparut… Nemaivorbind de coantroale: Insp.Muncii, CCCE, Centru de Sanatate Publica, Drepturile Consumatorului. Plus vor fi ceva schimbari de la 1 ianuarie cu CNAS, s.a. si inca trecerea la noi conturi???????????? Cind sa reusim, plus ca in ianuarie-februarie-martie avem de dat dari de seama

 22. socira spune:

  Andrei / 01.08.2013 21:31:26
  Credca printre autorii noului plan de conturi sunt proprietari ai unei companii de programe contabile,si siau facut de lucru sa mearga afacerea.o…!!!cit de bine ati precizat !!! tara de minuni…unde tot ceti doresti poti modifica timp de o noapte!..prieteni ,nasi ,cumatri…nu e o problema …restu care vor lucra isi vor bate capul

 23. L.T. spune:

  Sincer cu acest plan de conturi ne vor duce in eroare si mai mult plus e un plan de conturi absolut necioplit si negindit, denumirea contului contine 5cuvinte si toate diferite, ti se incilceste limba cind rostesti…Deja 251 este cont de numerar in casierie!!!!! Ca baza ce a folosit modicarea lui din 241 chiar mii interesant?????? Si in general ce vor sa obtina cu modificarea Planului de Conturi???? E cu mult mai leger si mai reusit acesta cu care lucram deja nai de zile.PS

 24. Tati spune:

  Da extraordinar!!Spalare de bani si de minti!La ce bun au facut atitea modificari neintemeiate, iar unele contravin din start cu proiectele noilor standarde nationale. La ce bun atita nebuneala!Da, evident, e clar, acum vor face bani pe cursuri de mama focululu ca sa explicee ceea ce au schimbat cu loculca nici ei sarmanii nu stiu prea bine se incurca in denumiri.!!!!!Tara nebunilor!!!In loc sa faciliteze lucrul contabilului ei mai tare il incurca!!!

 25. ghenadie negara spune:

  presupun ca toti cei care fac comenturi la capitol cunosc prevederile HG 1507/ 31.12.2008

 26. ghenadie negara spune:

  recomand administratorului de cite sa mai cenzureze din comenturi, care, in particlular, aduc insulte in adresa uni organ public de stat

 27. aliona spune:

  este un plan de conturi greu , care va adauga probleme contabililor

 28. Tatiana spune:

  Suntem saturati cu atitea modificari, vrem stabilitate. Nu consider necesar asa schimbare. Cit timp vom copia pe cineva?

 29. ghenadie negara spune:

  sunt dezamagit de discutiile la acest capitol. majoritatea din cei ce fac comenturi aici pledeaza ptr neschimbarea planului de conturi vechi si omit din start discutiile spre imbunatatirea proiectului. oameni buni, trecerea la planul nou de conturi este inevitabila prin prisma actelor normative. recomandarea ar fi: cel putin studiati cu atentie proiectul ca sa nu va pomeniti miine ca nu ati stiut si fiti gata de tranzitie. succese la toti

 30. mariana spune:

  nu sint deacord cu modificarile facute in planul de conturi, au niste denumiri…… imaginativa cit de lucru va fi la inceputul anului, si toti programistii vor fi ocupati????? planul de conturi actual e cu mult mai bun, sint sigura ca in citiva ani iarasi il vor skimba…..

 31. varvara spune:

  alte intrebari nu mai au cu ce se ocupa Totul ii ordine la noi a ramas sa scimbam conturile.

 32. Irina spune:

  Care e sensul? Nu vad nimic logic in faptul ca o sa ne incurcam din cauza ca pur si simplu se schimba conturile cu locurile!

 33. Liuda spune:

  e bine, tot ce se face se face spre binele nostru dragi domni şi doamne…

 34. tati spune:

  Spunetimi va ROG de ce contul 213 se numeste uzura OMVSD si nu amortizarea, doar in SAI-uri prevaleaza termenul de amortizare.

 35. Emil spune:

  Nu vad ceva bun in asta , numai ca complica viata oamenilor. Nu-i frumos din partea voastra dragi domni si doamne.

 36. Maria spune:

  Tara de nebuni,daca cred ca va iesi ceva bun din asta se gresesc amarnic,va fi bardac adevarat

 37. maria spune:

  Nu inteleg un lucru pentruce a modificat planul de conturi contabile oricum nimeni nu intelege aceste conturi care sunt grele pentru fiecare dintre noi.Este foarte greu acest plan de conturi deoarece studentii care au invatat pina acum planul de conturi vechi le va fi greu sa dea examenul de contabilitate mai ales anul 4 care mai au putin de invatat

 38. Radu spune:

  cum sa le instalez planurile de conturi noi ?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...