37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție!Proiect.Prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate

Atenție!Proiect.Prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate

03.02.2014910 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! Proiect. Prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate

     Stimați cititori, vă informăm că a fost prezentat  consultărilor publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate.

     Potrivit alin. (203), art.4 al Legii nr.1417 din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului Fiscal, alin. (1), art.281 al Legii nr.1380 din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, la solicitarea importatorilor agenții economici producători se prelungește termenul de plată a T.V.A și taxei vamale  pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materiale, accesoriile, ambalajul primar și articole de completare importate, care se utilizează la fabricarea în EXCLUSIVITATE a mărfurilor destinate exportului.

     Proiectul dat stabilește modul și condițiile de întocmire a Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a T.V.A și taxei vamale (în continuare LISTA); modul și condițiile de prelungire a termenului de plată a T.V.A și taxei vamale; modalitățile de asigurare a plății obligației vamale la importul materiei prime.

    Astfel, potrivit proiectului,  pentru a fi incluși în LISTĂ,agenţii economici înaintează Ministerului Economiei următoarele documente:

a) cererea agentului economic prin care solicită prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale;

b) copia Deciziei de înregistrare a agentului economic;

c) declarația din nume propriu prin care se garantează că materia primă, materiale, accesoriile, ambalajul primar și articole de completare importate, se vor utiliza la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului cu ciclul de producere ce nu depășește durata de 180 de zile

d) copia actului eliberat de către o instituție specializată, prin care se confirmă genul de activitate al solicitantului, existența capacităților de producție și potențialului tehnologic, dispunerea de personalul necesare întreprinderii pentru fabricarea mărfurilor destinate exportului.

     Pentru a beneficia de prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale, pentru perioada ciclului de producție, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materiale, accesoriile, ambalajul primar și articolele de completare importate, agentul economic prezintă la biroul vamal, în raza căruia activează, următoarele documente:

a) cererea agentului economic, în formă liberă, privind prelungirea dreptului de import;

b) documentul ce garantează obligația vamală;

c) raportul de expertiză eliberat de către o instituție specializată privind cantitatea materiei prime necesară producerii mărfurilor destinate exportului, precum și durata ciclului tehnologic.

     Potrivit proiectului, în cazul punerii în liberă circulaţie pe piaţa internă a mărfurilor destinate exportului sau în cazul încălcării termenului de scoatere a lor de pe teritoriul ţării, organele vamale calculează şi încasează T.V.A. și taxa vamală, cu aplicarea sancţiunilor respective şi a altor măsuri de executare silită a obligaţiei vamale prevăzute de legislaţia în vigoare.

     Totodată, proiectul prevede lista mărfurile pentru care termenul de plată a T.V.A și taxei vamale  la import NU poate fi prelungit

Codul mărfii

Denumirea mărfii

 

Mărfurile supuse accizelor conform anexei la Titlul IV al Codului fiscal

0201

 Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată

0202

Carne de bovine congelată

0203

 Carne de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

0204

 Carne de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

0206

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate

0207

Carne şi organe comestibile ale pasărilor de la poziţia 0105, proaspete, refrigerate sau congelate

0209 00

Slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată

0402

Lapte şi smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)

0405 10

 Unt

1108 13 000

Fecule de cartofi

1502 00

 Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia 150300

1701 11

 Zahăr brut din trestie de zahăr

1701 12

 Zahăr brut din sfeclă de zahăr

Stimați cititori, avînd în vedere importanța acestui act normativ, vă îndemnăm să vă expuneți. Propunerile şi comentariile DVS  vor fi  expediate în adresa Ministerului  Economie.

Nota informativă și proiectul hotărârii de Guvern cu privire la prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate.

Atenție! Proiect. Prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate

     Stimați cititori, vă informăm că a fost prezentat  consultărilor publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate.

     Potrivit alin. (203), art.4 al Legii nr.1417 din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului Fiscal, alin. (1), art.281 al Legii nr.1380 din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, la solicitarea importatorilor agenții economici producători se prelungește termenul de plată a T.V.A și taxei vamale  pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materiale, accesoriile, ambalajul primar și articole de completare importate, care se utilizează la fabricarea în EXCLUSIVITATE a mărfurilor destinate exportului.

     Proiectul dat stabilește modul și condițiile de întocmire a Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a T.V.A și taxei vamale (în continuare LISTA); modul și condițiile de prelungire a termenului de plată a T.V.A și taxei vamale; modalitățile de asigurare a plății obligației vamale la importul materiei prime.

    Astfel, potrivit proiectului,  pentru a fi incluși în LISTĂ,agenţii economici înaintează Ministerului Economiei următoarele documente:

a) cererea agentului economic prin care solicită prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale;

b) copia Deciziei de înregistrare a agentului economic;

c) declarația din nume propriu prin care se garantează că materia primă, materiale, accesoriile, ambalajul primar și articole de completare importate, se vor utiliza la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului cu ciclul de producere ce nu depășește durata de 180 de zile

d) copia actului eliberat de către o instituție specializată, prin care se confirmă genul de activitate al solicitantului, existența capacităților de producție și potențialului tehnologic, dispunerea de personalul necesare întreprinderii pentru fabricarea mărfurilor destinate exportului.

     Pentru a beneficia de prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale, pentru perioada ciclului de producție, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materiale, accesoriile, ambalajul primar și articolele de completare importate, agentul economic prezintă la biroul vamal, în raza căruia activează, următoarele documente:

a) cererea agentului economic, în formă liberă, privind prelungirea dreptului de import;

b) documentul ce garantează obligația vamală;

c) raportul de expertiză eliberat de către o instituție specializată privind cantitatea materiei prime necesară producerii mărfurilor destinate exportului, precum și durata ciclului tehnologic.

     Potrivit proiectului, în cazul punerii în liberă circulaţie pe piaţa internă a mărfurilor destinate exportului sau în cazul încălcării termenului de scoatere a lor de pe teritoriul ţării, organele vamale calculează şi încasează T.V.A. și taxa vamală, cu aplicarea sancţiunilor respective şi a altor măsuri de executare silită a obligaţiei vamale prevăzute de legislaţia în vigoare.

     Totodată, proiectul prevede lista mărfurile pentru care termenul de plată a T.V.A și taxei vamale  la import NU poate fi prelungit

Codul mărfii

Denumirea mărfii

 

Mărfurile supuse accizelor conform anexei la Titlul IV al Codului fiscal

0201

 Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată

0202

Carne de bovine congelată

0203

 Carne de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

0204

 Carne de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

0206

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate

0207

Carne şi organe comestibile ale pasărilor de la poziţia 0105, proaspete, refrigerate sau congelate

0209 00

Slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată

0402

Lapte şi smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)

0405 10

 Unt

1108 13 000

Fecule de cartofi

1502 00

 Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia 150300

1701 11

 Zahăr brut din trestie de zahăr

1701 12

 Zahăr brut din sfeclă de zahăr

Stimați cititori, avînd în vedere importanța acestui act normativ, vă îndemnăm să vă expuneți. Propunerile şi comentariile DVS  vor fi  expediate în adresa Ministerului  Economie.

Nota informativă și proiectul hotărârii de Guvern cu privire la prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...