37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Proiect. Modificări la Codul Fiscal

Atenție! Proiect. Modificări la Codul Fiscal

06.02.2014756 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! Proiect. Modificări la Codul Fiscal

     Stimați cititori, vă informăm că este în proces de examinare proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare proiect).

    Potrivit proiectului vor fi efectuate următoarele modificări la Codul Fiscal.

Impozit pe venit

Nu se va reține impozit pe venit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării laptelui natural (alin. (35) articolul 90¹).

TVA

Potrivit proiectului NU vor mai fi scutite de TVA  tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437(pct.28, art 103 abrogat).

Taxe locale

Proiectul perevede abrogarea noțiunii de  cota maximă a taxei locale. Se prevede  excluderea noțiunii de  servicii de deservire socială (pct.5 art. 288) și includerea noțiunii de parcaj - loc special amenajat,utilizat pentru staționarea temporară a unităților de transport de transport și autorizat de autoritatea administrației publice locale.

Proiectul prevede introducerea a încă 2 taxe locale și anume (art. 289):

Taxa

Subiecţii impunerii

Obiectele impunerii şi baza impozabilă

taxa pentru parcaj;

persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule care utilizeaza parcajul

locul de parcaj special amenajat pe domeniul public și autorizat de autoritățile publice locale, utilizat pentru staționarea unității de transport pe un anumit termen;

 taxa pentru evacuarea deșeurilor.

persoanele fizice inscrise la adresa declarată la domiciliu

numarul de persoane fizice inscrise la adresa declarata la domiciliu.

     Potrivit proiectului calculul taxelor enumerate se va efectua de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale.

     Proiectul prevede posibilitatea achitării taxei pentru parcaj și taxei pentru evacuarea deșeuriloe nu doar la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale, ci și organului imputernicit de autoritatea administrației publice locale.

     Proiectul prevede completări esențiale la atribuţiile autorităţii administraţiei publice locale și anume:

     „(5) Autoritatea deliberativa a administrației publice locale nu este in drept sa stabilească cotele taxelor locale:

 1. nominal, pentru fiecare contribuabil in parte;

 2. diferențiat, in funcție de forma organizatorico-juridica de desfășurarea a activității;

 3. diferențiat, in funcție de genuri de activitate desfășurate;

 4. diferențiat, in funcție de amplasament;

 5. diferențiat , pe tipuri de obiecte ale impunerii.

(6) Prin derogare de la prevederile alin.(5), cotele impunerii se vor stabili:

 1. in cazul taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii și taxei pentru unitățile stradale și de comerț și/sau de prestare a serviciilor in funcjie de: genul de activitate desfășurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasăriii, suprafața ocupată de unitățile de comerț și/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate și serviciilor prestate, regimul de activitate;

 2. in cazul taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) in funcție de: numarul de locuri in unitațile de transport, itinerarul parcurs, periodicitatea circulației pe itinerar, fluxul de călători pe itinerar;

 3. in cazul taxei pentru dispozitivele publicitare in funcție de suprafața fetei (fețelor) dispozitivului publicitar și locul amplasarii.

(7) Marimea cotei maxime a taxei pentru unităților comerciale și/sau de prestari servicii stabilite de către autoritatea deliberativa a administrației publice locale pentru unii agențieconomici nu poate fi mai mare de 5 ori decit marimea minima stabilită acestei taxe altor agenți economici;

(8) Pentru taxa de parcaj și taxa pentru evacuarea deșeurilor mecanismul de administrare se aproba de catre administrația publica locala.

(9) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot majora anual cotele taxelor locale, dar nu mai mult decit rata inflației stabilită pentru anul precedent. ”

Atenție! Proiect. Modificări la Codul Fiscal

     Stimați cititori, vă informăm că este în proces de examinare proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare proiect).

    Potrivit proiectului vor fi efectuate următoarele modificări la Codul Fiscal.

Impozit pe venit

Nu se va reține impozit pe venit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării laptelui natural (alin. (35) articolul 90¹).

TVA

Potrivit proiectului NU vor mai fi scutite de TVA  tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437(pct.28, art 103 abrogat).

Taxe locale

Proiectul perevede abrogarea noțiunii de  cota maximă a taxei locale. Se prevede  excluderea noțiunii de  servicii de deservire socială (pct.5 art. 288) și includerea noțiunii de parcaj - loc special amenajat,utilizat pentru staționarea temporară a unităților de transport de transport și autorizat de autoritatea administrației publice locale.

Proiectul prevede introducerea a încă 2 taxe locale și anume (art. 289):

Taxa

Subiecţii impunerii

Obiectele impunerii şi baza impozabilă

taxa pentru parcaj;

persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule care utilizeaza parcajul

locul de parcaj special amenajat pe domeniul public și autorizat de autoritățile publice locale, utilizat pentru staționarea unității de transport pe un anumit termen;

 taxa pentru evacuarea deșeurilor.

persoanele fizice inscrise la adresa declarată la domiciliu

numarul de persoane fizice inscrise la adresa declarata la domiciliu.

     Potrivit proiectului calculul taxelor enumerate se va efectua de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale.

     Proiectul prevede posibilitatea achitării taxei pentru parcaj și taxei pentru evacuarea deșeuriloe nu doar la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale, ci și organului imputernicit de autoritatea administrației publice locale.

     Proiectul prevede completări esențiale la atribuţiile autorităţii administraţiei publice locale și anume:

     „(5) Autoritatea deliberativa a administrației publice locale nu este in drept sa stabilească cotele taxelor locale:

 1. nominal, pentru fiecare contribuabil in parte;

 2. diferențiat, in funcție de forma organizatorico-juridica de desfășurarea a activității;

 3. diferențiat, in funcție de genuri de activitate desfășurate;

 4. diferențiat, in funcție de amplasament;

 5. diferențiat , pe tipuri de obiecte ale impunerii.

(6) Prin derogare de la prevederile alin.(5), cotele impunerii se vor stabili:

 1. in cazul taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii și taxei pentru unitățile stradale și de comerț și/sau de prestare a serviciilor in funcjie de: genul de activitate desfășurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasăriii, suprafața ocupată de unitățile de comerț și/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate și serviciilor prestate, regimul de activitate;

 2. in cazul taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) in funcție de: numarul de locuri in unitațile de transport, itinerarul parcurs, periodicitatea circulației pe itinerar, fluxul de călători pe itinerar;

 3. in cazul taxei pentru dispozitivele publicitare in funcție de suprafața fetei (fețelor) dispozitivului publicitar și locul amplasarii.

(7) Marimea cotei maxime a taxei pentru unităților comerciale și/sau de prestari servicii stabilite de către autoritatea deliberativa a administrației publice locale pentru unii agențieconomici nu poate fi mai mare de 5 ori decit marimea minima stabilită acestei taxe altor agenți economici;

(8) Pentru taxa de parcaj și taxa pentru evacuarea deșeurilor mecanismul de administrare se aproba de catre administrația publica locala.

(9) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot majora anual cotele taxelor locale, dar nu mai mult decit rata inflației stabilită pentru anul precedent. ”

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...