37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție!! Proiect. Asigurările sociale de stat

Atenție!! Proiect. Asigurările sociale de stat

24.02.20141.042 views Contabilsef.md

2

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție !! Proiect. Asigurările sociale de stat

     Stimați cititori, vă informăm  că a fost publicat proiectul  legii cu privire la  modificarea şi completarea unor acte legislative (în continuare proiect). Astfel, potrivit proiectului a fost efectuate completări la art 30 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 1999.

     În cazul neplăţii, în termen, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, organele Serviciului Fiscal de Stat procedează la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi la aplicarea măsurilor de executare silită, conform legislaţiei fiscale, similar măsurilor pentru neplata impozitelor şi taxelor.

     Totodată, în sensul stingerii obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, noţiunile utilizate în legislaţia fiscală semnifică:

a) obligaţie fiscală - contribuţiile de asigurare socială de stat, alte sume impuse spre plată contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi sumele majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi amenzilor aplicate pentru încălcarea legislaţiei care stabileşte aceste obligaţii;

b) contribuabil - persoana care, conform legislaţiei, este obligată să calculeze şi/sau să achite, să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite sumele respective la bugetul asigurărilor sociale de stat;

c) restanţă - suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la bugetul asigurărilor  sociale de stat, majorările de întârziere (penalităţile) şi/sau amenzile pe care nu le-a plătit în termen.

     Alte noţiuni cuprinse în legislaţia fiscală,  au acelaşi sens şi în scopul stingerii obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

     Amânarea şi eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile şi în modul stabilit de Codul fiscal similar impozitelor şi taxelor.

     Stingerea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul asigurărilor  sociale de stat se efectuează în condiţiile şi în modul stabilit de Codul fiscal similar impozitelor şi taxelor. În aceste scopuri    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este în drept să stabilească modul şi termenele de prezentare de către contribuabili a informaţiilor necasare

     Controlul şi examinarea rezultatelor controlului se efectuează în condiţiile şi în modul stabilit de Codul fiscal similar impozitelor şi taxelor.

     Metodele indirecte de estimare se aplică în condiţiile şi în modul stabilit de Codul fiscal similar impozitelor şi taxelor. 

     Contestarea deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal privind stingerea obligaţiei faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se face în modul şi în termenele stabilite de legislaţia fiscală similar impozitelor şi taxelor.

     Cu alte cuvinte, administrarea contribuţiilor de asigurare sociale de stat, la toate etapele, se va efectua similar administrării impozitelor şi taxelor conform procedurilor stabilite de Codul fiscal.

     Totodată proiectul prevede completări și al Codul Contravențional. Astfel, neplata obligaţiei fiscale, contribuţiei  la bugetul asigurarilor sociale de stat şi/sau primei obligatorii de asistenţă medicală, dacă sumele pe fiecare obligaţie în parte nu depăşeşte 1500 unităţi convenţionale  pe  o  perioadă de 90 de zile lucrătoare din data stabilită conform legislaţiei, se sancţionează cu amendă în mărime  de la 100 la 150 de unități convenționale aplicate persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pină la 60 de  ore, de la 300 la 500 de unități convenționale aplicate persoanei cu funcție de răspundere sau/cu suspendarea activităţii pe un termen de pînă la un an de zile, iar pentru persoanele juridice cu amendă în mărimea valorii  obligaţiei respective, dar nu mai puțin de 500 de unități convenționale.

     Totodată, potrivit proiectului completărilor la Codul penal evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor prin tăinuirea unor  obiecte impozabile, admiterea restanţei la bugetul public naţional

     În  cazul în care obligaţia  fiscală privind  contribuţia  la bugetul asigurarilor sociale de stat şi/sau primei obligatorii de asistenţă medicală, depăşeşte 1500 unităţi convenţionale  pe  o  perioadă de 90 de zile  (pe fiecare obligaţie în parte) atunci se vor aplica prevederile Codului penal. Adică  se va pedepsi cu amendă în mărime  de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

     În cazul în care a fost admisă restanţă faţă de bugetul public naţional în proporţii deosebit de mari se va pedepsi cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
      Vă îndemnăm să vă expuneți referitor la proiectul modificărilor sus menționate.

    Propunerile şi comentariile DVS  vor fi  expediate în adresa Ministerului  Economie.

Proiectul  legii cu privire la  modificarea şi completarea unor acte legislative

Nota informativă la proiectul  legii cu privire la  modificarea şi completarea unor acte legislative

 

 

Atenție !! Proiect. Asigurările sociale de stat

     Stimați cititori, vă informăm  că a fost publicat proiectul  legii cu privire la  modificarea şi completarea unor acte legislative (în continuare proiect). Astfel, potrivit proiectului a fost efectuate completări la art 30 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 1999.

     În cazul neplăţii, în termen, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, organele Serviciului Fiscal de Stat procedează la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi la aplicarea măsurilor de executare silită, conform legislaţiei fiscale, similar măsurilor pentru neplata impozitelor şi taxelor.

     Totodată, în sensul stingerii obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, noţiunile utilizate în legislaţia fiscală semnifică:

a) obligaţie fiscală - contribuţiile de asigurare socială de stat, alte sume impuse spre plată contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi sumele majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi amenzilor aplicate pentru încălcarea legislaţiei care stabileşte aceste obligaţii;

b) contribuabil - persoana care, conform legislaţiei, este obligată să calculeze şi/sau să achite, să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite sumele respective la bugetul asigurărilor sociale de stat;

c) restanţă - suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la bugetul asigurărilor  sociale de stat, majorările de întârziere (penalităţile) şi/sau amenzile pe care nu le-a plătit în termen.

     Alte noţiuni cuprinse în legislaţia fiscală,  au acelaşi sens şi în scopul stingerii obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

     Amânarea şi eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile şi în modul stabilit de Codul fiscal similar impozitelor şi taxelor.

     Stingerea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul asigurărilor  sociale de stat se efectuează în condiţiile şi în modul stabilit de Codul fiscal similar impozitelor şi taxelor. În aceste scopuri    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este în drept să stabilească modul şi termenele de prezentare de către contribuabili a informaţiilor necasare

     Controlul şi examinarea rezultatelor controlului se efectuează în condiţiile şi în modul stabilit de Codul fiscal similar impozitelor şi taxelor.

     Metodele indirecte de estimare se aplică în condiţiile şi în modul stabilit de Codul fiscal similar impozitelor şi taxelor. 

     Contestarea deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal privind stingerea obligaţiei faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se face în modul şi în termenele stabilite de legislaţia fiscală similar impozitelor şi taxelor.

     Cu alte cuvinte, administrarea contribuţiilor de asigurare sociale de stat, la toate etapele, se va efectua similar administrării impozitelor şi taxelor conform procedurilor stabilite de Codul fiscal.

     Totodată proiectul prevede completări și al Codul Contravențional. Astfel, neplata obligaţiei fiscale, contribuţiei  la bugetul asigurarilor sociale de stat şi/sau primei obligatorii de asistenţă medicală, dacă sumele pe fiecare obligaţie în parte nu depăşeşte 1500 unităţi convenţionale  pe  o  perioadă de 90 de zile lucrătoare din data stabilită conform legislaţiei, se sancţionează cu amendă în mărime  de la 100 la 150 de unități convenționale aplicate persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pină la 60 de  ore, de la 300 la 500 de unități convenționale aplicate persoanei cu funcție de răspundere sau/cu suspendarea activităţii pe un termen de pînă la un an de zile, iar pentru persoanele juridice cu amendă în mărimea valorii  obligaţiei respective, dar nu mai puțin de 500 de unități convenționale.

     Totodată, potrivit proiectului completărilor la Codul penal evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor prin tăinuirea unor  obiecte impozabile, admiterea restanţei la bugetul public naţional

     În  cazul în care obligaţia  fiscală privind  contribuţia  la bugetul asigurarilor sociale de stat şi/sau primei obligatorii de asistenţă medicală, depăşeşte 1500 unităţi convenţionale  pe  o  perioadă de 90 de zile  (pe fiecare obligaţie în parte) atunci se vor aplica prevederile Codului penal. Adică  se va pedepsi cu amendă în mărime  de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

     În cazul în care a fost admisă restanţă faţă de bugetul public naţional în proporţii deosebit de mari se va pedepsi cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
      Vă îndemnăm să vă expuneți referitor la proiectul modificărilor sus menționate.

    Propunerile şi comentariile DVS  vor fi  expediate în adresa Ministerului  Economie.

Proiectul  legii cu privire la  modificarea şi completarea unor acte legislative

Nota informativă la proiectul  legii cu privire la  modificarea şi completarea unor acte legislative

 

 

Comentarii

  1. Mariana spune:

    O necoerenta in actele normative este ca termenul de achitare a contributiilor de asigurare sociala conform legii Bugetului de asigurari sociale este de pina la sfirsitul lunii urmatoare. Pe cind in Codul Contraventional se prevad amenzi daca contributiile de asigurare sociala nu sint achitate in ziua eliberarii mijloacelor banesti pentru achitarea salariului. Care e data de la care incepe a fi calculata scadenta de 90 zile? Data achitarii salariului sau ultima zi a lunii urmatoare? Ar fi de dorit anularea cerintei achitarii contributiilor de asigurare sociala in ziua achitarii salariului, pentru ca atunci cind se efectueaza plati salariale de mai multe ori pe luna (fie si 10) atunci contributiile trebuie achitate in tot atitea transe (10), ceea ce duce la un numar marit de ordine de plata, comisioane bancare si volum de lucru la prelucrarea documentelor.

  2. Mariana spune:

    In graficul incasarilor la BASS reflectat in Nota informativa suma incasiror creste constant si catre luna decembrie e cea mai mare (se poate de explicat de faptul ca multi achita premii anuale, al 13-lea salariu, concedii de iarna) si de la ana la an incasarile sint tot mai mari, si restanta la 11 noiembrie 2013 e mai mica ca restanta la 31.dec 2012 cu 39 mil. lei. Nu inteleg de ce, dupa prezentarea atitor trenduri pozitive, ei se pling ca „organul fiscal întîmpină dificultăţi majore în partea ce ţine de colectarea pe deplin şi în termen restrîns a restanţelor la bugetul asigurărilor sociale de stat”. Vor sa puna amenzi suplimentare, dar in acelasi timp nu intreprind nimic ca sa lichideze neconcordanta referitor la termenul de plata a acestor contributii: data achitarii salariilor sau ultima zi a lunii urmatoare.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...