37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Deducerea cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului. Proiect

Atenție! Deducerea cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului. Proiect

17.01.20145.616 views Contabilsef.md

2

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! Deducerea cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului. Proiect

     Stimați cititori, vă informăm  că a fost prezentat consultărilor publice proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de determinare a cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului (în continuare proiect).

     Hotărîrea în cauză este necesară în scopul implementării completărilor din 01.01.2014 la  art. 19 lit. a), art. 24 alin. (19), art. 99 alin. (2) al Codului Fiscal.

     Potrivit proiectul sînt stabilite următoarele regime fiscale de reținere din perspectiva angajatorului și angajatului pentru cheltuielile suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului:

Cheltuielile pentru transportul organizat al angajaţilor

     Potrivit proiectului, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al salariaților în limita plafonului mediu de 25 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajaţii transportați.

     Acest plafon valoric se calculează ca raport dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaţilor și numărul de angajaţi transportați în decurs de o lună.

     Prin transport organizat al angajaților se are în vedere transportul angajaţilor la/de la locul de muncă de la/spre domiciliul acestora.

     Pentru celelalte cazuri de transportare a angajaţilor în scopul desfășurării activității de întreprinzător, regimul fiscal de reținere se determină conform modului general stabilit.

     Important! Sumele ce se încadrează în sau depășesc plafonul mediu stabilit nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator din perspectiva angajatului și nu vor implica careva obligații fiscale / de reținere adiționale pentru angajaţi.

     Deducerea cheltuielilor suportate se va permite numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:

I   în cazul organizării transportului angajaţilor de către angajator în mod independent:

1. ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de transportare organizată a angajaţilor;

2. itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor (cu indicarea distanței parcurse de mijlocul de transport la/de la locul de muncă de la/spre domiciliu pentru fiecare rută), precum și lista angajaţilor transportați per fiecare rută;

3. foile de parcurs aferente mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor;

4. foile de pontaj aferente angajaţilor transportați.

II    în cazul cînd angajatorul beneficiază de serviciile persoanelor terțe pentru organizarea transportului angajaţilor săi:

1.ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de transportare organizată a angajaţilor;

2. contractul de prestare a serviciilor care prevede itinerarul utilizat pentru asigurarea transportului angajaţilor (cu indicarea distanței parcurse de mijlocul de transport la/de la locul de muncă de la/spre domiciliu pentru fiecare rută);

3. foile de pontaj aferente angajaţilor transportați.

4. documente ce confirmă prestarea serviciilor;

5. factura fiscală / factura.

Cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor

     Potrivit proiectului angajatorul, la care salariul mediu lunar brut (probabil se are în vedere al angajaților) este egal sau depășește ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor.

     Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014 este în mărime de 4225 lei. Deci, salariu mediu lunar brut al angajaților, care va permite  deducerea cheltuielilor pentru hrana organizată în anul 2014 este de 3168,75 lei (4225 lei *3/4).

     Totodată, limita maximă permisă spre deducere nu va depăși 35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajatul respectiv.

     Sumele ce se încadrează în valoarea stabilită (adica maxim 35 lei fără TVA) nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator din perspectiva angajatului și nu vor implica careva obligații fiscale / de reținere adiționale pentru angajaţi.

     Deducerea cheltuielilor suportate se va permite numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:

1. ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de hrană organizată a angajaţilor, cu indicarea expresă a listei angajaţilor asigurați cu hrană;

2. documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru hrană;

3.actele ce confirmă costul suportat pentru hrana angajaţilor, în cazul cînd angajatorul în mod independent asigură hrana angajaţilor;

4. contractul și documentele ce confirmă prestarea serviciilor de catering, în cazul cînd angajatorul asigură hrana organizată a angajaţilor contractînd serviciile companiilor terțe;

5. factura fiscală / factura;

6. foile de pontaj aferente angajaţilor pentru care a fost asigurată hrana.

 Cheltuielile pentru studiile profesionale ale angajaţilor

     Potrivit proiectului angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale / de perfecționare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul anului fiscal, cu condiția că asemenea cheltuieli sunt suportate exclusiv în cadrul activității de întreprinzător și reieșind din motive privind necesitatea acestor studii / perfecționări pentru categoria și specificul de activitate a angajaţilor.

     Cheltuielile suportate, conform criteriilor expuse mai sus, nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator din perspectiva angajatului și nu vor implica careva obligații fiscale / de reținere adiționale pentru angajaţi.

     Deducerea cheltuielilor suportate se va permite numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:

1. ordinul intern al angajatorului care specifică lista angajaţilor care beneficiază de studiile profesionale / de perfecționare profesională;

2. contractul, factura și documentele care confirmă costurile suportate;

3. documentele care confirmă prestarea serviciilor și desfășurarea pregătirilor de perfecționare profesională (certificat, diplomă, etc.);

     

       Menționăm că conform Notei informative la proiect, întru elaborarea acestuia a fost instituit un grup de lucru în componenţa căruia au fost atraşi atît reprezentanţi a instituţiilor publice vizate (Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Serviciul Fiscal de Stat), cît şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi sectorului asociativ (Camera de Comerţ Americană din Moldova, EBA Moldova,  ZEL „Bălţi”, Ernst & Young Moldova, ÎCS "DRA Draexlmaier-Automotive" S.R.L., S.A. Introscop, Coca Cola Îmbuteliere Chişinău S.R.L., ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., ÎCS PricewaterhouseCoopers Moldova S.R.L.)

        La elaborarea proiectului au fost luate în considerare solicitările parvenite de la agenţii economici, care oferă astfel de beneficii angajaţilor săi, precum și a fost examinată  experienţa internațională (Turcia, Spania, România).

     Stimați cititori, avînd în vedere importanța acestui act normativ, care trebuie să fie exhauziv, vă îndemnăm să vă expuneți. Propunerile şi comentariile DVS  vor fi  expediate în adresa Ministerului  Economie.

     Data limită pentru comentarii: 31.01.2014

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de determinare a cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului

Nota informative la proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de determinare a cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului

Atenție! Deducerea cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului. Proiect

     Stimați cititori, vă informăm  că a fost prezentat consultărilor publice proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de determinare a cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului (în continuare proiect).

     Hotărîrea în cauză este necesară în scopul implementării completărilor din 01.01.2014 la  art. 19 lit. a), art. 24 alin. (19), art. 99 alin. (2) al Codului Fiscal.

     Potrivit proiectul sînt stabilite următoarele regime fiscale de reținere din perspectiva angajatorului și angajatului pentru cheltuielile suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului:

Cheltuielile pentru transportul organizat al angajaţilor

     Potrivit proiectului, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al salariaților în limita plafonului mediu de 25 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajaţii transportați.

     Acest plafon valoric se calculează ca raport dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaţilor și numărul de angajaţi transportați în decurs de o lună.

     Prin transport organizat al angajaților se are în vedere transportul angajaţilor la/de la locul de muncă de la/spre domiciliul acestora.

     Pentru celelalte cazuri de transportare a angajaţilor în scopul desfășurării activității de întreprinzător, regimul fiscal de reținere se determină conform modului general stabilit.

     Important! Sumele ce se încadrează în sau depășesc plafonul mediu stabilit nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator din perspectiva angajatului și nu vor implica careva obligații fiscale / de reținere adiționale pentru angajaţi.

     Deducerea cheltuielilor suportate se va permite numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:

I   în cazul organizării transportului angajaţilor de către angajator în mod independent:

1. ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de transportare organizată a angajaţilor;

2. itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor (cu indicarea distanței parcurse de mijlocul de transport la/de la locul de muncă de la/spre domiciliu pentru fiecare rută), precum și lista angajaţilor transportați per fiecare rută;

3. foile de parcurs aferente mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor;

4. foile de pontaj aferente angajaţilor transportați.

II    în cazul cînd angajatorul beneficiază de serviciile persoanelor terțe pentru organizarea transportului angajaţilor săi:

1.ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de transportare organizată a angajaţilor;

2. contractul de prestare a serviciilor care prevede itinerarul utilizat pentru asigurarea transportului angajaţilor (cu indicarea distanței parcurse de mijlocul de transport la/de la locul de muncă de la/spre domiciliu pentru fiecare rută);

3. foile de pontaj aferente angajaţilor transportați.

4. documente ce confirmă prestarea serviciilor;

5. factura fiscală / factura.

Cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor

     Potrivit proiectului angajatorul, la care salariul mediu lunar brut (probabil se are în vedere al angajaților) este egal sau depășește ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor.

     Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014 este în mărime de 4225 lei. Deci, salariu mediu lunar brut al angajaților, care va permite  deducerea cheltuielilor pentru hrana organizată în anul 2014 este de 3168,75 lei (4225 lei *3/4).

     Totodată, limita maximă permisă spre deducere nu va depăși 35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajatul respectiv.

     Sumele ce se încadrează în valoarea stabilită (adica maxim 35 lei fără TVA) nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator din perspectiva angajatului și nu vor implica careva obligații fiscale / de reținere adiționale pentru angajaţi.

     Deducerea cheltuielilor suportate se va permite numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:

1. ordinul intern al angajatorului care stabilește politica de hrană organizată a angajaţilor, cu indicarea expresă a listei angajaţilor asigurați cu hrană;

2. documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru hrană;

3.actele ce confirmă costul suportat pentru hrana angajaţilor, în cazul cînd angajatorul în mod independent asigură hrana angajaţilor;

4. contractul și documentele ce confirmă prestarea serviciilor de catering, în cazul cînd angajatorul asigură hrana organizată a angajaţilor contractînd serviciile companiilor terțe;

5. factura fiscală / factura;

6. foile de pontaj aferente angajaţilor pentru care a fost asigurată hrana.

 Cheltuielile pentru studiile profesionale ale angajaţilor

     Potrivit proiectului angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale / de perfecționare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul anului fiscal, cu condiția că asemenea cheltuieli sunt suportate exclusiv în cadrul activității de întreprinzător și reieșind din motive privind necesitatea acestor studii / perfecționări pentru categoria și specificul de activitate a angajaţilor.

     Cheltuielile suportate, conform criteriilor expuse mai sus, nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator din perspectiva angajatului și nu vor implica careva obligații fiscale / de reținere adiționale pentru angajaţi.

     Deducerea cheltuielilor suportate se va permite numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:

1. ordinul intern al angajatorului care specifică lista angajaţilor care beneficiază de studiile profesionale / de perfecționare profesională;

2. contractul, factura și documentele care confirmă costurile suportate;

3. documentele care confirmă prestarea serviciilor și desfășurarea pregătirilor de perfecționare profesională (certificat, diplomă, etc.);

     

       Menționăm că conform Notei informative la proiect, întru elaborarea acestuia a fost instituit un grup de lucru în componenţa căruia au fost atraşi atît reprezentanţi a instituţiilor publice vizate (Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Serviciul Fiscal de Stat), cît şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi sectorului asociativ (Camera de Comerţ Americană din Moldova, EBA Moldova,  ZEL „Bălţi”, Ernst & Young Moldova, ÎCS "DRA Draexlmaier-Automotive" S.R.L., S.A. Introscop, Coca Cola Îmbuteliere Chişinău S.R.L., ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., ÎCS PricewaterhouseCoopers Moldova S.R.L.)

        La elaborarea proiectului au fost luate în considerare solicitările parvenite de la agenţii economici, care oferă astfel de beneficii angajaţilor săi, precum și a fost examinată  experienţa internațională (Turcia, Spania, România).

     Stimați cititori, avînd în vedere importanța acestui act normativ, care trebuie să fie exhauziv, vă îndemnăm să vă expuneți. Propunerile şi comentariile DVS  vor fi  expediate în adresa Ministerului  Economie.

     Data limită pentru comentarii: 31.01.2014

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de determinare a cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului

Nota informative la proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de determinare a cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului

Comentarii

  1. Oxana Marian spune:

    Dar daca angajatorul procura fructe pentru angajati. Si daca e prea complicat de perfectat tabela de pontaj cu angajatii care au mincat fructe si care nu. Astfel de cheltuieli nu vor putea fi deduse ca hrana pentru angajati? Astfel de cheltuili ca biscuiti, dulciuri, ceai,cafea – ar fi binevenit ca sa fie deduse in limita unui procent din total fond salarial … fara tabel de pontaj

  2. Anni spune:

    Ceva bun a aparut p-u angajati, in sfirsit, insa sunt nuante cind deja profiti de facilitati, ca de ex: se permite in curs de o luna sa manince in suma de 700 lei, dac suma e mai mare, nu se deduce acea parte, si va fi necesar sa fie aratata suma aceasta aparte in VEN??

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...