37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Completări și modificări la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova

Atenție! Completări și modificări la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova

31.12.20131.500 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! Completări și modificări la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova

    Stimați cititori, vă informăm că în Monitorul Oficial nr. din 27.12.2013 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 1043  din  23.12.2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.

      Potrivit modificărilor în cazul în care transportul mărfii este asigurat de mijlocul de transport propriu al cumpărătorului, cheltuielile de transport pînă la locul de introducere se vor calcula de către declarant potrivit mărimii cheltuielilor de transport practicate pentru aceleaşi moduri de transport şi se vor include în valoarea în vamă.

   Au fost supuse modificărilor cerințele pentru confirmarea valorii în vamă

     Astfel pentru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importate, declarantul este obligat să prezinte organului vamal (în corespundere cu cerinţele stabilite la alin.(1) art.7 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal) următoarele acte: 
   

1

contractul aferent tranzacţiei de import şi acordurile adiţionale la el (în cazul în care acestea au fost încheiate);

2

factura (invoice) sau în cazul tranzacţiilor condiţional valorice – proforma factura (proforma invoce); 

3

documentele bancare de plată sau alte documente de plată în cazul achitării prealabile; 

4

 documentele de transport care au însoţit marfa: CMR (scrisoarea de trăsură internaţională), Carnetul TIR, Declaraţia de tranzit (T1), Air bill (fraht), bill of lading (conosament maritim), Scrisoarea de trăsură pentru transportul internaţional de mărfuri pe cale ferată;

5

contractul (comanda) de acordare a serviciilor de transportare sau factura de expediţie în cazul în care se impun potrivit condiţiilor de livrare; 

6

 poliţa sau contractul de asigurare a mărfurilor, în cazul în care acestea au fost asigurate fie potrivit condiţiilor de livrare, fie asigurate la iniţiativa declarantului.

        Totodată, în cazul în care organul vamal constată divergenţe probate între datele conţinute în actele enumerate mai sus sau Sistemul informaţional integrat vamal, identifică riscul de subevaluare prin compararea valorii în vamă a mărfii de evaluat cu valoarea în vamă a mărfurilor identice sau similare, potrivit alin.(2) art.7 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, organul vamal solicită în scris declarantului prezentarea necumulativă şi doar a celor acte aferente tranzacţiei de import a mărfurilor respective care pot justifica valoarea în vamă anunţată, după cum urmează:

1

 orice acord posibil între vînzător şi cumpărător care afectează valoarea în vamă a mărfurilor;

2

 contractele cu terţe persoane referitoare la tranzacţiile indirecte; 

3

corespondenţa comercială purtată în vederea încheierii şi negocierii preţului, în cazul în care aceasta a fost purtată;

4

facturile pentru decontări către persoane terţe în beneficiul vînzătorului, dacă acestea rezultă din contractele încheiate sau alte acte; 

5

documentele contabile ale cumpărătorului, cum ar fi transferurile de fonduri către exportator sau vînzător sau pentru a obţine informaţii privind comisioanele, profitul sau cheltuielile generale prin aplicarea metodei deductive şi a valorii calculate (altele decît cele prevăzute la pct.13 al prezentului Regulament);

6

 documentele privind dreptul de proprietate asupra societăţilor comerciale implicate în tranzacţie, pentru a exclude o posibilă relaţie de  interdependenţă dintre vînzător şi cumpărător în sensul art.11 alin.(6) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal;

7

 contractul în baza căruia dreptul de proprietate intelectuală este cesionat; 

8

 copia autentificată de pe declaraţia de export;

9

documentul de plată pentru cheltuielile de transportare;

10

cataloagele, ofertele de preţ (listele de preţuri) ale firmelor producătoare/ vînzătorului; 

11

certificatul de origine, certificatul de calitate eliberat de producător; 

12

 lista de încărcare.

       În cazul în care declarantul nu dispune de careva acte din cele solicitate suplimentar de organul vamal, declarantul va consemna acest fapt pe solicitarea scrisă.
 Este important de menționat că în toate cazurile declarantul, din proprie iniţiativă, este în drept să prezinte şi alte acte în scopul confirmării valorii în vamă anunţate.

Stabilirea valorii în vamă în baza metodei de rezervă

     În cazul cînd valoarea în vamă  a mărfii nu poate fi determinată prin aplicarea uneie din aceste metode :

  1. Metoda valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit  sau de plătit

  2. Metoda valorii tranzacţiei cu marfă identică

  3. Metoda valorii tranzacţiei cu marfă similară

  4. Metoda costului unitar

  5. Metoda valorii calculate

se va aplica  Metoda de rezervă.

      Valoarea în vamă determinată prin aplicarea metodei de rezervă se va baza, cu prioritate, pe valorile în vamă determinate anterior. Organul vamal va examina prin comparare valorile mărfurilor identice, apoi similare, iar în lipsa lor mărfurile de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip, utilizînd criteriile de selectare stabilite în Sistemul informaţional integrat vamal.

        La determinarea valorii în vamă prin metoda de rezervă drept bază de evaluare se vor utiliza informaţii autentice, care nu contravin prevederilor art.17 alin.(3) din Legea cu privire la tariful vamal, cum ar fi: oferte comerciale de preţuri (listele de preţuri) ale producătorilor/vînzătorilor; cataloage ce conţin descrierea detaliată a mărfurilor; cotaţiile bursiere; datele privind nivelurile admisibile ale comisioanelor, reducerilor, beneficiilor, tarifelor de transportare.
    În cazul în care, Sistemul informaţional integrat vamal nu a identificat tranzacţii cu mărfuri identice sau similare importate anterior, pentru stabilirea valorii în vamă, organul vamal va utiliza şi informaţiile privitor la preţurile de realizare pe piaţa internă a Republicii Moldova a mărfurilor identice sau similare, sau de aceeaşi clasă sau acelaşi tip definite de Legea cu privire la tariful vamal.

  Modificările au intrat în vigoare la data publicării, adică în data de 27.12.2013.

Atenție! Completări și modificări la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova

    Stimați cititori, vă informăm că în Monitorul Oficial nr. din 27.12.2013 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 1043  din  23.12.2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.

      Potrivit modificărilor în cazul în care transportul mărfii este asigurat de mijlocul de transport propriu al cumpărătorului, cheltuielile de transport pînă la locul de introducere se vor calcula de către declarant potrivit mărimii cheltuielilor de transport practicate pentru aceleaşi moduri de transport şi se vor include în valoarea în vamă.

   Au fost supuse modificărilor cerințele pentru confirmarea valorii în vamă

     Astfel pentru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importate, declarantul este obligat să prezinte organului vamal (în corespundere cu cerinţele stabilite la alin.(1) art.7 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal) următoarele acte: 
   

1

contractul aferent tranzacţiei de import şi acordurile adiţionale la el (în cazul în care acestea au fost încheiate);

2

factura (invoice) sau în cazul tranzacţiilor condiţional valorice – proforma factura (proforma invoce); 

3

documentele bancare de plată sau alte documente de plată în cazul achitării prealabile; 

4

 documentele de transport care au însoţit marfa: CMR (scrisoarea de trăsură internaţională), Carnetul TIR, Declaraţia de tranzit (T1), Air bill (fraht), bill of lading (conosament maritim), Scrisoarea de trăsură pentru transportul internaţional de mărfuri pe cale ferată;

5

contractul (comanda) de acordare a serviciilor de transportare sau factura de expediţie în cazul în care se impun potrivit condiţiilor de livrare; 

6

 poliţa sau contractul de asigurare a mărfurilor, în cazul în care acestea au fost asigurate fie potrivit condiţiilor de livrare, fie asigurate la iniţiativa declarantului.

        Totodată, în cazul în care organul vamal constată divergenţe probate între datele conţinute în actele enumerate mai sus sau Sistemul informaţional integrat vamal, identifică riscul de subevaluare prin compararea valorii în vamă a mărfii de evaluat cu valoarea în vamă a mărfurilor identice sau similare, potrivit alin.(2) art.7 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, organul vamal solicită în scris declarantului prezentarea necumulativă şi doar a celor acte aferente tranzacţiei de import a mărfurilor respective care pot justifica valoarea în vamă anunţată, după cum urmează:

1

 orice acord posibil între vînzător şi cumpărător care afectează valoarea în vamă a mărfurilor;

2

 contractele cu terţe persoane referitoare la tranzacţiile indirecte; 

3

corespondenţa comercială purtată în vederea încheierii şi negocierii preţului, în cazul în care aceasta a fost purtată;

4

facturile pentru decontări către persoane terţe în beneficiul vînzătorului, dacă acestea rezultă din contractele încheiate sau alte acte; 

5

documentele contabile ale cumpărătorului, cum ar fi transferurile de fonduri către exportator sau vînzător sau pentru a obţine informaţii privind comisioanele, profitul sau cheltuielile generale prin aplicarea metodei deductive şi a valorii calculate (altele decît cele prevăzute la pct.13 al prezentului Regulament);

6

 documentele privind dreptul de proprietate asupra societăţilor comerciale implicate în tranzacţie, pentru a exclude o posibilă relaţie de  interdependenţă dintre vînzător şi cumpărător în sensul art.11 alin.(6) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal;

7

 contractul în baza căruia dreptul de proprietate intelectuală este cesionat; 

8

 copia autentificată de pe declaraţia de export;

9

documentul de plată pentru cheltuielile de transportare;

10

cataloagele, ofertele de preţ (listele de preţuri) ale firmelor producătoare/ vînzătorului; 

11

certificatul de origine, certificatul de calitate eliberat de producător; 

12

 lista de încărcare.

       În cazul în care declarantul nu dispune de careva acte din cele solicitate suplimentar de organul vamal, declarantul va consemna acest fapt pe solicitarea scrisă.
 Este important de menționat că în toate cazurile declarantul, din proprie iniţiativă, este în drept să prezinte şi alte acte în scopul confirmării valorii în vamă anunţate.

Stabilirea valorii în vamă în baza metodei de rezervă

     În cazul cînd valoarea în vamă  a mărfii nu poate fi determinată prin aplicarea uneie din aceste metode :

  1. Metoda valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit  sau de plătit

  2. Metoda valorii tranzacţiei cu marfă identică

  3. Metoda valorii tranzacţiei cu marfă similară

  4. Metoda costului unitar

  5. Metoda valorii calculate

se va aplica  Metoda de rezervă.

      Valoarea în vamă determinată prin aplicarea metodei de rezervă se va baza, cu prioritate, pe valorile în vamă determinate anterior. Organul vamal va examina prin comparare valorile mărfurilor identice, apoi similare, iar în lipsa lor mărfurile de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip, utilizînd criteriile de selectare stabilite în Sistemul informaţional integrat vamal.

        La determinarea valorii în vamă prin metoda de rezervă drept bază de evaluare se vor utiliza informaţii autentice, care nu contravin prevederilor art.17 alin.(3) din Legea cu privire la tariful vamal, cum ar fi: oferte comerciale de preţuri (listele de preţuri) ale producătorilor/vînzătorilor; cataloage ce conţin descrierea detaliată a mărfurilor; cotaţiile bursiere; datele privind nivelurile admisibile ale comisioanelor, reducerilor, beneficiilor, tarifelor de transportare.
    În cazul în care, Sistemul informaţional integrat vamal nu a identificat tranzacţii cu mărfuri identice sau similare importate anterior, pentru stabilirea valorii în vamă, organul vamal va utiliza şi informaţiile privitor la preţurile de realizare pe piaţa internă a Republicii Moldova a mărfurilor identice sau similare, sau de aceeaşi clasă sau acelaşi tip definite de Legea cu privire la tariful vamal.

  Modificările au intrat în vigoare la data publicării, adică în data de 27.12.2013.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...