37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Angajații delegați pe teritoriul RM vor beneficia de diurne mai mari

Angajații delegați pe teritoriul RM vor beneficia de diurne mai mari

25.09.20173.057 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Hotărârea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, a fost modificată și completată conform Hotărârii Guvernului nr. 740 din 18 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, ediția din 22 septembrie 2017.

Prezentul Regulament reglementează cheltuielile entităţilor din Republica Moldova pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în statele lor de personal sau a persoanelor care practică activități de voluntariat în conformitate cu Legea voluntariatului nr.121 din 18 iulie 2010.

Potrivit modificărilor, la delegarea în ţări străine, data trecerii hotarelor se determină potrivit documentelor de călătorie.

Delegarea în străinătate a conducătorilor și funcționarilor din cadrul autorităților administraţiei publice locale de nivelul întîi se va realiza prin dispoziția primarului sau a persoanei care îl înlocuiește, în condițiile legii.

Delegarea în străinătate a conducătorilor și funcționarilor din cadrul autorităților administraţiei publice locale de nivelul al doilea se realizează prin dispoziția primarului general, președintelui raionului sau a persoanelor care îi înlocuiesc, în condițiile legii.

Delegarea în străinătate a funcționarilor din cadrul Comitetului executiv al UTA Găgăuzia se realizează în baza dispoziției bașcanului sau a persoanei care îl înlocuiește, în condițiile legii.

Compensarea cheltuielilor de deplasare se va efectua atât pentru zilele aflării efective în deplasare, cât și pentru ziua plecării și sosirii.

Potrivit documentelor primare, salariatului delegat i se va achita cheltuielile de transport până la locul de destinaţie şi retur, spre locul permanent de muncă cu transportul aerian, feroviar, naval, transportul auto public, la tarifele clasei econom, cu exepția taximetrelor, incluzând plata pentru asigurarea de stat a pasagerului la transport şi pentru serviciul prestat la vânzarea preliminară a biletelor de călătorie. Cheltuielile pentru utilizarea lenjeriei de pat în trenuri se compensează fără prezentarea documentelor primare.

Salariaților delegați precum, persoanele cu funcţii de demnitate publică, secretarul general al Secretariatului Parlamentului şi adjuncţii lui, secretarul general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova şi adjuncţii lui şi secretarii de stat, şefii misiunilor diplomatice, consilierii Preşedintelui RM, ai Preşedintelui Parlamentului şi ai Prim-ministrului, directorii generali adjuncţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale şi vicepreşedinţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale, academicienii şi membrii corespondenţi ai ASM și altor categorii specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulamen, li se va permite procurarea biletelor cu o clasă superioară celei econom în cazul zborurilor cu o durată mai mare de 5 ore și a biletelor la tren la tarifele clasei business dacă salariatul este delegat pentru o activitate în interes de serviciu, cu excepția delegării în scopuri de instruire cu ar fi seminarele, atelierele de lucru sau alte tipuri de dezvoltare profesională.

În cazul în care organizatorul acordă delegatului mijloace financiare sub formă de diurnă, burse, alte plăţi confirmate documentar (invitație, scrisoare electronică, alte documente emise de organizator) pentru compensarea cheltuielilor curente, entitatea care l-a delegat nu achită acestuia diurna stabilită.
În cazul în care ziua plecării și/sau sosirii diferă de perioada pentru care au fost acordate mijloace financiare de organizator, diurna aferentă acestor zile va fi achitată de angajator.

De asemenea la delegarea unei persoane în două şi mai multe ţări, diurna pentru ziua deplasării dintr-o ţară în alta se va plăti în mărime de 50 % în valută străină, conform plafonului stabilit pentru fiecare țară. Amintim că anterior diurna în aceste cazuri se achita în mărime de 100 %.

Ca și în cazul muncitorilor, conducătorilor şi specialiştilor entităţilor, delegaţi în teritoriul Republicii Moldova pentru executarea lucrărilor de montaj, ajustare, construcţie, reparaţie şi restaurare, lucrărilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice și poştale, li se va achita un supliment la salariul tarifar (de funcţie) în locul diurnelor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 632 din 24 august 1994.

Salariatul nu va mai beneficia de restituirea cheltuielilor pentru obținerea pașaportului străin, în schimb, cheltuielile ce țin de perfectarea vizei, precum şi a vizei de reşedinţă în paşaport şi alte taxe aferente obţinerii acestora vor fi compensate.
Potrivit noilor amendamente, se vor restitui cheltuielile ce țin de comisioanele şi taxele bancare pentru schimbarea valutei străine, telefaxuri, internet, convorbiri interurbane de serviciu cu entitatea care l-a delegate, asigurarea medicală obligatorie în străinătate, taxele rutiere și altele, în cazul în care deplasarea a fost anulată din motive ce nu depind de persoana delegată.

Salariatul delegat, va purta răspundere deplină pentru veridicitatea informației prezentate în documentele primare la întocmirea decontului de avans.

Deasemenea salariații delegați pe teritoriul Republicii Moldova vor beneficia de diurne şi plafoane de cazare majorate.

Nr.

Teritoriul RM

Majorarea normelor de diurne

Majorarea plafoanelor-limită de cazare

I

II

A

B

1.      

Mun. Chişinău

de la 100 - 130 lei

de la 100 - 130 lei

de la 315 - 405 lei

de la 420 - 1000 lei

2.      

Mun. Bălţi, Tiraspol

de la 90 - 120 lei

de la 90 - 120 lei

de la 295 - 380 lei

de la 330 - 600 lei

3.      

Alte municipii şi oraşe

de la 75 - 100 lei

de la 75 - 100 lei

de la 210 - 300 lei

de la 295 - 550 lei

4.      

Localităţile rurale

de la 75 - 100 lei

de la 75 - 100 lei

de la 150 - 250 lei

de la 210 - 270 lei

Hotărârea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, a fost modificată și completată conform Hotărârii Guvernului nr. 740 din 18 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, ediția din 22 septembrie 2017.

Prezentul Regulament reglementează cheltuielile entităţilor din Republica Moldova pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în statele lor de personal sau a persoanelor care practică activități de voluntariat în conformitate cu Legea voluntariatului nr.121 din 18 iulie 2010.

Potrivit modificărilor, la delegarea în ţări străine, data trecerii hotarelor se determină potrivit documentelor de călătorie.

Delegarea în străinătate a conducătorilor și funcționarilor din cadrul autorităților administraţiei publice locale de nivelul întîi se va realiza prin dispoziția primarului sau a persoanei care îl înlocuiește, în condițiile legii.

Delegarea în străinătate a conducătorilor și funcționarilor din cadrul autorităților administraţiei publice locale de nivelul al doilea se realizează prin dispoziția primarului general, președintelui raionului sau a persoanelor care îi înlocuiesc, în condițiile legii.

Delegarea în străinătate a funcționarilor din cadrul Comitetului executiv al UTA Găgăuzia se realizează în baza dispoziției bașcanului sau a persoanei care îl înlocuiește, în condițiile legii.

Compensarea cheltuielilor de deplasare se va efectua atât pentru zilele aflării efective în deplasare, cât și pentru ziua plecării și sosirii.

Potrivit documentelor primare, salariatului delegat i se va achita cheltuielile de transport până la locul de destinaţie şi retur, spre locul permanent de muncă cu transportul aerian, feroviar, naval, transportul auto public, la tarifele clasei econom, cu exepția taximetrelor, incluzând plata pentru asigurarea de stat a pasagerului la transport şi pentru serviciul prestat la vânzarea preliminară a biletelor de călătorie. Cheltuielile pentru utilizarea lenjeriei de pat în trenuri se compensează fără prezentarea documentelor primare.

Salariaților delegați precum, persoanele cu funcţii de demnitate publică, secretarul general al Secretariatului Parlamentului şi adjuncţii lui, secretarul general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova şi adjuncţii lui şi secretarii de stat, şefii misiunilor diplomatice, consilierii Preşedintelui RM, ai Preşedintelui Parlamentului şi ai Prim-ministrului, directorii generali adjuncţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale şi vicepreşedinţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale, academicienii şi membrii corespondenţi ai ASM și altor categorii specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulamen, li se va permite procurarea biletelor cu o clasă superioară celei econom în cazul zborurilor cu o durată mai mare de 5 ore și a biletelor la tren la tarifele clasei business dacă salariatul este delegat pentru o activitate în interes de serviciu, cu excepția delegării în scopuri de instruire cu ar fi seminarele, atelierele de lucru sau alte tipuri de dezvoltare profesională.

În cazul în care organizatorul acordă delegatului mijloace financiare sub formă de diurnă, burse, alte plăţi confirmate documentar (invitație, scrisoare electronică, alte documente emise de organizator) pentru compensarea cheltuielilor curente, entitatea care l-a delegat nu achită acestuia diurna stabilită.
În cazul în care ziua plecării și/sau sosirii diferă de perioada pentru care au fost acordate mijloace financiare de organizator, diurna aferentă acestor zile va fi achitată de angajator.

De asemenea la delegarea unei persoane în două şi mai multe ţări, diurna pentru ziua deplasării dintr-o ţară în alta se va plăti în mărime de 50 % în valută străină, conform plafonului stabilit pentru fiecare țară. Amintim că anterior diurna în aceste cazuri se achita în mărime de 100 %.

Ca și în cazul muncitorilor, conducătorilor şi specialiştilor entităţilor, delegaţi în teritoriul Republicii Moldova pentru executarea lucrărilor de montaj, ajustare, construcţie, reparaţie şi restaurare, lucrărilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice și poştale, li se va achita un supliment la salariul tarifar (de funcţie) în locul diurnelor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 632 din 24 august 1994.

Salariatul nu va mai beneficia de restituirea cheltuielilor pentru obținerea pașaportului străin, în schimb, cheltuielile ce țin de perfectarea vizei, precum şi a vizei de reşedinţă în paşaport şi alte taxe aferente obţinerii acestora vor fi compensate.
Potrivit noilor amendamente, se vor restitui cheltuielile ce țin de comisioanele şi taxele bancare pentru schimbarea valutei străine, telefaxuri, internet, convorbiri interurbane de serviciu cu entitatea care l-a delegate, asigurarea medicală obligatorie în străinătate, taxele rutiere și altele, în cazul în care deplasarea a fost anulată din motive ce nu depind de persoana delegată.

Salariatul delegat, va purta răspundere deplină pentru veridicitatea informației prezentate în documentele primare la întocmirea decontului de avans.

Deasemenea salariații delegați pe teritoriul Republicii Moldova vor beneficia de diurne şi plafoane de cazare majorate.

Nr.

Teritoriul RM

Majorarea normelor de diurne

Majorarea plafoanelor-limită de cazare

I

II

A

B

1.      

Mun. Chişinău

de la 100 - 130 lei

de la 100 - 130 lei

de la 315 - 405 lei

de la 420 - 1000 lei

2.      

Mun. Bălţi, Tiraspol

de la 90 - 120 lei

de la 90 - 120 lei

de la 295 - 380 lei

de la 330 - 600 lei

3.      

Alte municipii şi oraşe

de la 75 - 100 lei

de la 75 - 100 lei

de la 210 - 300 lei

de la 295 - 550 lei

4.      

Localităţile rurale

de la 75 - 100 lei

de la 75 - 100 lei

de la 150 - 250 lei

de la 210 - 270 lei

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...