37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Amenzi conform Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi

Amenzi conform Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi

Contravenţia

Articolul

Organele abilitate să aplice amenzi

Suma amenzii

Pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat
din 30.01.18
textele „activității fără licență” și „amendă în mărimea venitului brut” declarate neconstituționale prin HCC2

art. 10 alin. (4)

Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei

Amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate.

Efectuarea de către întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, a decontărilor în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ 100 de mii de lei lunar, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate

art. 10 alin. (5)

Serviciul Fiscal de Stat

10 % din sumele plătite

Utilizarea numerarului în alt scop decît cel pentru care a fost destinat şi/sau nerestituirea în termen a numerarului în casa întreprinderii,

art. 10 alin. (5)

Serviciul Fiscal de Stat

10 % din suma numerarului utilizată în alte scopuri şi/sau din suma numerarului nerestituită în termen în casa întreprinderii.

Nerespectarea prevederilor art.71 - obligaţia privind instalarea terminalelor POS

art. 10 alin. (51)

Controlul şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat

6000 lei pentru fiecare caz

Neconformarea agentului economic prevederilor art. 71 (obligaţia privind instalarea terminalelor POS) în termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii

18000 de lei. 

Obţinerea veniturilor ilicite obţinute de agenţii economici prin exagerarea costului producţiei, prețului de vînzare al mărfii, al bunurilor,rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nerespectîndu-se astfel actele normative care reglementează formarea şi aplicarea preţurilor

art. 10 alin. (6), (7)

Autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor

Suma amenzii este echivalentă cu cuantumul acestor venituri.Agenţii economici care au fost sancţionaţi în conformitate cu prevederile punctului 6 al prezentului articol de către autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor beneficiază de o reducere de 50% din suma amenzii dacă, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul înmînării deciziei de sancţionare, achită suma integrală a venitului ilicit obţinut şi 50% din suma amenzii

Neindicarea sau indicarea incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a preţului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător al mărfurilor produse pe teritoriul ţării, şi a mărimii adaosului comercial cumulativ sau a preţului de achiziţie pentru o unitate la mărfurile importate şi a mărimii adaosului comercial cumulativ, în cazul livrării mărfurilor social importante, a căror listă este aprobată de Guvern

 

art. 10 alin. (8)

Serviciul Fiscal de Stat și autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanţelor.

10% din valoarea tranzacţiei cu mărfuri social importante, dar nu mai puţin de 500 de lei pentru fiecare factură/factură fiscală

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...