37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Amenzi conform Codului Fiscal

Amenzi conform Codului Fiscal

Încălcările fiscale

Articolul

2014

2015

2016

2017

2018

Împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul controlului, prin alte acţiuni sau inacţiune

253 alin. (1)

10000 lei

5000 lei

5000 lei

5000 lei

5000 lei

Neprezentarea, prezentarea tardivă a informaţiei şi/sau prezentarea informaţiei neautentice conform prevederilor art.197 alin.(32) şi art.229 alin.(22)

253 alin. (11)

3000 lei

3000 lei

3000 lei

3000 lei

abrogat din 01.01.2018

Neexecutarea deciziei organului cu atribuţii de administrare fiscală de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului

253 alin. (4)

30% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor

30% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor

30% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor

30% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor

30% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor

Neexecutarea sau executarea neconformă a prevederilor art.197 alin.(32) şi (33) şi ale art.229 alin.(22)

253 alin. (41)

30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale

30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale

30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale

30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale

30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale, dar nu mai puțin de 3000 lei

Neexecutarea cerinţelor din citaţia organului fiscal

253 alin. (5)

persoane fizice-1000 lei

persoane fizice-500 lei

persoane fizice-500 lei

persoane fizice-500 lei

persoane fizice-500 lei

persoane juridice-10000 lei

persoane juridice-5000 lei

persoane juridice-5000 lei

persoane juridice-5000 lei

persoane juridice-5000 lei

Neexecutarea cerinţelor din citaţia bancară

253 alin. (5)

10000 lei

5000 lei

5000 lei

5000 lei

5000 lei

Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) de către persoanele indicate la art.22611 alin.(2)

253 alin. (6)

–2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv

2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv

2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei

2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei

2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei

Prezentarea informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) neautentice de către persoanele indicate la art.22611 alin.(2)

253 alin. (7)

10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie

10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie.

10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei

10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei

10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei

Neprezentarea informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) de către persoanele indicate la art.22611 alin.(2)

253 alin. (8)

50% din suma care urma să fie indicată în informaţie

50% din suma care urma să fie indicată în informaţie

50% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei

50% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei

50% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei

Neexecutarea de către persoana fizică a condiţiilor prevăzute la art.22615alin.(2)

253 alin. (9)

3000 de lei

3000 de lei

Efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi de control, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei

254 alin. (1)

7000 lei

7000 lei

7000 lei

7000 lei

7000 lei

Efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente

254 alin. (2)

5000 lei

5000 lei

5000 lei

5000 lei

5000 lei

Neasigurarea emiterii la maşina de casă şi de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite

254 alin. (3)

5000 lei

5000 lei

5000 lei

5000 lei

5000 de lei

Neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar

254 alin. (4)

5000 lei
Nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei

5000 lei
Nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei

5000 lei
Nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei

5000 lei
Nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei

5000 de lei.
Nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei

Utilizarea maşinii de casă şi de control defectate care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat

254 alin. (5)

7000 lei

7000 lei

7000 lei

7000 lei

7000 lei

Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este sigilată de SFS în modul stabilit

254 alin. (6)

7000 lei

7000 lei

7000 lei

7000 lei

7000 lei

Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este înregistrată la organul fiscal în modul stabilit

254 alin. (7)

7000 lei

7000 lei

7000 lei

7000 lei

7000 lei

Utilizarea terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar (01.01.2018) care nu este înregistrat la organul fiscal în modul stabilit

254 alin. (8)

7000 lei

7000 lei

7000 lei

7000 lei

7000 lei

Utilizarea terminalului de plată în numerar/ aparatului de schimb valutar (01.01.2018)  fără a emite documentul/ bonul fiscal

254 alin. (9)

5000 lei

5000 lei

5000 lei

5000 lei

5000 lei

Efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, inclusiv turistice sau în regim de taxi, fără a dispune de licenţă pentru acest gen de activitate (copia autorizată a licenţei), foaie de parcurs, listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern de călători şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată, inclusiv bon de casă emis de maşina de casă şi de control a agenţilor transportatori, a agenţiilor de vînzare a biletelor, a agenţiilor turistice sau copie a dispoziţiei de plată

2541 alin (1)

3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport

3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport

3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport

3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport

Efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de maşina de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane, precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei) şi/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje – bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport, precum şi faptul asigurării obligatorii a bagajelor)

2541 alin (2)

3000 lei aplicată agentului transportator

3000 lei aplicată agentului transportator

3000 lei aplicată agentului transportator

3000 lei aplicată agentului transportator

Neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea SFS a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui

255

4000 lei

4000 lei

4000 lei

4000 lei

4000 lei

Încălcarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a prevederilor art.167

256 alin. (4)

3000 lei

3000 lei

3000 lei

3000 lei

3000 lei

Modificarea sau închiderea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a contului bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) fără certificatul organului fiscal ori cu încălcarea regulilor stabilite de legislaţie sau neprezentarea ori prezentarea tardivă organului fiscal a informaţiei despre modificarea sau închiderea contului bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător)

256 alin. (5)

6000 lei

6000 lei

6000 lei

6000 lei

6000 lei

Efectuarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a unor operaţiuni pe contul bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) fără ca organul fiscal să confirme luarea la evidenţă a contului bancar deschis

256 alin. (6)

30% din sumele înscrise în acest cont

30% din sumele înscrise în acest cont

30% din sumele înscrise în acest cont

30% din sumele înscrise în acest cont

30% din sumele înscrise în acest cont

Neînregistrarea sau înregistrarea tardivă în calitate de plătitor de T.V.A. sau de subiect al impunerii cu accize antrepozitar autorizat (din 01.01.2018)

256 alin. (7)

10% din volumul de livrări impozabile, cu excepţia exportului

10% din volumul de livrări impozabile, cu excepţia exportului

10% din volumul de livrări impozabile, cu excepţia exportului

10% din volumul de livrări impozabile, cu excepţia exportului

10% din volumul de livrări impozabile, exceptând cazurile de livrări impozabile conform art. 104.

Neprezentarea sau prezentarea tardivă la SFS de către contribuabil a informaţiei despre contul bancar deschis în străinătate

256 alin. (8)

5000 lei pentru fiecare cont bancar

5000 lei pentru fiecare cont bancar

5000 lei pentru fiecare cont bancar

5000 lei pentru fiecare cont bancar

5000 lei pentru fiecare cont bancar

Folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special de un alt model decît cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special plastografiate sau străine

257 alin. (2)

Valoarea înscrisă în aceste documente

Valoarea înscrisă în aceste documente

Valoarea înscrisă în aceste documente

Valoarea înscrisă în aceste documente

Valoarea înscrisă în aceste documente

Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi/sau a documentelor de evidenţă şi/sau a benzilor de control (benzilor de control pe suport electronic specializat) şi/sau lipsa totală ori parţială a contabilităţii, ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal

257 alin. (5)

50000 lei

50000 lei

50000 lei

50000 lei

50000 lei

Efectuarea de către agentul economic, la care este instituit post fiscal şi care a fost înştiinţat despre aceasta conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii fără informarea despre aceasta a inspectorului sau a inspectorului sau a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat responsabile de activitatea postului fiscal

257 alin. (8)

amendă egală cu suma operaţiunilor economice respective

amendă egală cu suma operaţiunilor economice respective

amendă egală cu suma operaţiunilor economice respective

amendă egală cu suma operaţiunilor economice respective

Neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate

2571

50% din valoarea tranzacţiei

50% din valoarea tranzacţiei

50% din valoarea tranzacţiei

50% din valoarea tranzacţiei

50% din valoarea tranzacţiei

Încălcarea termenelor stabilite de legislaţie pentru înregistrarea mijloacelor băneşti în conturile bancare ale agenţilor economici

259 alin. (1)

10% din suma neînregistrată în termen

10% din suma neînregistrată în termen

10% din suma neînregistrată în termen

10% din suma neînregistrată în termen

10% din suma neînregistrată în termen

Înregistrarea mijloacelor băneşti, obţinute din comercializarea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, în conturile de depozit sau în alte conturi bancare eludîndu-se conturile curente în monedă naţională sau în valută străină

259 alin. (2)

5% din suma înregistrată

5% din suma înregistrată

5% din suma înregistrată

5% din suma înregistrată

5% din suma înregistrată

Neexecutarea sau executarea tardivă a ordinului de plată şi/sau a ordinului incaso privind stingerea obligaţiei fiscale în cazul în care contribuabilul sau debitorul lui dispune de mijloace băneşti la contul bancar

259 alin. (3)

2% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere

2% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere

2% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere

2% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere

2% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere

Încălcarea termenelor de înregistrare în conturile Trezoreriei de Stat de către instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) şi alţi prestatori de servicii de plată a sumelor încasate de la contribuabil

259 alin. (4)

5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întârziere

5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întârziere

5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întârziere

5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere

5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere

Neprezentarea sau prezentarea tardivă de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) la SFS a informaţiei despre înscrierea în contul bancar al contribuabilului a mijloacelor băneşti, în cazul suspendării operaţiunilor la acest cont

259 alin. (5)

1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întârziere

1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întârziere

1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întârziere

1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere

1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere

Neexecutarea sau executarea eronată de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) şi alţi prestatori de servicii de plată a ordinelor de plată privind achitarea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional în conformitate cu rechizitele indicate de contribuabil

259 alin. (6)

200 lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat

200 lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat

200 lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat

200 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat

200 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat

Refuzul instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) sau al altor prestatori de servicii de plată de a recepţiona de la persoane fizice mijloace băneşti în numerar aferente bugetului

259 alin. (7)

200 de lei pentru fiecare caz de refuz

200 de lei pentru fiecare caz de refuz

Neprezentarea dării de seamă fiscale

260 alin. (1)

1000 lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei

1000 lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei

1000 lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei

1000 lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei

1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei

Prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale

260 alin. (2)

200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei

200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei

200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei

200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei

200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei

Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică

260 alin. (3)

1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 7000 lei

1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 7000 lei

1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 7000 lei

1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 7000 lei

1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 7000 lei

Neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art.117 şi 1171

260 alin. (4)

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată în termen, dar nu mai mult de 72000 lei

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată în termen, dar nu mai mult de 72000 lei

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată în termen, dar nu mai mult de 72000 lei

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată în termen, dar nu mai mult de 72000 lei

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 72000 lei

Neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

260 alin. (41)

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei

În cazul micşorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat cota zero la impozitul pe venit în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2011

260 alin. (5)

15% din suma nedeclarată a venitului impozabil

15% din suma nedeclarată a venitului impozabil

15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil.

15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil.

15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil

Neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăţilor a informaţiei specificate la art.92 alin.(4) şi (41) de către persoanele care sînt obligate să reţină impozitul la sursa de plată

2601

200 lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei

200 lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei

200 lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei

200 lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei

Diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice

261 alin. (4)

30% din suma diminuării

30% din suma diminuării

30% din suma diminuării

30% din suma diminuării

30% din suma diminuării

Eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, taxelor

261 alin. (5)

amendă în mărimea impozitului, taxei nedeclarate

amendă în mărimea impozitului, taxei nedeclarate

amendă în mărimea impozitului, taxei nedeclarate

amendă în mărimea impozitului, taxei nedeclarate

amendă în mărimea impozitului, taxei nedeclarate

Neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data de prezentare a declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din perioada fiscală curentă, scăzîndu-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate)

261 alin. (6)

cuantumul majorării de întîrziere se determină ca rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de BNM în anul fiscal precedent, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte, pentru perioada cuprinsă între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale

cuantumul majorării de întîrziere se determină ca rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de BNM în anul fiscal precedent, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte, pentru perioada cuprinsă între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale

amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei

amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei

amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei.

Lipsa „Timbrelor de acciz” la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor „Timbre de acciz” falsificate ori nevalabile

262

30000 lei

30000 lei

30000 lei

30000 lei

30000 de lei

Comercializarea ţigaretelor cu filtru ce nu se regăsesc în listele ce cuprind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători şi importatori

2621 alin. (1)

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei

Comercializarea ţigaretelor cu filtru la preţuri mai mari decît preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate sau, începînd cu 1 ianuarie 2009, fără indicarea preţului maxim de vînzare cu amănuntul declarat şi a datei fabricării imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru)

2621 alin. (2)

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării

Pentru împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale prin alte metode decît cele prevăzute la alin.(2)-(4)

263 alin. (1)

persoanele fizice-5000 lei persoanele juridice-10000 lei

persoanele fizice-5000 lei persoanele juridice-10000 lei

persoanele fizice-5000 lei persoanele juridice-10000 lei

persoanele fizice – 5000 lei, agenţii economici – 10000 lei

persoanele fizice – 5000 lei, agenţii economici – 10000 lei

Neacceptarea spre păstrare de către contribuabil (reprezentantul acestuia) sau persoana lui cu funcţie de răspundere a bunurilor sechestrate

263 alin. (2)

persoanele fizice-5000 lei persoanele juridice-10000 lei

persoanele fizice-5000 lei persoanele juridice-10000 lei

persoanele fizice-5000 lei persoanele juridice-10000 lei

persoanele fizice-5000 lei persoanele juridice-10000 lei

persoanele fizice-5000 lei persoanele juridice-10000 lei

Delapidarea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea bunurilor sechestrate de către persoana căreia i-au fost încredinţate spre păstrare sau de către persoana obligată să le asigure integritatea, conform legii

263 alin. (3)

valoarea bunurilor delapidate

valoarea bunurilor delapidate

valoarea bunurilor delapidate

valoarea bunurilor sechestrate

valoarea bunurilor sechestrate

Efectuarea de operaţiuni cu valori mobiliare sechestrate, după sistarea operaţiunilor

263 alin. (4)

20% din suma operaţiunii

20% din suma operaţiunii

20% din suma operaţiunii

20% din suma operaţiunii

20% din suma operaţiunii

Ruperea sau deteriorarea, în mod intenţionat sau din neglijenţă, a unui sigiliu legal aplicat

2631

40000 lei

40000 lei

40000 lei

40000 lei

40000 lei

 

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...