37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiectul care prevede majorarea pragului ajutorului de minimis a fost votat în cea de-a doua lectură

Proiectul care prevede majorarea pragului ajutorului de minimis a fost votat în cea de-a doua lectură

27.11.2023230 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pragul ajutorului de minimis acordat de stat întreprinderilor va crește la nivelul celui stabilit în Uniunea Europeană. Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege care prevede modificarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

Potrivit proiectului, ajutor de minimis va reprezenta ajutor al cărui sumă totală acordată per beneficiar, indiferent de forma acestuia şi de obiectivul urmărit, nu depășește într-o perioadă maximă de 3 ani cuantumul pragului de minimis de 5 000 000 lei per beneficiar. Valoarea totală a ajutorului de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depășește 10 000 000 lei pentru o perioadă de 3 ani, indiferent de forma acestuia. Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei întreprinderi care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu va depăși pragul de 2 700 000 lei pe durata a 3 ani.

În proiectul de lege sunt incluse prevederi potrivit cărora furnizorul de ajutor de minimis, până la data acordării ajutorului va informa în scris beneficiarii despre intenția de acordare a ajutorului de minimis și va verifica respectarea pragului de minimis a ajutorului acordat în perioadă de 3 ani consecutivi.

Totodată, se propune completarea Legii nr.139/2012 cu prevederi care stabilesc că elaborarea actelor juridice de acordare a ajutoarelor de stat și schemelor de ajutor de minimis sunt precedate de efectuarea studiilor de cercetare în scopul fundamentării necesităţii acestora. Actele juridice prin care se intenționează să se acorde ajutoare de stat și scheme de ajutor de minimis trebuie să prevadă cel puțin următoarele elemente:

a) obiectivul;
b) temeiul legal;
c) forma acordării ajutorului;
d) beneficiarii;
e) perioada de aplicare;
f) bugetul alocat în acest scop;
g) mecanismul de monitorizare a ajutorului acordat.

Proiectul mai prevede modificarea datei prezentării de către Consiliul Concurenței a Raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru Parlament – anual până pe data de 31 decembrie.

Modificările legislative vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Pragul ajutorului de minimis acordat de stat întreprinderilor va crește la nivelul celui stabilit în Uniunea Europeană. Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege care prevede modificarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

Potrivit proiectului, ajutor de minimis va reprezenta ajutor al cărui sumă totală acordată per beneficiar, indiferent de forma acestuia şi de obiectivul urmărit, nu depășește într-o perioadă maximă de 3 ani cuantumul pragului de minimis de 5 000 000 lei per beneficiar. Valoarea totală a ajutorului de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depășește 10 000 000 lei pentru o perioadă de 3 ani, indiferent de forma acestuia. Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei întreprinderi care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu va depăși pragul de 2 700 000 lei pe durata a 3 ani.

În proiectul de lege sunt incluse prevederi potrivit cărora furnizorul de ajutor de minimis, până la data acordării ajutorului va informa în scris beneficiarii despre intenția de acordare a ajutorului de minimis și va verifica respectarea pragului de minimis a ajutorului acordat în perioadă de 3 ani consecutivi.

Totodată, se propune completarea Legii nr.139/2012 cu prevederi care stabilesc că elaborarea actelor juridice de acordare a ajutoarelor de stat și schemelor de ajutor de minimis sunt precedate de efectuarea studiilor de cercetare în scopul fundamentării necesităţii acestora. Actele juridice prin care se intenționează să se acorde ajutoare de stat și scheme de ajutor de minimis trebuie să prevadă cel puțin următoarele elemente:

a) obiectivul;
b) temeiul legal;
c) forma acordării ajutorului;
d) beneficiarii;
e) perioada de aplicare;
f) bugetul alocat în acest scop;
g) mecanismul de monitorizare a ajutorului acordat.

Proiectul mai prevede modificarea datei prezentării de către Consiliul Concurenței a Raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru Parlament – anual până pe data de 31 decembrie.

Modificările legislative vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...